Otroliga, lögnaktiga vittnesuppgifter om Estonia
noterade av Anders Björkman

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Otroliga = lögnaktiga vittnesuppgifter (29 november 2008 och 7 december 2014)

Enligt Vinnovas forskningsrön finns två estniska vittnen, Antti Arak och Ain-Alar Juhanson, som såg att visiret saknades när fartyget flöt på sidan!

Hur kan det ha gått till? Visiret slogs ju aldrig av!

De två skulle kl. 01.24 - när slagsidan var 90° - ha gått på den plana fartygssidan fram till fören!

Det är vid den tidspunkten Mayday sänds - fast i Mayday anges slagsidan bara till 20-30° - kl. 01.24.51!

Där noterade de två att visiret saknades!

Men inte nog med det! En av vittnena beslöt att klättra ner på rampen - som var helt stängd!

Kan vi tro på det?

Eller ljuger de?

Naturligtvis ljuger de!

 

Eftersom slagsidan ökade snabbt till 180° redan kl.01.30 beslöt de två vittnena sedan att klättra över till den oskadade bulbstäven (som nu var uppochned) ... och där lyckades de rädda sig i en flotte - R ... som flöt förbi!

Det hela verkar ren propaganda!

Citat ur boken Katastrofutredning:

"Om visiret hade dragit ut rampen, så skulle rampen ha slagit i förpiksdäcket vid denna tidpunkt med 1,8 MNm rörelseenergi. Visiret borde ha hängt kvar på rampen i utfällt läge av vågkrafterna. Rampen borde sedan ha fått sig en ordentlig knäck neråt, gångjärnen borde ha knäckts, sidoräckena kunde eventuellt skadats och knäckts utåt 3.10, stoppkablarna120 och ramplyfthydrauliken skulle ha dragits av och det borde ha varit omöjligt att senare stänga rampen 1.8.

Styrbords avslitna ramphydraulik borde ha hängt ut neråt och blockerat rampstängningen, när slagsidan var >90 grader.

Förpiksdäcket borde också ha krossats (det är oskadat).

Det är nu som visiret har förlorats 'under väg' mellan Tallinn och Stockholm 1.14 vid oförändrad hastighet 14-15 knop!"

Slutsats: Om visiret dragit ut rampen kan rampen inte stängas in i sin tunnel som visas på bilderna, ramphydrauliken och sidoräckena hindrar det - och ingen kan klättra ner där senare.

Vittnen som berättat att de klättrat på rampen, bekräftar att den aldrig var öppen!

Men sannolikt klättrade de aldrig. Allt är 100% lögn.

 

Vid något tillfälle lyckades alltså två överlevande, Antti Arak och Ain-Alar Juhanson, klättra ner på den stängda bogrampen, m.h.a. dess förstyvningar och sedan ta sig över till bulbstäven och överge fartyget genom att hoppa i flotte R när slagsida var 93°. Källa - SSPA Consortium: "Final Report- Research Study on the sinking sequence of MV Estonia", SSPA Research Report No. 134, ISBN 91-86532-47-2, ISSN 0282-5805, May 2008 (not available on the Internet)


Men varför behövde svenska försvarsmakten - flottan - spränga loss visiret från vraket senare?

I senare mörkläggningsförsök är bulbstäven inte längre oskadad! Den hade ju rammat en ubåt ... !!!

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida