Den största maritima bluffen i alla tider

- SKLs analys av filmer 2008

Korrespondens med SKL


Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook 

Alla Heiwa Co sidor om Estonia som Mona Sahlin tydligen inte läst

M/S 'Estonia' - Visiret bärgades vid vraket!

M/S 'Estonia' - Sjunkförloppstudien 2006-2008

Hur man gör en sjunkförloppsstudie

Sjunkförloppet stämmer inte

"Det vi hittills kan konstatera är att vissa delar av den officiella version av sjunkförloppet som haverikommissionen kom fram till, inte stämmer"

Claes Källström, SSPA Marin AB, september 2006

Chalmersrapporten 10 oktober 2006

Heiwa Co:s kommentarer till Chalmersrapporten

Safety at Sea rapporten 9 september 2006

Katastrofutredning 3.22 - 1999

Tyska expertgruppen meddelar nya uppgifter - februari 2007

Hemliga dykningar företogs på Estonia dagarna omedelbart efter förlisningen

"Jag hemställer att JK utreder vad försvarsmakten och tidigare försvarsmaktsanställda känner till om de hemliga dykningar som företogs på Estonia dagarna omedelbart efter förlisningen och i vilket syfte dessa dykningar genomfördes"

Lars Ångström, september 2006

Video Dykning Estonia

"Regeringen mörklägger sanningen om 'Estonia'"

Riksdagsinterpellationsdebatt 12 juni 2006 - sprängskadorna vid bogvisirets hydraulik uppkom efter att fartyget hade förlist - under flera månader angavs medvetet en falsk position för Estonias vrak - Bevismaterial har tveklöst förstörts och undersökningar underlåtits i syfte att mörklägga omständigheterna kring Estonia

Fem anhörigorganisationer kräver upphävd gravfrid och ny utredning 8 maj 2006

Yträddare Kenneth Svensson som räddade 8 personer 28 september 1994 skriver om detta 19 juni 2006

Riksdagsdebatt 27 april 2006

Ubåtskollision?

Hur Sverige mörklägger framtida kriser

Lögner om Jan Heweliusz

SKL:s rapport 3 mars 2008 - ofullständig analys

SKL:s uppdrag var att genomföra en analys av orginalmaterial på filmmaterial om vraket från m/s Estonia. Uppdraget innehöll, bl.a. följande uppgifter:

- att fastställa om filmmaterialet redigerats.

- att utifrån filmmaterialet bedöma om det skett sådana förändringar på vrakplatsen som kan ha orsakats av mänsklig påverkan.

Tidningen Ny Teknik har gjort ett reportage om SKL:s rapport.

Filmerna har fått ett FCKP nummer och ett materialnummer av SKL.

Fem finska filmer som ingår i analysen är av stort intresse:

FCKP no.

Material no.

Datum

Tid

Typ (enl.SKL)

Avbrott

26

4

941002

12.26 - 18.54

Orginal

Ja

27

5

941002

18.54 - 20.07

Orginal

Nej

30

8

941002

11.54 - 22.22

Orginal

Ja

34

12

941009/10

21.55 - 00.53

Redigerad

Nej

28

6

941010

00.57 - 02.18

Orginal

Nej

Enligt SKL har inte kunnat påvisas någon form av manipulation av det existerande bildinnehållet på material no. 4, 5, 6, 8 och 12. Material no. 12 är dock redigerat. Att material no. 4 och 8 har betydande tidsavbrott bara noteras av SKL utan ytterligare kommentar.

Material no. 4, 5 och 8 är de första tre filmerna av vraket tagna den 2 oktober 1994. Material no. 12 och 6 är de två andra filmerna av vraket tagna en vecka senare.

SKL analyserar inte om det finns förändringar på vraket mellan 2 och 9/10 oktober 1994 enligt dessa filmer, som kan ha orsakats av mänsklig påverkan. SKL bekräftar dock i sin utredning av material no. 4, 5 och 8, dvs filmmaterialet från den 2 oktober, att det är Estonias räcken, avskurna från den stängda ombordkörningsrampen som ligger utanför fartyget på havsbotten. Det tyder på påverkan på vraket mellan 28 september och 2 oktober 1994!

