Home

Om författaren

Intervju

Kontakt

Senaste nytt

Beställ böcker

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


1.11 Olycksorsaken klar den 17 oktober 1994. Inga passagerare hörda!

Kommissionen presenterade också olycksorsaken vid mötet (7) den 17 oktober 1994.

Det är inte bekant hur Kommissionen kunde ha fastställt olycksorsaken så blixtsnabbt enbart baserat på några videofilmer och några intervjuer av besättningsmän.

Dykarundersökning av vraket hade inte påbörjats.

Visiret hade inte ens lokaliserats och naturligtvis inte blivit undersökt.

Inga skadade delar av vraket, speciellt rampen, hade bärgats eller hade undersökts.

Olycksförloppet 1.9 var inte klargjort.

De 137 överlevandes utsagor hade inte analyserats, experter hade inte utsetts, inga stabilitetsberäkningar hade gjorts, etc.

Flera överlevande hade, t.ex. berättat att vatten observerats på däck 1 under bildäck (no. 2) innan skeppet krängde. Dessa uttalanden ignorerades av Kommissionen.

Inga vittnesmål bekräftade vatten på bildäcket i överbyggnaden, om man inte trodde på vad maskinist Treu i maskinkontrollrummet sade att han hade sett på TV-övervakningen. Möjligheten att Treu ljög 1.48 utreds inte i slutrapporten (5).

I april 1997 kontaktade författaren Forssberg för ett klargörande. Forssberg meddelade i ett brev samma vecka att han aldrig tänkte uttala sig om den slutrapport, som han då hade arbetat med i snart tre år och som just hade avslutats. En månad senare hade Forssberg sparkats från kommissionen av svenska regeringen (eller avgått på egen begäran) efter att ha 'ljugit' om ett gammalt brev. Forssberg utsågs sedan till en post på Kommunikationsdepartementet och skrev spontant till författaren den 30 oktober följande:-

"... (det) är meningslöst att starta en debatt om orsaken till 'Estonia's förlisning innan alla handlingar ligger på bordet, dvs när Kommissionens slutrapport är offentlig. Jag vill dock framhålla att bakom innehållet i delrapporten stod en enig Kommission med tillgång till högt kvalificerade experter inom det teknikområde som Du företräder".

Forssberg, vars trovärdighet är delad, har därefter aldrig uttalat sig om hur han lyckades fastslå olycksorsaken så snabbt och hans bedömning om Treus trovärdighet. Forssberg skyller på 'högt kvalificerade experter', t.ex. dr. Michael Huss som avslöjats som en skojare i 1.9. Det är alltså inte känt om och hur Kommissionen analyserade andra orsaker än den som presenterades den 17 oktober 1994 som 'en av de mest troliga olycksorsakerna'.

---

1.12 Index