Home

Om författaren

Intervju

Kontakt

Senaste nytt

Beställ böcker

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


1.8 Rampen var stängd när 'Estonia' sjönk!

Vid möte nummer två i Tallinn den 17 oktober 1994 gick Kommissionen igenom ny information som blivit tillgänglig som resultat av nya videofilmer tagna nere vid vraket 9 oktober32 och bekräftade i en Interimrapport nr. 2 (7), signerad av Meister, Forssberg och Lehtola, att

1. Visiret förlorades under väg (mellan Tallinn/Stockholm).

2. Vatten kom in på bildäcket (dvs i överbyggnaden) vid främre rampen.

Visiret hade officiellt inte hittats och naturligtvis hade det inte undersökts, när Kommissionen meddelade detta 1.5!

Visiret rapporterades lokaliserat nästa dag, den 18 oktober 1994 1.14. Kommissionen hade inte heller gjort en stabilitetsberäkning med vatten på bildäcket i överbyggnaden > 2,5 meter över vattenlinjen 1.15. En enkel stabilitetsberäkning hade visat att Kommissionens utsagor var orealistiska.

Vid mötet Tallinn förhörde man överlevande besättningsmän igen, bl.a. vaktmatros Linde, som meddelade att han hade hoppat i sjön, när skeppet låg på sidan, och hade tagit sig upp i en livflotte, som drev förbi bogen cirka kl. 01.30 (sic). Han kunde då se att visiret var försvunnet.33

Han kunde också se att rampen var stängd (8).

Detta besked fick han upprepa inför Kommissionen. Karppinen, som ledde utfrågningen, bytte då snabbt samtalsämne och började fråga om Linde hade sett om fönsterna i babords (?) utsida, dvs ovansidan, var hela eller skadade. Förhöret (8) finns inspelat på band. Slutrapporten (5) nämner inte Lindes uttalande om att rampen var stängd kl. 01.30, innan fartyget sjönk. Notera att Linde var i vattnet redan kl. 01.30 medan fartyget inte skulle ha sjunkit förrän kl. 01.48-01.53. Linde har senare meddelat att han delade flotte med Sillaste och Kadak som hade lämnat kontrollrummet på däck 1 några minuter tidigare 1.48. Sillaste och Kadak hade bordat flotten på 'Estonia's flata sida.

Rampen var stängd innan och när 'Estonia' sjönk

Lindes uppgift är intressant - rampen var stängd när 'Estonia' sjönk. Om Linde verkligen uppgivit att visiret saknades är obevisat. Vad finns det för uppgifter om rampen?

30 september ekolodade finska 'Suunta' vraket - bilderna visade ett visirliknande pyramidformat föremål vid vraket (rampen gick naturligtvis ej att bedöma).

1 oktober dyker Håkan Bergmark + 13 kollegor från svenska HMS Furusund/Räddningsverket och besiktigar och filmar vraket. Dessa filmer borde visa rampen. Filmerna har försvunnit i villervallan i samband med olyckan och allmänheten har aldrig informerats om deras existens. Det torde ha rört sig om en första besiktning av vraket med visiret och HMS Furusund återvände till Sverige och rapporterade. - till vem?

2 oktober ROV filmar finska kustbevakningens 'Halli' vraket - rampen är stängd och inget visir ses - men filmerna är redigerade.

3-4 oktober - svenska HMS Furusund återvänder tydligen till vraket och dykare spränger sannolikt loss visiret från vraket. Okända beslutsfattare hade tydligen beslutat att skylla olyckan på visiret ... som hade lossnat tidigare.

4 oktober - kommissionen anger att visiret saknas och att vatten kommit in vid rampen - som är stängd. En falsk vrakposition anges trots att både svenska och finska fartyg besökt vrakplatsen flera gånger.

8-9 oktober - finska 'Tursas' är tillbaka vid vraket och filmar en stängd ramp. I korrespondens meddelar man att man även filmat visiret (tydligen på botten under 'Estonia's förskepp), men även dessa filmer är redigerade och visar inget visir.

Flera år senare anger kommissionen att visiret visst rev upp rampen helt, men att rampen senare stängdes - helt - när fartyget sjönk. Kommissionens uppgift saknar helt bevis och forfattarens slutsats är att rampen aldrig var öppen under hela olycksförloppet! Men hur kunde då vatten tränga in i överbyggnaden och in på bildäck 2,5 meter över vattenlinjen?

 

---

32 RTw 10/10 0813 Searchers film sunken Baltic ferry HELSINKI, Oct 10 (Reuter) - Searchers used a remote-controlled video-camera during the night to film the wreck of the Baltic ferry 'Estonia' for only the second time since it sank. Strong winds and heavy seas have hampered attempts to find out why the ferry's bow door was ripped off in a storm on September 28, sinking the ship with the loss of more than 900 lives on a voyage from Tallinn to Stockholm. The Finnish coast guard vessel 'Tursas' managed to film the wreck during a brief easing in the bad weather on Sunday night and Monday morning. The 'Tursas' and an Estonian vessel also scanned the Baltic seabed with sonar underwater location devices. They did not find the visor-shaped bow door, which was raised and lowered to allow vehicles on and off the ferry. But Kari Lehtola, a Finnish member of the board investigating the disaster, told the Finnish News Agency (STT) that metallurgists would be able to draw "far-reaching conclusions" from the video about why the door sheared off. "It is possible that thanks to the new pictures we can work out events even if we never find the visor," he said. … REUTER

33 Samma uppgift hade 3/M Treu givit i förhör - frågan är om den är sann. Det finns uppgifter att visiret hängde kvar på fören tills slagsidan var >90° - 1.4, 2.1 och Appendix 5.

1.9 Index