Klas Brännström och oredlig forskning vid Chalmers Tekniska Högskola


Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Klas Brännström var from 1 december 2010 prefekt för Institution sjöfart och marin teknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han är född i Stockholm och har bott i Göteborg, Karlskrona och Västerås. Efter en examen och en lic i hydrodynamik började han arbeta på SSPA och därefter inom bland annat Kockumskoncernen. Klas Brännström har haft olika chefspositioner tidigare, men han har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta inom den akademiska världen. Klas Brännströms ambition är att bidra till att göra Chalmers världskänt. Han hade tel.nr. +46 31 772 36 06.

Klas har den 15 februari 2011 ombetts att rätta till tidigare felaktigheter meddelade av CTH/SSPA via dess oredliga forskning. Institutionen har ju förlorat mycket med förfalskningarna att ett kapsejsat fartyg som flyter (!) sedan sjunker (?) när luften komprimeras under 20 minuter. Samma gäller Dracos Vassalos förfalskningar i Strathclyde.

Klas har senare meddelat att han satt sig in i ärendet och kanske tänker göra något. Klas avgick sedan från sin post utan att göra något.

 

Anders Björkman (22 mars 2012)

Till Heiwa Co start sida
Till Heiwa Co Estoniasida