Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


2.20 Vatten på däck 1!

Många överlevande såg vatten på däck 1 innan kl. 01.00 och att de vattentäta dörrarna var öppna.

Däck 1 förut består av sex passagerarutrymmen med enklaste sovhytter utan handfat och toaletter. Utrymmena är uppdelade av vattentäta skott cirka 10 meter isär, i skotten sitter vattentäta dörrar. Toaletterna finns i det andra och det femte utrymmet, dvs 75% av alla passagerare på däck 1 måste passera en vattentät dörr för att gå på toaletten. Det är klart 1.23 att dessa vattentäta dörrar var ständigt öppna i strid mot SOLAS II-1, reg. 15.7.1.2.3 och reg. 15.9.2. 'Estonia' var helt enkelt felkonstruerad. Man kan inte ha vattentäta dörrar mellan passagerarhytter och toaletter! Kommissionen nämner inte saken med ett ord - naturligtvis.

Det är sannolikt att havsvatten läckte in i skeppet på däck 0 under vattenlinjen mellan spant, t.ex. nr. 85-98 och/eller 98-110, dvs saunan och konferensutrymmet, långt före kl. 01.00. Men däck 0 är tre meter under däck 1. Om ett utrymme på däck 0 vattenfylldes kunde faktiskt vatten tränga upp på däck 1 genom öppningar i däck 1, där det observerades av många passagerare. Ingen slagsida uppstår. Vattnet skulle sedan kunna sprida sig genom de vattentäta dörrarna i centerlinjen till alla sex utrymmena. Det skadade skeppet trimmade då på fören, så att vattnet rann förut. Plötsligt förlorade färjan initialstabiliteten, pga de fria vätskeytorna på däck 1 och 0. Allt vatten på däck 1 hamnade då på styrbordssidan, vatten forsade också upp från däck 0 babord och hamnade på styrbordssidan på däck 1, vilket gjorde att skeppet krängde, men eftersom vattenmängden var begränsad och de fria vätskeytorna minskade med krängningen, stannade skeppet i ett stabilt läge vid 15 graders slagsida. Vatten kunde nu inte spridas genom de öppna vattentäta dörrarna som var 'på det torra'. Men vatten fortsatte att läcka in och spreds så att slagsidan långsamt ökade till 90 grader under 33 minuter. Sedan sjönk skeppet snabbt.

Författaren har inte räknat på det ostabila fallet med fritt vatten i sex utrymmen på däck 1 förut - det är troligare att det var läckage akterut 2.17 och vatten som spreds på däck 0, men de facto såg passagerare på däck 1 vatten. Vatten på däck 1 kan även ha sprutat upp genom luftrör (från tankar) som slutade på däck 1, när någon i maskinrummet eller pumprummet tryckte tanken mellan däck 0 och 1, t.ex. en krängtank eller en dubbelbottentank, full med vatten.

---

2.21 Index