Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


2.19 Inget vatten i garaget (överbyggnaden)

Innerrampen hittades enligt uppgift bara delvis öppen eller nästan stängd. Antag att rampen bara var delvis öppen, 60-70 cm högst upp och 30-35 cm halvvägs upp ca 2.5 meter över bildäck redan innan olyckan. Ytan av de två kilformiga öppningarna vid sidan av rampen är ca 0.82 m², där vatten kan rinna in (när bildäck doppas 2.5 meter under en våg), om vi bortser från att rampen faktiskt satt i en 'tunnel' som blockerade de kilformiga öppningarna, dvs mindre vatten skulle ha runnit in.

Bildäcket och överbyggnaden är mer än 2 meter över vattenlinjen.

Antag att stampningsperioden var cirka 8 sekunder och att neddoppningen i vågen var cirka 4.5 meter och att visiret inte stoppade vatteninflöde. Det innebär att de två öppningarna vid rampens sidor var under vatten cirka två sekunder var 8e sekund - resten av tiden var öppningarna ovan vattnet och inget vatten kom in! Säg att inflödeshastigheten var 3 m/s. Då rann bara 4-5 m3 in var 8e sekund eller att 36-37 m3 per minut kom in i garaget! Därför borde det ha tagit minst 15 minuter att fylla garaget (600 ton) upp till trösklarna under branddörrarna. Men vatten rann också ut genom avloppen, som finns för garagets sprinklersystem. Det är omöjligt att tillräckligt med vatten för att kränga 'Estonia' 15 grader rann genom en delvis öppen innerramp som vissa besättningsmän hävdar och som Kommissionen i sin första olyckssekvens hävdade.

Man måste i stället anta att visiret drog ut innerrampen helt och hållet strax efter kl. 01.15, säg kl. 01.16 som föreslagits av Kommissionen 1.17-5.

Med bogen helt öppen var ytan där vatten kom in cirka 15 m², och hastigheten 7 m/s (skeppets fart 14 knop), dvs 1,575 m3 flödade in varje minut! (åtta stycken två sekunders neddoppningar av hela öppningen 15 m² per minut) eller 2 000 m3 på 75 sekunder. Huss anser att det tog 28 minuter 1.9, men jfr Appendix 4 för mer exakt beräkning.

Då borde skeppet ha krängt 34 grader på 75 sekunder och slagit sönder fönsterna i däckshuset, som vattenfylldes, och sedan varit på sidan efter två minuter (som 'Herald of Free Enterprise') och skulle sedan ha slagit runt och flutit upp och ned, dvs kapsejsat. Men 'Estonia' stoppade att kränga vid 15 grader! Efter 15 graders krängning gick allt mycket långsamt. Så tydligen kom det bara in 1 000 ton vatten i garaget, om det nu var vatten där, och sedan var det någon som 'drog åt kranen', dvs vatteninströmningen minskade eller vatten rann ut, när slagsidan var >15 grader.

Den inre rampen stängdes igen! Kommissionen påstår det 1.9, 1.17-5. Fast numera vet vi att rampen definitivt aldrig var öppen 3.10.

---

2.20 Index