Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


1.29 Ingen stabilitet med 2 000 ton vatten på bildäck

Slutrapporten meddelar förstås att 'Estonia' krängde som följd av vatten på bildäcket. Men slutrapporten nämner inte att 'Estonia' skulle ha tippat runt och flutit upp och ned efter att ha krängt cirka 34 grader med 1 500-2 000 ton vatten på bildäcket, då den rätande hävarmen GZ är noll 1.9, 1.15 och 2.16.

Hela vattenfyllnadsförloppet av bildäcket är förfalskat i slutrapporten. Ingenstans i slutrapporten nämns heller att vatten ovanpå bildäcket inte kunde rinna ner till utrymmena under bildäcket, som länspumparna sög från, eftersom öppningarna i det vattentäta bildäcket alltid var på det torra, när färjan krängde; figur 1E i 2.16.

Slutrapporten (5) sid 66 innehåller uppgifter att 'pumparna' sög från bildäcket, men det är tokigt. Bildäcket i överbyggnaden var normalt 2.5 meter över vattenlinjen och tömdes via vanliga spygatter i sidan eller till spilltankar.

 

1.30 Förliga rampen var stängd

Slutrapporten säger att den förliga rampen rycktes loss från sina lås och öppnades helt och släppte in en massa vatten. Som bevis visar man figur 6.1 på sid 66 i slutrapporten (5), som visar en stängd ramp, som det läcker vatten kring: Skissen t.h. är gjord av Henrik Sillaste och visar vad han såg två minuter efter att slagsidan uppstått, då 'Estonia' krängde 20 grader, dvs rampen var stängd efter att slagsidan uppstått.

Slutrapporten förklarar inte varför rampen var stängd efter slagsidan uppstått.

Slutrapporten har inte ens en ordentlig konstruktionsritning av rampen och dess lås, varken dess två övre låskrokar, som tydligen hade 25-40 tons hållkraft vardera, eller sidolåsen med cirka 25 tons hållkraft. Slutrapporten säger bara att rampen rycktes upp, men det finns inga bevis hur det kunde ha gått till, och slutrapporten visar en skiss av en stängd ramp efter att slagsidan uppstod.

Figur 1.30.1 Stängd ramp efter slagsidan

Inte en enda undervattensvideo visar att rampen är öppen. Alla tre vittnen i maskinkontrollrummet säger att rampen aldrig var öppen, utan att den var stängd, men att vatten läckte in i överbyggnaden runt karmen - se kapitel 6.2 i slutrapporten (5). Vaktmatros Linde har meddelat att rampen var stängd kl. 01.30, när skeppet var på sidan 1.8. Men Kommissionen säger i slutrapporten (5) att visiret hade dragit ut rampen helt. Men det finns inte ett enda vittne till detta. Och det finns inte ett enda bevis att rampen dragits ut.

Dykare försökte tydligen öppna rampen senare 3.10.

Frågar man Ann-Louise Eksborg på SHK, när rampen egentligen var öppen, vägrar hon att svara. Lehtola anser att visiret drog ut rampen 4.2 och att rampen slog ihop av sin egen tyngdkraft, när fartyget var upp och ned, trots att det finns ett stort antal vittnen, inkl. besättningen, som säger att rampen var stängd ca kl. 01.30 när de hade hoppat i sjön och då slagsidan var <90 grader. Det är tydligen numera en trossak att rampen någon gång var öppen, trots att det inte finns ett enda bevis för det utom tre besättningsmäns vittnesmål vars kvalitet är mycket tveksam 1.48. Anledningen är förstås att Meister, Forssberg och Lehtola redan den 17 oktober 1994 meddelade att rampen varit öppen 1.11 - dagen innan man lokaliserade visiret - och att detta felaktiga meddelande förstås inte gick att ändra senare. Anledningen för det är naturligtvis att då hade man tvingats meddela den verkliga läckan i skrovet som sänkte 'Estonia' och som besättningen hade berättat om.

---

1.31 Index