Heiwa Co har den 30/06/2006 och 02/07/2006 meddelat SKL följande uppgifter (se länkar i texten nedan och här och här) som SKL 02/07/2006 och 04/07/2006 bekräftat mottagande av (dnr 2006008866).

De första filmerna 4 och 8 innehåller betydande tidsavbrott då officellt ingen filmning sker enligt nedan figur (grön linje visar när filmning sker).

Det är märkligt eftersom enligt officiella uppgifter filmades hela förskeppet noga och utan visir (det var försvunnet) den 2 oktober. Tidsavbrotten uppstår när man filmar förskeppets styrbordssida, dvs det finns inga orginalfilmer av styrbords förskepp, där visiret kunde ha befunnit sig om det hängde kvar på förskeppet den 2 oktober! SKL noterar inte i sin rapport detta enkla faktum.

Den 9/10 oktober filmar man igen och först då filmar man styrbords förskepp, där ett stort sprängt hål kan ses på filmerna 12 och 6. JAIC uppger emellertid i sin slutrapport att förskeppet är oskadat där hålet verkligen kan ses. Det sprängda hålet blir aktuellt igen först i augusti 2000 när det filmas av Bemis/Rabe. När Bemis/Rabes film visas i svensk och estnisk TV hösten 2000 är sekvensen med det sprängda hålet bortredigerad. SKL har inte inkluderat förskeppet och Bemis/Rabes film i sin analys.

SKL:s rapport är därför ofullständig när den inte analyserar det sprängda hålet i förskeppet. 

SKL har vidare inte analyserat alla filmer tillgängliga i Sverige, t.ex.

A. '5 st video-filmer från ftg Halli, 1-2 okt, varav 1 st Betacam' hos SHK (akt B1) inkomna 5 oktober 1994,

B. '4 st videofilmer (ramp, visir m.m.) tagna 94-10-08--09' hos SHK (akt B2) inkomna 14 oktober 1994,

C. 'Video bogvisiret taget 94-10-18?' hos SHK (akt B7) inkommet 26 oktober 1994, (SKL material 03, FCKP nr. 25) och

D. 'Foton från videofilm, hydraulik etc Estonia Tagna 1994-10-09-- 10 (Egen pärm)' hos SHK (akt B16) inkomna 17 november 1994.

A torde vara oredigerade kopior av material no. 4, 5 och 8 utan tidsavbrott, dvs visar styrbordssidan, och B torde vara oredigerade kopior av material no. 12 och 6 som utvisar visiret på botten under vraket!

C är den enda filmen av visiret under vatten på havsbotten sannolikt filmad under vraket och ej 1560 meter västerut. SKL gör ingen bedömning var visiret filmades.

SKL:s rapport är därför även ofullständig när den inte analyserar alla filmer registrerade i Sverige 1994.

ooOoo

Korrespondens med SKL - mars 2008

"Uppdraget innebär att SKL har genomfört en analys av originalmaterial på bild- och filmmaterial som finns hos svenska myndigheter om vraket från Estonia. Ytterligare material som kunde göras tillgängligt av myndigheter i Estland och Finland skulle också granskas.Genom analysen skulle SKL så långt det var möjligt fastställa om bild- och filmmaterial redigerats, manipulerats eller på annat sätt förvanskats. Vidare skulle SKL utifrån bild- och filmmaterial bedöma om det skett sådana förändringar på vrakplatsen som kan ha orsakats av mänsklig påverkan.

För ytterligare information om SKL:s analys hänvisas till SKL, Eva-Marie Törnström, 013-24 18 48, eller Sabine Rütten, 013-24 17 76."

Följande frågor har ställts till SKL i mars 2008:

1. Varför har SKL inte analyserat alla filmer tillgängliga i Sverige

enligt uppdrag, t.ex. (A) '5 st video-filmer från ftg Halli, 1-2 okt, varav 1 st Betacam' hos SHK (akt B1) inkomna 5 oktober 1994 och (B) '4 st videofilmer (ramp, visir m.m.) tagna 94-10-08--09' hos SHK (akt B2) inkomna 14 oktober 1994?

(A) torde vara oredigerade kopior av material no. 4, 5 och 8 utan tidsavbrott, dvs visar styrbordssidan, och B torde vara oredigerade kopior av material no. 12 och 6 som utvisar visiret på botten under vraket!

2. Varför analyserar inte SKL om det finns förändringar på vraket mellan 2 och 9/10 oktober 1994

enligt dessa filmer, som kan ha orsakats av mänsklig påverkan. Heiwa Co har den 30/06/2006 och 02/07/2006 meddelat SKL uppgifter om detta som SKL 02/07/2006 och 04/07/2006 bekräftat mottagande av (dnr 2006008866).

3. Varför inkluderar inte SKL det sprängda hàlet i förskeppet i sin analys?

Finns det överhuvudtaget på filmer tagna 2 oktober och har det samma utseende på filmer tagna 9 oktober?

4. Var finns filmen/filmerna som utvisar 'fragment' på botten och varför ingår inte de i analysen?

Dessa 'fragment' är naturligtvis en del av vraket.

Beträffande materialnummer 28 i SKL:s rapport och vad som händer mellan kl. 14.54 och 16.00 den 3 december 1994 - (material 28 är en film analyserad av SKL när JAIC dyker den 3 december 1994 och befinner sig pà däck 1 inne i skrovet):

5. Är video/dykloggen för material nummer 28 komplett och beskriver vad som händer mellan kl. 14.54 och 16.00 (sannolikt pà däck 0) eller är dykloggen (bild t.h.) redigerad?

6. Vad ser dykaren pà däck 0 mellan kl. 14.54 och 16.00? Sprängskador pà däck 0.

Bakgrund till frågor 5 och 6.

Utdrag (ur SKL rapporten) ...

"Äkthetsundersökning

För material 13-34 finns det så kallade videologgar [15], som är en kombination av inspelningslogg och händelselogg.

För material 13-28 samt 31-33 finns det även dykloggar [14].

Generellt överensstämmer den information som finns i loggarna med bildmaterialet.

SKL:s materialnr: 200600886628, F1HA/88/21 (dvs materialnummer 28):

Inspelat av dykare mellan 14:07 och 17:07 den 3 december 1994. Bedöms vara råmaterial eftersom inget framkommit om motsatsen."

Alltså material 28 är när man dyker den 3 december 1994 och befinner sig pà däck 1 inne i skrovet.

Tyska expertgruppen beskriver samma sak pà sin hemsida :

Utdrag från tyska expertgruppens hemsida:

"The inspection of the forward part of the 1st deck and the 0-deck.

According to video tape log RW/SEMiI/EST/D/011 page 1 - Enclosure 27.411.1 - the diver S. Jessop entered the forward part of the 1st deck through an opening cut by the divers into the shell plating. He examined the port side cabins, established that the only accessible watertight door was closed (all doors close from port to starboard, thus it has to be assumed that the door had closed by gravity due to the starboard list after the hydraulic pressure had slackened sometime after the sinking) and then - according to the video log - proceeded at 14.54 hours towards the spiral stairway, which only leads to the sauna and swimming pool compartments on 0-deck, where damage to the starboard shell plating is assumed.

Without any notation in between the log continues after 1 hour and 6 minutes without any explanation as to what the diver did during this time. Thereafter the diver left the wreck through the outside opening. The lower part of the video log page No. 1 - Enclosure 27.411.1 - shows the respective entries.


Apparently the times 14.54 and 16.00 have been manipulated and the page was cut between these figures, something which had been written in between has been taken out and both parts of the page copied together.

The part taken away concerns the activity of the diver between 14.54 and 16.00 in the area at the end of the spiral stairway which is the 0-deck with sauna- and swimming-pool compartments. It is obvious that the JAIC did not desire that the inspection results were made public. "

SKL har enligt uppgift sett hela film 28, dvs även mellan kl. 14.54 och 16.00 den 3 december 1994.

oo0oo

SKL:s svar. Att ett stort antal oklarheter kvarstår är klart men ingen bryr sig i vanlig ordning.

 

Back to News!

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr