Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


1.41 Hur många räddades av Y 64? Hur många räddade var på färjan M/S 'Mariella'? Vart flög polishelikoptrarna? Hur många räddade var i Finland? Vilka kom till olika sjukhus? "Brott mot mänskligheten" Uppgifter december 2010! Och här! Och här 2023!

Enligt slutrapporten (5) överlevde 137 personer. Enligt Jörle-Hellbergs bok (20), sid 231, plockades totalt 140 överlevande upp varav 41 av fartyg. Att (minst) 140-147 personer överlevde meddelades i flera dagar efter olyckan (se Sven Anérs artikel nedan). Senare sjönk antalet till 137! (Tillägg 230217 - anledningen var att 10 personer överlevde som visste för mycket. Svenska myndigheter rättade till det!)

Enligt slutrapporten (5) 7.5.2 räddade fartyg 34 personer i flottar direkt ur ur sjön, varav färjan M/S 'Mariella' räddade 15. Enligt kap 7.5.4 i (5) räddade helikoptrar 104 personer, dvs totalt 138 personer räddades varav en avled. Helikoptrar bärgade också döda (92 totalt) - men ett annat antal rapporterades - 94? Slutrapporten konstaterar att

'Det totala antalet bärgade döda avviker något från det antal som totalt inrapporterades av flygförarna'

utan att förklara felet. 94 döda bärgades totalt, dvs fartyg bärgade ingen drunknad/död. Befälhavarna på assisterande fartyg borde naturligtvis veta exakt hur många var och en räddade levande ur sjön. Enligt lag skall de noteras i loggboken. Men helikoptrar kan tydligen rädda folk litet hur som helst som senare rapporteras dôda!

Det finns andra avvikande uppgifter mellan Jörle-Hellberg (20) 1996 och slutrapporten (5) 1997: a) helikopter X42 räddade 3 enligt (5), 4 enligt Jörle-Hellberg, b) helikopter X92 räddade en enligt Jörle-Hellberg, ingen enligt (5) och c) helikopter OH-HGV räddade 44 enligt (5) - troligtvis korrekt, men bara 37 enligt Jörle-Hellberg.

Finska kommendörerna Jaakko Smolander och Heikki Hyyryläinen vid Helsinforsstaben för Sjöbyrån i Finska Vikens Sjöbevakningssektion har efter olyckan i sin rapport meddelat följande:- färjan M/S 'Mariella' lyfte upp 18 personer från vattnet. M/S 'Ministar' räddade en person från sjön över sitt låga fribord.

I Expressen 29 september 1994 anger M/S 'Mariella's kapten Thörnroos (intervjuad av Eva Gussarsson) att 17 personer bärgades ur sjön och 9 ombordsattes med helikopter. Altti Hakanpää intervjuas i Expressen och säger att han var en av 9 i helikoptern.

Kommissionen hävdar att 'Mariella' räddade 15. Och att M/S 'Ministar' inte räddade någon.

Att Kommissionen 1994-1997 inte kunde meddela hur det påstådda antalet räddade - 137 - verkligen räddades av olika helikoptrar och fartyg, etc. bidrar inte till Kommissionens trovärdighet och korrekta arbetsmetoder. Sannolikt räddades flera - av fartyg och helikoptrar - men ett antal överlevande räddade bara försvann senare.

Det är orsaken till de konstiga siffrorna.

Anledningen till märkligheterna är att Kommissionen aldrig utredde vilka som räddades! Kommissionen blev beordrad att inte studera räddningsinsatsen ... och bara rapportera 137 överlevande. Det finns inga uppgifter i Kommissionens arkiv att man ens studerade räddningsinsatsen. All information i slutrapporten (5) kapitel 7 om räddningsinsatsen och överlevande är enbart en samling obevisade uppgifter ihoprafsade från obekant ursprung. Media och tillgängliga källor rapporterade ett helt annat skeende!

Svenska helikoptern Y 64 räddar nio personer strax efter tre

Ett inledande exempel är ur Aftonbladet olycksdagen. Vi skall komma ihåg att finsk sjöräddning ca kl. 02.00 meddelade 'Silja Europa', som i sin tur meddelade assisterande fartyg, att två svenska (säkerligen från Berga) och en finsk helikopter redan var på väg att lyfta upp de skeppsbrutna ur havet:

Kenneth - en av natten många hjältar

Kenneth Svensson 27 år. En av nattens hjältar i samband med färjeskatastrofen. Kenneth Svensson ... är ytbärgare. ... När man kom fram ... möttes man av ett stort mörker. ... Kenneth Svensson, som var först på plats av räddningsdykarna, firades under mycket dramatiska omständigheter ner till de nödställda. ... Första räddningsförsöket misslyckades och han fick firas upp igen i helikoptern. ... folk ropade på hjälp ... -Efter bara knappt en halv minut gjorde jag ett nytt försök och då gick det bättre.

-På en omkullvräkt flotte satt tre blåfrusna och apatiskt stirrande män.

Kenneth Svensson kunde knappt fästa livselen runt dem. ... Åtta människor hann Kenneth Svensson plocka upp från havet.

Sedan höll han själv på att drunkna.

När den sista personen skulle firas ombord fastnade räddningslinan i ett stag och han blev hängande under helikoptern och var nära att krossas mot undersidan i den starka blåsten. Besättningen uppfattade situationen och kapade snabbt den wire som Kenneth Svensson var fäst vid. Med en jätteduns föll han tillbaka i havet och gjorde sig illa i ansiktet och ena sidan av kroppen. Under tiden hade hans egen helikopter varit tvungen att ge sig av till Huddinge sjukhus med de skadade och han fick räddas av en annan helikopter.

Från den helikoptern hissades Olle Moberg, också han 27 år, ner. Han lyckades fästa en ny vire runt hjälten Kenneth Svensson som så när höll på att förlora sitt eget liv i kampen för de överlevande från Estonia. ...

(Aftonbladet onsdag 28 september 1994 - Sven-Anders Eriksson)

Det var utmärkt rapporterat ... men Aftonbladet publicerade en variant dagen efter - 29 september:

Marinens Kenneth räddade sex - och väntade själv i vattnet

... Kenneth Svensson var med som ytbärgare i en av de tre första Vertol-helikoptrar som gav sig iväg från Berga utanför Stockholm. Klockan var då strax efter två på natten. Efter en timme var de framme. ... Besättningen upptäckte genast livflottar ... I några av dem satt människor. ... Kenneth Svensson firades ned mot en flotte med tre män. ... Efter ungefär tjugo minuters hårt arbete hade han lyckats få upp alla tre i helikoptern. ... På en omkullvräkt flotte satt ytterligare tre personer, blåfrusna och apatiskt stirrande. Kenneth Svensson kunde knappt fästa räddningsselarna omkring dem. ...

När Kenneth Svensson var på väg upp med den tredje personen fastnade räddningslinan i undersidan av helikoptern. Besättningen lyckades få ombord den skadade men själv blev Kenneth Svensson hängande under helikoptern. För att inte krossas mot flygkroppen kapades linan och han föll tillbaka ned i ... havet. Helikoptern tvingades lämna Kenneth Svensson ensam i vattnet for att flyga till Huddinge sjukhus med de skadade. I helikoptern fanns nio personer, varav en var död.

Kenneth Svensson ... räddades ... av en annan helikopter.

(Aftonbladet torsdag 29 september 1994 - Sven-Anders Eriksson)

Enligt uppgift skulle dessa nio personer (varav en var död) ha anlänt till Huddinge sjukhus före kl. 04.30! Vilka de var finns det inga uppgifter om! Det finns överhuvudtaget inga officiella uppgifter om denna insats ca kl. 03.00. Kenneth Svensson, ytbärgare i helikopter Y 64, fick senare medalj för sitt hjältemod av svenske överbefälhavaren O. Wictorin. Notera t.ex. ovan att Kenneth Svensson är oskadad efter sitt hjältedåd och aldrig skadas mot en livbåt. I slutrapporten (5) pp 111-112 meddelas helt andra saker och tider baserat på en rapport från örlogsbas Ost fylld av orimligheter (alla vinschar går sönder, Kenneth Svensson simmar runt en timme i sjön utan kontakt med sin hkp och räddas av en annan hkp, mm):

Y 64

"Y 64 lyfte från Berga kl. 04.45, hämtade en läkare och en sjuksköterska från Huddinge sjukhus och nådde olycksplatsen kl. 05.52".

Kenneth Svensson som räddade 6 eller 8 personer och sedan skrev brev till mig.

Enligt Aftonbladet och finsk sjöräddning var Kenneth i luften tidigare ... redan strax efter två, stort mörker och först på plats. Nu är Kenneth framme betydlig senare - kl. 05.52 - när det är ljust! Vidare:

Y 64 började med att undsätta tre personer; en i en flotte, en liggande i vatten ... samt en livlös ... Helikoptern firade ned sin ytbärgare (Kenneth Svensson) till personen ... i vattnet ... Trots att vinschvajern krånglade lyckades ytbärgaren få upp honom (den först räddade). Nästa person ... hade inte flytväst. Alldeles innan han nådde helikoptern föll han i vattnet. Ytbärgaren hoppade efter och lyckades få tag i honom. Vinschen totalhavererade nu och man tillkallade en annan helikopter, Y 74, för att undsätta dem".

Enligt Aftonbladet räddade Kenneth tre män i en flotte ... och sedan ytterligare personer - kön okänt! Enligt slutrapporten (5) hann emellertid Kenneth enbart rädda en person innan han själv hoppade i havet - ca kl. 06.00 - och ej kunde firas upp.

Ljuger Kenneth för Aftonbladet? Vad var det för svenska helikoptrar finsk sjöräddning rapporterade vara på väg redan kl. 02.00? Vidare enligt (5) skulle nu Y 74 med ytbärgare Olle Moberg komma till undsättning. Vad meddelar (5) om Y 74?

Y 74

"Y 74 lyfte från Berga kl. 05.46. Med en läkare och en sjuksköterska från Huddinge sjukhus anlände Y 74 till olycksplatsen kl. 06.42. Dagen hade redan grytt. I början av insatsen hittade Y 74 en flotte ... Samtidigt fick helikoptern ett radiomeddelande att Y 64 hade måst lämna sin ytbärgare i vattnet och flög för att assistera Y 64.

Y 74 hade svårt att hitta Y 64 ... Ytbärgaren på Y 64 (Kenneth Svensson) höll fast i en död som vinschades upp till Y 74 med hjälp av dess egen ytbärgare (Olle Moberg). När den döde hade bärgats föll Y 74-ytbärgaren (Moberg) omkring en meter och fick ett kraftigt ryck av selen mot underkroppen. Han krävde ändå att få bli nedfirad att ta upp en död till. ... Slutligen firades en reservsele ner till Y 64-ytbärgaren (Kenneth Svensson), som därmed kunde lyftas upp till helikoptern. Y 74-ytbärgarens skador visade sig vara ... allvarliga. Arbetet övertogs av Y 64-ytbärgaren (Kenneth Svensson).

Alltså - Kenneth Svensson hoppade i havet ca kl. 06.00 från Y 64 som tillkallar Y 74 ... som knappast har startat från Berga. Y 74 anländer kl. 06.42 och börjar rädda folk ... och får besked från Y 64 att rädda Kenneth Svensson. Men vid den tidpunkten - efter kl. 06.42 - hade Y 64 redan lämnat olycksplatsen. Kenneth borde ha simmat runt i en timme innan han räddades av Y 74 enligt slutrapporten förljugna beskrivningar. Hur fick Kenneth i vattnet kontakt med Y 74. Allt är naturligtvis rent påhitt - en uppfinning - skrivet av en okunnig spökskrivare/sjöofficer på örlogsbas Ost som just varit med om att spränga bort visiret från Estoniavraket. Y 74 var sannolikt den andra svenska helikoptern som var på väg redan kl. 02.00 enligt finsk sjöräddning. Vad hände sedan?

Y 74

Kl. 07.15 påträffade Y 74 en flotte med tre överlevande som vinschades upp till helikoptern (dvs av Kenneth Svensson)".

Kenneth Svensson räddar alltså tre personer kl. 07.15.

Det var en flotte, som ej beskrivs i slutrapporten (5) pp 84-89 - flottar "A"-"V", med två kvinnor och en man; Gullbritt von Payr, svensk passagerare, f.1946, Krista Kööp, estnisk besättningskvinna, född 751220 och den lettiska passageraren Igor Gritsious, född 700116. Dessa tre överlevande har aldrig förhörts ordentligt av kommissionen och det finns inga uppgifter hos SHK (akt G42) om dem (men de anlände enligt uppgift till Huddinge sjukhus kl. 08.22) och om de verkligen räddades av Kenneth Svensson (som ju först räddade tre män i en flotte och sedan ytterligare personer ... men inte i en livbåt). Enligt uppgift räddades varken Gullbritt von Payr eller Krista Kööp av Kenneth! Vidare enligt (5):

Kl. 07.40 rapporterade Y 69 att också de hade tvingats lämna sin ytbärgare i vattnet på grund av vinschhaveri. ... Y 74 ingrep för att bistå Y 69. En krok och en sele släpptes ned till ytbärgaren och han kunde ... ta sig upp till helikoptern.

Tre överlevande hade klamrat sig fast vid kölen på en uppochnedvänd livbåt. Ytbärgaren från Y 64 (Kenneth Svensson) firades ned och alla tre överlevande vinschades upp". ...

Y 69

Y 69 lyfte från Ronneby kl. 04.30 ... ankomst olycksplatsen kl 06.45 ... omedelbart ... siktades en uppochnedvänd livbåt med tre personer ... När ytbärgaren firades ned i vattnet kastades han ... mot båten och skadades i huvudet. När helikoptern försökte lyfta honom krånglade vinschen. Y 69 tvingades be Y 74 (Kenneth Svensson, ursprungligen Y 64, räddad av Y 74) om hjälp. Y 74 (Kenneth Svensson) kunde ta upp ytbärgaren och de tre överlevande.

De tre överlevande från livbåt "B" - pp 89 i (5) - räddade redan kl. 04.00 (sic) enligt (5) var svenska passageraren Ulla Marianne Tenman, född 640327, den estniske passageraren Rait Pöllendik, född 730814, och den estniska servitrisen Helve Blumfeldt, född 511019, dvs en man och och två kvinnor. Dessa tre överlevande har heller aldrig förhörts ordentligt av kommissionen och det finns inga uppgifter hos SHK (akt G42) om dem men de anlände till Huddinge sjukhus kl. 08.22 med de andra ovan nämda tre - totalt sex personer. Om de verkligen räddades av Kenneth Svensson är oklart. Kanske Kenneth räddade några andra personer i en livbåt ... klockan 04.00 ... utan att skadas? Tenman har meddelat att räddningen var senare - solen hade gått upp - och båten var upprätt - och bara en helikopter/yträddare räddade dem.

En av MV Estonias livbåtar efter olyckan - obs ej uppochnedvänd!

Vidare hände följande när Y 74 räddade de tre från livbåt "B" enligt (5):

Y 74

"Vid räddningen ... slungades ytbärgaren (Kenneth Svensson) av en kraftig våg mot livbåten och skadades. Eftersom Y 74 nu hade tre skadade ytbärgare, måste helikoptern avbryta räddningsarbetet. ... De sex överlevande, de skadade ytbärgarna och den avlidne fördes till Huddinge sjukhus ... kl. 09.30".

Två ytbärgare inklusive Kenneth skulle alltså ha skadats vid räddning av tre personer från livbåt "B"! Kan de räddade bekräfta det?

Ytterligare beskrivning av Kenneths insats

Den 25 september 2004 har Kenneth Svensson gett ytterligare en version av sin insats 10 år tidigare i Östgötakorrespondenten som är ganska lik slutrapportens:

Kenneth rings upp mitt i natten men först vid fyratiden (sannolikt femtiden estnisk tid) sitter han i den första extra helikoptern (Y 64) och anländer strax före klockan fem (dvs sex estnisk tid - kl. 05.52 estnisk tid) till olycksplatsen. De har inte fått mycket information. Första insats är att rädda två män i och vid en flotte. Kenneth låter sig vinschas ner och drar upp mannen i vattnet i flotten, fäster selen runt mannen och signalerar att denna skall firas upp. Efter bara fem tio meter går wiren av och mannen faller tillbaka i sjön. Kenneth hoppar i från flotten och får tag på mannen, men kan inte dra upp honom i flotten igen. Helikoptern sänder ner en ny krok (wiren har tydligen lagats?) och den andra mannen i flotten kan halas upp, mha Kenneth. Kroken sänds ner igen och Kenneth med den andra mannen låter sig halas upp. Nu går vinschen sönder och mannen faller tillbaka i sjön - för andra gången! Kenneth hoppar efter. Kenneth och mannen är sedan tillsammans i vattnet och en annan flotte med en medvetslös eller död person driver förbi. Kenneth tar även hand om denna person. Kenneths helikopter flyger iväg och en annan helikopter (Y 74) kommer till undsättning. En ny ytbärgare hoppar i och den stackars nödlidande som två gånger fallit från den första helikoptern vinschas upp - död. Den andra nödlidande överges och Kenneth och den andra ytbärgaren låter sig vinschas upp. Då skadas den andra ytbärgaren allvarligt och kan ej fortsätta.

Strax därpå räddar Kenneth två kvinnor och en man från en flotte. Sista insatsen blir att rädda en annan ytbärgare (från Y 69) som dels skadats vid räddning av tre människor (två män och en kvinna ... eller två kvinnor och en man?) från en uppochnervänd livbåt, dels inte kan vinschas upp, pga att hans helikopters (Y 69) vinsch inte fungerar. När en person återstår att räddas slungas även Kenneth mot livbåten och är temporärt medvetslös men lyckas till sist rädda personen och sig själv. Sedan avbryts insatsen. Tre skadade ytbägare (inklusive Kenneth), sex överlevande (tre män och tre kvinnor) och en död ankommer Huddinge sjukhus vid åttatiden (sannolikt niotiden estnisk tid - med Y 74), då Kenneth tydligen intervjuas av Aftonbladet. Sedan åker Kenneth på militärövning i Norge.

Enligt Aftonbladet 28-29 september 1994 räddade Kenneth Svensson och Y 64 minst tre män och tre andra personer från flottar innan Kenneth hamnade i havet (lätt skadad) och sedan avlämnade Y 64 nio räddade personer (varav en död - hur de två andra räddades är oklart) till Huddinge sjukhus mycket tidigt morgonen 28 september. Det var duktigt av Sven-Anders Eriksson på Aftonbladet att intervjua Kenneth Svensson i Huddinge cirka kl. 08.00 och sedan få ut sitt reportage ett par timmar senare.

Kl. 22.50 den 28 september meddelade Estline namnet på fem av de räddade av Y 64 i Huddinge - Tenman angavs ej som räddad!

TV reportern Lelle Modig var med räddade tre döda! Man undrar hur de dog? Inte dör folk som just räddats!

Kommissionen ljuger om Kenneths insats

Enligt slutrapporten (5) hamnade dock Kenneth Svensson i havet cirka kl. 06.00 efter att ha räddat bara en person (en man), sedan blev han räddad av Y 74 cirka kl. 07.00 (då samtidigt två döda bärgades - fast bara en kom fram till Huddinge) och senare var han med att rädda tre kvinnor (sic) och tre män från en flotte kl. 07.15 och en livbåt cirka kl. 08.00 (fast enligt slutrapporten var det kl. 04.00) då han, Kenneth Svensson, skadas genom att slungas mot livbåten. Sedan intervju med Aftonbladet tidigast kl. 10.00, när tydligen Kenneth är oskadad, eftersom Kenneth inte nämner att han slungats mot en livbåt! Förvirrande? Klart att Kenneth inte ljuger i Aftonbladet - men lika klart att hans insats manipuleras/förvrängs av Kommissionen i slutrapporten. Varför ljuger Kommissionen om Kenneths insats? Huddinge sjukhus vet sedan inte hur många som verkligen anlände när eller hur - akut skadade personer registreras ej vid ankomst*. Sven-Anders Eriksson har (2004) glömt det mesta* (*enligt person som kontaktat vederbörande).

Det är uppenbart att ovan beskrivning ur slutrapporten (5) är ren desinformation och att helikopterY 64/Kenneth Svensson och Y74/Olle Moberg gjorde en flygning innan den officiellt beskrivna - men korrekt beskriven i Aftonbladet och bevittnad av finsk sjöräddning - och räddade ett stort antal personer, däribland tvillingsystrarna Veide 1.46. Men det lyckades myndigheterna totalcensurera genom att tysta Kenneth Svensson med en medalj. Kapten Piht och förrådsman Kahlev Vahtras räddades också av Y 64/Kenneth Svensson och kom till Huddinge men flögs sedan med Y 64 till Mariehamn (Y 64 var där och där träffade Piht en kort stund mediafolk) och sedan till Abo. Sex män och två tvillingflickor blev sedan bara sex män ... och sedan blev det tre andra kvinnor och tre andra män ... som räddades av en annan helikopter som kom långt senare till Huddinge och som aldrig kunde förhöras. Allt prat om havererade vinschar och skadade ytbärgare i vattnet var en logisk uppfinning att ta bort Kenneth Svensson från Y 64 och få honom ombord på Y 74, där han - officiellt - anges rädda sex andra (kända) personer, som säkerligen räddades av Y 74 och Olle Moberg eller någon annan - utan Kenneth Svensson. Och var det en eller två döda i Y 74?

Y 65

Enligt slutrapporten (5) var svenska helikoptern Y 65 först på plats:

Y 65

"...Y 65 lyfte från Berga kl. 03.20. ... Vid ankomsten ... kl. 04.00 iakttog Y 65 ett stort antal flottar ... och började genomsöka dessa. ... Människor i en flotte blinkade med lampor ... helikoptern lyckades rädda en person från flotten. ... När helikoptern började lyfta upp de två återstående ... slutade vinschmotorn att fungera. ... man tvingades lämna dem i flotten. Ytbärgaren måste föras ... till SILJA EUROPAs däck. Y 65 ... förde den överlevande till sjukhus i Stockholm. ...".

TT rapporterade kl. 06.33 svensk tid, dvs 07.33 estnisk tid, följande om Y 65:

"Helikopterförare Stefan Carneros ... -"När vi kom fram var det becksvart ..." säger han. Vi såg kanske ett 40-tal flottar ... de flesta var tyvärr tomma"... Hans helikopter var tvungen att återvända till Berga för service just när det började ljusna. "Vi tog med en ung kvinna till Huddinge sjukhus ..." säger Carneros. "I flotten fanns också två män ... men ... vid god vigör och kunde vänta på ... hjälp"."

Inte ett ord till TT om att Y 65 satte sin 'oskadad' ytbärgare ombord på 'Silja Europa', vilket skulle ha skett vid 6-tiden enligt 'Silja Europa' och då var ytbärgaren 'skadad'. Den unga flickan som räddades av Y 65 och kom till Huddinge sjukhus redan kl. 04.30 heter Anneli Kondrad, 15 år. Hennes kamrater i flotte "G" räddades av OH HVG (den finska helikoptern från Abo rapporterad av finsk sjöräddning) och fördes till 'Silja Symphony'. Fast det skedde redan vid 3-tiden. 'Estonia' hade maximalt 56 flottar och alla sjösattes inte. Och det fanns överlevande i minst 30 flottar. Om Y 65 verkligen var i luften redan kl. 03.20 (eller tidigare? -för hur kunde Y65 lämna av en överlevande i Huddinge redan kl. 04.30) är det möjligt att Y 64 och Y74 var i luften ännu tidigare. Kenneth var ju först på plats och det var mörkt. Flygloggarna är fortfarande sekretessbelagda av okänd anledning (rikets säkerhet?) men flygkontrollen vid Bromma kan naturligtvis meddela start och landning vid Berga och Huddinge.

Här är ett reportage om Y65 som jag hittat 2023! Kenneth Svensson lever och ljuger till det! Ingen bryr sig. Det är bara att ljuga!

Ytbärgning är enkelt

Ytbärgning är mycket enkelt (som all sjösäkerhet). Ytbärgaren gungar/pendlar inte runt i sin sele under helikoptern och plockar upp folk, som anges i slutrapporten, om någon skulle tro det. Ytbärgaren hoppar alltid i vattnet (utan sele) från helikoptern (inga problem att hoppa 3, 5 eller 10 meter) och simmar sedan till personen som skall räddas. Är personen i en flotte/livbåt tar sig en vältränad ytbärgare lätt upp i flotten/båten. Sedan anropar han helikoptern som först nu sänder ner en räddningssele i en lång (slak) wire, ytbärgaren fångar selen/wiren och fäster/drar åt selen under personens armar (enklast i vatten, inte i flotten) - det tar 10 sekunder, ytbärgaren ger klartecken/tumme upp ... och personen firas upp. Det finns ingen möjlighet att personen halkar ur selen, men ser ytbärgaren att något är fel, ger han tecken/handviftning till helikoptern att fira ner personen igen i vattnet. När alla personer är räddade, fäster ytbärgaren i vattnet selen under sina egna armar ... och firas upp. Lätt som en plätt. Jag har naturligtvis tränat det hela självt. Fungerar inte winschen i helikoptern, är det enkelt att hala upp personen med manskraft - helikoptern flyger så lågt som möjligt och den slaka wiren halas in. Sedan lyfter helikopern - och man behöver bara hala in 3-4 meter stram wire med personen i selen. Det finns inte en möjlighet att en ytbärgare i en sele slungas mot varken livbåt eller helikopter. Det vet Kenneth - en ytbärgare låter sig alltid sist halas upp från sjön undan från farliga objekt i lugn och ro. Ytbärgaren har dykar/överlevnadsdräkt och fryser aldrig och kan lätt simma undan från objekt i sjön innan upphalning. Det finns även arrangemang med två selar fästa vid en wire för två personer eller en person/ytbärgaren, men principen är alltid densamma. Att lyfta sjömän från däck på sjunkande fartyg, mha helikopter är en annan sak, dvs inte ytbärgning. Ingen ytbärgare sätts ombord på fartyget och sjömännen, som inte är nerkylda, antas veta hur de själva skall fästa selen som sänds ner.

Det blev andra fel i slutrapporten - tre extra överlevande rapporterades hos 'Mariella'.

Tre överlevande för mycket hos färjan M/S 'Mariella'

Tre överlevande för mycket rapporterades hos M/S 'Mariella'. Jörle-Hellberg (20) och finska kommendörerna Jaakko Smolander och Heikki Hyyryläinen vid Helsinforsstaben för Sjöbyrån i Finska Vikens Sjöbevakningssektion uppger att M/S 'Mariella' räddade 18 personer ur havet, slutrapporten 7.5.2 säger som sagt 15. Hur många var de? 'Mariella's kapten Thörnroos anger 17. Författaren har med hjälp av intresserade personer studerat frågan. Enligt nödtrafiken är Mariellas position latitud 59.23, longitud 21.42 ost redan kl. 01.57, dvs exakt där vraket senare hittades!

Officellt räddades 15 personer ur sjön av M/S 'Mariella'

Enligt slutrapporten (5) 7.5.3 hände följande ombord M/S 'Mariella':

"MARIELLA var det första fartyg som kl. 02.12 nådde den förmodade (sic - det var redan kl. 01.57) olycksplatsen. ... kunde många skrikande människor iförda flytvästar ses i vattnet. Därtill flöt ... flottar omkring. ... Fyra öppna flottar vinchades ner i havet från MARIELLA (sic - det skedde en timme senare)… Flottarna ... vinchas upp manuellt, ... På det sättet fördes 13 personer upp från ESTONIAs flottar. … personer på flottarna … påträffade efter kl. 05.00 var så utmattade att de inte längre kunde förflytta sig … två besättningsmän på MARIELLA frivilligt … lyckades ... dra över två personer … de vinchades upp … MARIELLA räddade sammanlagt 15 personer från ESTONIAs flottar.

Påträffade flottar anmäldes till helikoptrarna … . På det sättet räddades ytterligare elva, 11, personer, som fördes till MARIELLA av helikoptern OH-HVG kl. 06.57. … En av de överlevande fördes med helikopter till Hangö … benbrott. … (Mariella) anlände ... (till Stockholm) kl. 23.55 med 25 överlevande".

Notera att 'Fyra öppna flottar vinchades ner i havet ' att rädda personer på den 'förmodade' olycksplatsen.. 'Mariella' räddade officiellt 13 personer ur sjön genom att vincha upp fyra flottar. Sedan firades två besättningsmän på 'Mariella' ner sig själva i en femte flotte och räddade ytterligare två personer ur en flotte och så vinchades alla fyra upp. Slutligen mottog 'Mariella' 11 (eller 9) personer från en helikopter, OH-HVG, och en person med benbrott sändes till Finland. Kan vi tro det? Ingen skrikande människa iförd flytväst i vattnet kunde räddas.

Enligt Jörle-Hellberg (20) sid 248 meddelar

"'Mariella' kl. 01.50.27 att man har ett radareko fem distansminuter ... i söder ... nästan exakt position där vraket senare hittades. ... Thörnroos ... säger att detta radareko försvinner ... 01.55. ... Kl. 02.12 har 'Mariella kommit så nära drivande flottar ... att Thörnroos nödstoppar ... för att inte skada någon i vattnet. ... Positionen är ... 1,8 distansminuter ... från den plats där vraket hittades (sic - totalt fel, kl. 01.57 var Mariella precis ovanpå vraket!). ... Tiden är 37 minuter efter att 'Estonia' låg helt på sidan, vattnet trängde in på bryggan ...".

dvs kl. 01.35. Vidare enligt Jörle-Hellberg (20) sid 184 och Thörnroos:

"Helt klart är dock att 'Estonia' låg helt stilla när "mayday"-kommunikationen avslutades ... 01.30."

Men enligt samma Jörle-Hellberg (20) sid 255:

"Från 01.25 till 01.55 driver fartyget - först snabbare och sedan halvsjunket (sic) något långsammare - 1.5 distansminut, 2 700 meter till den plats där hon slutligen sjunker."

dvs 'Estonia' drev med 3 knops medelfart sista halvtimmen, jfr 1.9, fast hon låg stilla redan kl. 01.30. Hur kan ett sjunkande, stillaliggande vrak plötslig göra 3 knop?

Vidare enligt Jörle-Hellberg (20):

"... Lars Flemström ... har sagt oss att flottarna, som är extremt lättdrivna och vindkänsliga, drev med en fart på 3-4 knop ... det är en osannolik fart fart för den drivande 'Estonia' med bredsidan mot vinden. ... Drivfarten den sista halvtimmen blir då just 3 knop. ... En bild från flera överlevande passagerare ... är uppgifterna om att fartyget ögonblicket när hon sjönk stod med aktern på botten ..."

Uppgifterna är är naturligtvis intressanta. När 'Estonia' stod på botten borde hon ha stannat och Thörnroos noterade att 'Estonia' stod stilla kl. 01.30 - stod hon på botten då? Flera överlevande har uppgett att 'Estonia' sjönk vid den tidpunkten. De extremt lättdrivna flottarna drev emellertid med samma fart som det sjunkande fartyget så länge de flöt, dvs tills kl. 01.55 om vi skall tro den tidpunkten? Men när 'Mariella' anländer kl. 01.57 är man precis ovanpå vraket och flottarna befinner sig på havsytan, dvs har inte drivit någonstans! Det är tydligt att kommissionen vilseleder oss; den meddelar en falsk ankomstid och position för M/S 'Mariella' och antyder att flottarna blåst iväg ett par sjömil och Jörle/Hellberg har inga invändningar.

Jörle-Hellberg (20) resignerat sid 249:

'Estonia's sista minuter, mellan 01.35 och 01.55, vet ingen med säkerhet något om. De som överlevde hade då redan lämnat det sjunkande skeppet ... "

men de hade tid att bevittna sjunkningen, dvs de hade inte drivit iväg från vraket när det sjönk. Vidare enligt Jörle-Hellberg (20) sid 268:

"'Mariella' ... sjösätter fyra livflottar men det är de nödställda själva som måste försöka att använda utrustningen".

Det skedde en timme senare. I början gjorde 'Mariella' ingenting men borde ha sjösatt två livbåtar, som kunde ha plockat upp i stort sett alla personer i vattnet! Vad hände sedan?

'Mariella' räddade minst 26 (sic) personer ur sjön i livflottar!

Hur räddade M/S 'Mariella' personer i sjön? Slutrapporten (5) 6.3.12 anger följande (med reservation att beskrivningen inte låtit sig göras med visshet i samtliga fall).

"Livflotte "N"

… Den svenska kvinnan (en passagerare) … simmade till en flotte (flotte "N") och hjälptes ombord av en man som som befann sig inne i flotten. När hon kommit ombord hjälpte hon upp croupiern (en kvinna) och de två kvinnorna drog sedan upp ytterligare fyra personer. … De ansträngde sig i cirka 20 minuter för att dra ombord ett kvinnligt estniskt butiksbiträde … . Utöver dessa tre kvinnor fanns det en rysk man och en rysk kvinna, en estnisk servitris, ytterligare ett estniskt butiksbiträde samt en estnisk, en svensk och en tysk passagerare ombord på flotten (flotte "N"). Den sistnämnde drogs ombord efter cirka en halvtimme i vattnet …

Flotten (flotte "N") flöt nära färjan som sänkte ned en flotte … Besättningen ombord på färjan ropade i megafon till ESTONIA-flotten (flotte "N") att man skulle ta sig över till deras flotte ... . Flotten hivades sedan ombord på MARIELLA ... och nio (sic) personer räddades (Not - ovan beskrivning i slutrapporten säger att det var 10 personer i flotte "N" men att enbart nio (sic) räddades).

Livflotte "O"

En svensk passagerare … en estnisk besättningsman … De två männen överfördes till en flotte som sänkts ned av en färja ('Mariella') och hivades ombord omkring kl. 05.00.

Livflotte "P"

… Ett annat vittne (sic) hoppade från skorstenen … och lyckades nå en tom flotte. … lyckades han dra ombord en litauisk man. De hjälpte in andra i flotten (flotte "P") och efterhand var de ca 15 personer. Bland dessa fanns flera besättningsmedlemmar - en motorman, en förrådsman, en matros och hans hustru, svetsaren, ett hyttbiträde, chefspursern - samt en estnisk och fyra svenska passagerare. … två personer (flyttade) över till en annan flotte. De som stannade kvar (ca 13 personer) drev mot MARIELLA som sjösatte en flotte och besättningen hivade dem ombord."

Det är allt i slutrapporten (5) hur 9 (10?)+2+13=24 (25?) överlevande i flottar "N", "O" och "P" hoppade över i tre 'Mariella'-flottar som vinchats ner och räddade dem, trots att slutrapporten (5) 7.5.3 anger att de bara var 13. Författaren antar att de två mycket svaga personer som senare räddades av 'Mariella's besättning var i en flotte kallad "Y" nedan, dvs totala antalet räddade skulle enligt slutrapporten vara 26-27. Som anges nedan är historien om flotte "P" felaktig. Det var 11 (eller 9) av 15 personer ombord på flotte "P" som ombordsattes på 'Mariella' med helikopter. Slutrapporten 7.5.3 anger bara hur 'Mariella' räddade personer ut två flottar.

'Mariella' vinchade emellertid ner fyra flottar och räddade ytterligare personer från en tredje flotte kallad "Z" nedan. Vilka som skulle ha räddats i en fjärde flotte är okänt och det är mysteriet. Enligt mediauppgifter skulle 'Mariella' ha vinchat upp fyra flottar och räddat personer ur en femte flotte.

Sedan skulle som nämnt 11-15 personer ha anlänt till 'Mariella' med helikopter enligt slutrapporten, men de var 11 (eller 9) och kom från flotte "P".

'Mariella' borde veta exakt hur många som räddades ur de två, tre, fyra eller fem flottarna och noterat detta i sin loggbok. Det är ju viss skillnad mellan 15 och 26 eller 27 som fiskades upp ur flottar. Det borde inte finnas oklarhet hur många som ombordsattes med helikopter OH-HVG. Dels finns det en loggbok från OH-HVG som namnger åtta personer (se nedan), dels bör 'Mariella' ha noterat hur många, och vilka de var, som kom via helikopter OH-HVG.

Helikopter OH-HVG och livflotte "Q"

Slutrapporten (5) 6.3.12 anger följande:

"Livflotte "Q"

"Det fanns ca 15 personer i flotten, många av dem mycket aktiva estniska besättningsmedlemmar…En finsk helikopter (OH-HVG) , räddade alla och satte dem ombord på MARIELLA. Några har ... bara svaga minnen av att ha räddats (sic)."

15 personer i flotte "Q" anges ha satts ombord på 'Mariella' av helikopter OH-HVG. Slutrapporten (5) 7.5.5 anger emellertid följande:

"OH-HVG (Super Puma)

Under sin första flygning ... OH-HVG räddade fyra personer som fördes till SILJA SYMPHONY'. … Under den andra flygningen ... Fyrtio överlevande räddades ... . Av de överlevande flögs 11 (sic) personer till MARIELLA, 16 till SILJA SYMPHONY och 13 till Nagu.

… antalet överlevande som räddats av OH-HVG (har) angetts till 37 personer. Detta antal har också rapporterats av besättningen. I själva verket räddade helikoptern 44 personer. Detta har kontrollerats mot fartygens loggböcker (d.v.s. 'Mariella' och 'Silja Symphony') och vid uppsamlingsplatsen i Nagu."

Enligt slutrapporten (5) skall 'Mariella's loggbok visa att 11 personer och inte 15 överlevande från flotte "Q" skulle ha satts ombord på 'Mariella'. Tyvärr finns inte 'Mariella's loggbok i SHK:s arkiv som kan konfirmera antalet överlevande ombord på 'Mariella' och andra uppgifter ('Estonia's position och tid för sjunkning, att 'Estonia' drev med 3 knops fart, t.ex.). I själva verket var det 11 (eller 9) personer ur flotte "P" som OH-HVG satte ombord på 'Mariella'.

Livflotte "R"

Slutrapporten (5) 6.3.12 anger att 15 personer - elva män och fyra kvinnor - räddades från flotte "R" och fördes till 'Silja Europa', men enligt slutrapporten 7.5.3 var det bara fem som kom till 'Silja Europa' - fyra från flotte "P" och en från flotte "J" - och de kom senare iland i Stockholm.

I flotte "R" fanns fem eller sex personer varav fem är kända: Sten Jolind pax 300117, Anita Persson-Flygare pax 560225, Annti Arak pax 730124, Ain-Alar Juhanson pax f.1976, Tönu Töniste pax f.1956, och en tyst man. De räddades kl. 05.00 av helikopter Q 91 till Utö kl. 07.15.

'Mariella' räddar 18 personer ur sjön

'Mariella' räddade personer ur fem flottar enligt slutrapporten (5). Personer i tre flottar, "N", "O" och "Z" hoppade själva över i 'Mariella's flottar och vinchades upp men det verkar som om ytterligare minst tre personer kom ombord i en fjärde flotte som ej redovisats. Två utmattade personer i flotte "Y" hjälptes av 'Mariella's besättning som firades ner i en femte flotte. Och sedan tog 'Mariella' emot 11 (eller 9) personer som räddats av helikopter OH-HVG ur flotte "P". Se tabeller 1.41.1,2 nedan.

Livflotte "Z" - Fyra personer räddade till 'Mariella' kl. 03.10

Enligt mediauppgifter skulle fyra personer ha delat en livflotte - här kallad "Z" och dessa räddades av 'Mariella' redan kl. 03.10 genom att hoppa över till en nedfirad flotte. De överlevande var fyra svenska passagerare: Eckard Klug, f 1954, Ture Palmgren, f 311213, Veljo Juuse, f 1970 and Daniel Svensson, f 1974.

Flotte"N" - Sju personer vinchades upp till 'Mariella' kl. 03.45-04.25

Författaren anser baserat på tidningsuppgifter 29 september 1994 och Socialstyrelsens rapport (33) att enbart sju personer (fem kvinnor och två män) - inte nio eller tio (fem kvinnor och fem män) - räddades av 'Mariella' från flotte "N" och att följande hände och skulle ha rapporterats i en korrekt slutrapport (5):

"Livflotte "N"

"… Den svenska kvinnan (Karin Bergquist) … simmade till en flotte (flotte "N") och hjälptes ombord av en man som som befann sig inne i flotten (Gunnadi Pärson). När hon kommit ombord hjälpte hon upp croupiern (Paula Liikamaa) och de två kvinnorna drog sedan upp ytterligare fyra personer (Vöösa, Möttus, Mölder and Kozareva). … De ansträngde sig i cirka 20 minuter för att dra ombord ett kvinnligt estniskt butiksbiträde (Hele Möttus). … … Utöver dessa tre kvinnor (Bergquist, Liikamaa and Möttus) fanns det en rysk kvinna (Kozareva), en estnisk servitris (Tiina Mölder), en estnisk passagerare (Gunnadi Pärson) samt ytterligare ett estniskt butiksbiträde (Timmo Vöösa) i flotten.

Flotten (flotte "N") flöt nära färjan som sänkte ned en flotte … Besättningen ombord på färjan ropade i megafon till ESTONIA-flotten (flotte "N") att man skulle ta sig över till deras flotte ... . Flotten hivades sedan ombord på MARIELLA ... och sju personer räddades kl. 03.45 - 04.25.

Sålunda räddades sju personer, Bergquist, Pärson, Liikamaa, Vöösa, Möttus, Mölder and Kozareva - inte nio eller tio - från flotte "N" av 'Mariella'. Det skedde redan kl. 03.45-04.25. Kvinnorna var mycket handlingskraftiga.

'Mariella' rapporterar 14 räddade till 'Silja Europa' kl. 04.24

Kl. 04.24 rapporterade 'Mariella' till 'Silja Europa' att man hade räddat 14 personer. Det var de 11 ovan angivna personerna och tre hittills okända räddade. I slutrapporten (5) 6.3.12 anges att 'en rysk man ..., en svensk och en tysk passagerare ..., dvs tre okända personer skulle ha räddats från flotte "N" av 'Mariella', men vilka det var finns ej redovisat. Mer sannolikt är att 'Mariella' vid den tidpunkten räddat tre estniska besättningsmedlemmar ur en flotte.

Livflotte"V" - Två personer räddade till 'Mariella' kl. 05.15

Det är bekräftat att 'Mariella's besättning räddade två personer - från en flotte - här kallad "V".

Urban Lambertsson, bokningschef Estline, b 610718, med förflutet i svenska flottan och sannolikt landansvarig för att laster av olika slag (inkl. militär smuggelgods?) skulle transporteras med 'Estonia', och litauiska passageraren Arturus Tamasauskas, b 1965, räddades av 'Mariella' efter att ha delat en flotte. De var helt utmattade och räddades av 'Mariella's besättningsmän kl. 05.15 som lät sig firas ner. Litauen försvann efter att ha satts iland i Stockholm och har aldrig intervjuats eller förhörts av polis. Lambertsson, som uppger att han hittade en skydssdräkt (:) i flotten, var tillbaka på sitt arbete efter en vecka. Men flottorna hade inga skyddsdräkter ombord. Jag antar Lambertsson tog på sig överlevnadsdräkten när han var på 'Estonia'. Överlevnadsdräkterna förvarades sannolikt på bryggan och det visste säkert Lambertsson.

Livflotte "O" - Två personer vinchades upp 'Mariella' kl. 05.35

Två personer räddades till 'Mariella' ur flotte "O" kl. 05.35: Ronnie Bergqvist och den estniska besättningsmannen Erwin Roden, vakt ombord. Bergqvist berättade i Expressen 29 september 1994 att han och en est räddades (vinchades upp) av 'Mariella'. Korrekt beskrivning är

Livflotte "O"

En svensk passagerare Ronnie Bergqvist … en estnisk besättningsman Erwin Roden … De två männen överfördes till en flotte som sänkts ned av en färja ('Mariella') och hivades ombord kl. 05.35.

Kl. 05.35 hade 'Mariella' tydligen räddat 18 personer ur sjön.

Livflotte "P" - Elva personer räddade med helikopter till 'Mariella' kl. 07.05

Ombord på flotte "P" var 15 personer: Aarne Koppel, förådsman f 570224, Andres Vihmar, purser f 650121, Holger Wachtmeister, passagerare, Larissa Skorohodova, hyttbiträde, f 491030, Tanel Moosaar, reparatör, f 710429, Vassili Märtson, svetsare, f 511222, Peter Järvinen, croupier, f 631018, Aulis Lee, matros, f 660611, Paul Siht, passagerare, f 1965, Altti Hakanpää, passagerare, f510216, Tomas Grunde, passagerare, f510520, Aino Lee, hustru till Aulis, Maiga Järvi, taxfree, f 440114, Lars Torsten Österberg, passagerare, f 460812 och Mats Hillerström, passagerare, f 680714

Enligt Socialstyrelsen (33) räddades bara nio personer - inte 13 - från flotte "P".

Författaren tror att de officiella uppgifterna om flotte "P" har blandats ihop med flotte "Q" eftersom 11 personer i flotte "P" tydligen blev räddade av helikopter OH-HVG och ombordsattes på 'Mariella' kl. 07.05 De elva var: Aarne Koppel,, Andres Vihmar, Holger Wachtmeister, Larissa Skorohodova, Tanel Moosaar, Vassili Märtson, Peter Järvinen, Aulis Lee, Paul Siht, Altti Hakanpää, och Tomas Grunde. De övriga räddades av helikopter OH-HVD och sattes ombord på 'Silja Europa'.

Ingen i flotte "P" vinchades ombord på 'Mariella'. Slutrapporten anger inkorrekta uppgifter.

Livflotte "Q" - 16 personer räddade kl. 07.35 och 08.00

"Q" berättelsen i slutrapporten (5) är förvirrande eftersom samma personer anges ha varit i flotte "P".

I själva verket var det 16 personer i flotte "Q": Mats Finnanger, passagerare (12 år) f 820618, Raivo Tönisson, passagerare, f 550302, Sirje Johanson, servitör, f 500817, Michael Turdean, sångare i orkestern,, Alexander Voronin, passagerare, Margus Kermet, passagerare, f.1964, Aimur Toobal, passagerare, f. 1957, Gundega Kampause kvinnlig passagerare, f.73, Martin Nilsson, passagerare, f 720909, Maria Fägersten, passagerare, f 600227, Birgit Eriksson, passagerare, f 431102, Marge Rull, dansare, Andrus Kullamaa, besättningsman f.76 och tre av Kommissionens stjärnvittnen: Silver Linde, vaktmatros, f 700707, Hannes Kadak, motorman, f710518 och Henrik Sillaste, systemtekniker, f 690913 1.48.

De räddades av helikoptrar OH-HVG kl. 7.35 och X 42 kl. 08.00 och fördes till Åbo. Flotte "Q" hade inget med 'Mariella' att göra!

Helikopter OH-HVG och livflotte "P" - Åtta personer förda till 'Mariella'

Enligt OH-HVGs loggbok fördes bara åtta (sic) personer från flotte "P" till 'Mariella': Aarne Koppel, förrådsman, f 570224, Andres Vihmare, purser, f 650121, Larissa Skorohodva, hyttbiträde, f 491030, Paul Siht, passagerare, f1965, Peter Järvinen, svensk croupier, f 631018-3253, Aulis Lee, matros, f 660611, Vassili Märtsson, svetsare, f 511222 och Holger Wachtmeister, svensk passagerare, f 1953.

Tanel Moosaar, Tomas Grunde och Altti Hakanpää nämns ej men kan ha varit medvetslösa.

Enligt Kommissionen togs de 11 överlevande från helikoptern på 'Mariella väl om hand (5) sid 104:

"Dessa överlevande behandlades av fartygets egen personal tillsammans med tre läkare och 30 sjuksköterskor bland passagerarna".

Varför enbart de 11 överlevande från helikoptern behandlades så väl är oklart. Varför fick inte de andra samma behandling?

Märtsson, som kom i helikopter eller vinchades ombord med brutet ben (när bröt han benet?), fördes senare, kl. 08.10, till Hangö (Ekernäs) för behandling av helikopter X-92.

Om ovan stämmer var det exakt 28 räddade personer ombord på 'Mariella' på eftermiddagen den 28 september 1994 och inte 25. 'Mariella' informerade säkerligen On-Scene Commander (OSC) - 'Silja Europa' och Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) i Åbo namnet på dessa överlevande - 28 - och att Märtsson hade flugits iväg. Men enligt 'Mariella' var det bara 25 räddade personer ombord kl. 15.52.

Vi känner namn på 13 personer som räddades ur sjön av 'Mariella' ur tre flottar "N", "O" och "Z" och två som hjälptes upp ur flotte "V". Officiellt räddade 'Mariella' 15 från flottar i sjön och 11 kom med helikopter. Problemet är att det skulle ha varit en flotte till eller tre extra personer ombord på flotte "N".

Sammanfattning av räddade ombord på 'Mariella' - livflotte "X"

Tidpunkt

Livflotte

Antal räddade

Antal räddade (5)

Not

03.10

"Z"

4

ej nämnd

vinchades upp

03.45-04.25

"N"

7

9 eller 10

vinchades upp

?

"X"

3

-

vinchades upp

05.15

"V"

2

2

räddades av besättningen

05.35

"O"

2

2

vinchades upp

07.10

"P" + helikopter

11

13 (utan helikopter)

vinchades upp enl (5)

-

"Q" + helikopter

-

ca 15

(fel i (5))

Totalt

29

ca 41

Officiellt var det bara 26 räddade personer ombord på 'Mariella' varav 15 kom ur flottar.

Jörle-Hellberg (20) har angett tre extra personer räddade ur sjön, som författaren anser ha kommit ur en oredovisad flotte "X". Slutrapporten (5) anger helt vilseledande siffror - tre extra personer i flotte "N".

'Mariella' vinchade upp fyra flottar och en har inte redovisats. Kommissionen anger att 'Mariella' vinchade upp personer från flotte "P" vilket inte skedde eftersom överlevande från "P" ombordsattes per helikopter. Sedan anger Kommissionen att det var personer från flotte "Q" som ombordsattes med helikopter, vilket är helt fel. Enligt Kommissionens uppgifter skulle det ha varit >40 personer ombord på 'Mariella'. Författaren anser att personerna från flotte "X" flögs iväg med polishelikoptrar senare.

En person (Märtson) flögs iväg till Finland kl. 08.10. Andra källor har nämnt att det var 30 räddade ombord på 'Mariella'. Överlevande har namngett personer ombord på 'Mariella' som senare dödförklarats.

M/S 'Mariella' lämnar olycksplatsen

'Mariella' lämnade sedan olycksplatsen kl. 13.20 den 28 september och anlände Stockholm kl. 23.55 med 25 överlevande ombord. Enligt uppgift (28, 20 och nedan) landade två svenska helikoptrar på 'Mariella' i Stockhoms skärgård och ombordsatte fyra poliser för att skydda de 18 eller 25 överlevande. Det är en krystad förklaring - poliserna hade lika gärna kunnat gå ombord i Stockholm. Och två helikoptrar?

Den 29 september meddelade BNS (Baltic News Service) att totalt 20 (sic) räddade personer befann sig ombord på 'Mariella' - sex svenskar (S) 13 ester (E) och en litau (L). Författaren antar att BNS fick namnen, när de 20 klev av i Stockholm på kvällen.86

Varför 'Mariella' inte angav en full namnlista med överlevande är ett mysterium. Namn på 18* av de överlevande hade redan meddelats av BSN i en lista publicerad kl. 16.25 den 28 september (Koppel och Siht var inte med på listan). De 20/18* var:

No.

BSN No

Nat.

Namn

Kat.

Sista förhör

Flotte

1

9

S

Karin Bergquist*

Pass.

-

N

2

10

S

Ronnie Bergqvist*

Pass.

-

O

3

15

S

Eckhard Klug*

Pass.

1.42

Z

4

E

Veljo Juuse*

Pass.

-

Z

5

61

E

Aarne Koppel

Store-man

940929

P+heli

6

63

E

Leili Kozarjeva*

Pass.

-

N

7

70

S

Urban Lambertsson*

Estline

-

V

8

77

E

Aulis Lee*

AB

940929

P+heli

9

83

E

Tanel Moosaar*

Motorman

951228

P+heli

10

88

E

Tiina Mölder*

Waitress

940929

N

11

89

E

Hele Möttus*

Taxfree

941001

N

12

95

S

Thure Palmgren*

Pass.

-

Z

13

96

E

Gennadi Pärson*

Pass.

-

N

14

109

E

Ervin Roden*

Guard

960122

O

15

119

E

Paul Siht

Pass.

-

P+heli

16

121

E

Larissa Skorohodva*

Hotell

951206

P+heli

17

126

S

Daniel Svensson*

Pass.

-

Z

18

130

L

Arturus Tamusauskas*

Pass.

-

V

19

148

E

Andres Vihmare*

Purser

940929

P+heli

20

149

E

Timmo Vöösa*

Taxfree

960214

N

Tabell 1.41.1 - Namn på 20 överlevande från 'Mariella' i Stockholm 940928 enligt BSN

Fyra av esterna på 'Mariella' förhördes igen vid årsskiftet 1995/6 av okänd anledning - 1.42.

Fem personer saknades på BSN listan. Dessa personer har senare identifierats:

15 listor med överlevande, eller ...

Journalist Sven Anér har hittat totalt 15 listor med överlevande - som ej överlevt.

Lista 1. 29.9.1994 kl 0600. Listan erhållen från Baltic News Service, BNS. Den bifogade sidan upptar namnen: Tiina Müür, Avo Piht, Ago Tomingas, Hannely Veide, Hannika Veide

Lista 2. Estlines lista, fått av Radio Kuku i Tallinn. Har ingen säker datering. Den bifogade sidan upptar namnen: Avo Piht, Ago Tomingas.

Lista 3. Sänd av estniska inrikesministeriet 28.9.94 kl 17.22 till Radio Kuku. Den bifogade sidan upptar namnen: Ulo Kikas, Tiit Meos, Tiina Müür, Avo Piht, Anne Veide.

Lista 4. Fått av BNS, som kallar den "Final list", 30.9.94 kl 16.42. Den bifogade sidan upptar namnet Lembit Leiger.

Lista 5. Fått av BNS. Estniska inrikesministeriets lista 29.9.94 kl 17.59. På bifogad sida: Avo Piht.

Lista 6. Från svenska ambassaden i Tallinn 28-29.9.94 till svenska UD. Listan bygger på Åbopolisens rapportering direkt till den svenska polisen; se närmare under listorna 14, 15. Den bifogade sidan upptar namnen: Lembit Leiger, Tiit Meos.

Lista 7. Fått av BNS. Detta är alltså den regeringsledda estniska kriskommissionens officiella lista fran 30.9.94. Den bifogade sidan upptar namnet Lembit Leiger.

Lista 8. Fått av BNS. Daterad 5.10.94. Officiell estnisk lista. Den bifogade sidan upptar namnet Lembit Leiger, som markeras med "j"=räddad.

Lista 9. Från estniska inrikesministeriet, daterad ca 5.10.94. Den bifogade sidan upptar namnet Lembit Leiger, som markeras med "j"=räddad.

Lista 10. Denna lista har funnits hos den svenska rikskriminalen från 28.9.94. Här markers hur ofta estniska personer efterfrågats hos den svenska rikskriminalen. För Lembit Leiger 5 träff=ja, anträffad.

Lista 11. Från BNS, en av deras första listor, 28.9.94 kl 13.25, med noteringen i ingressen /översättning från estniskan/: "De första räddade personer man känner till är:" Den bifogade sidan (som är enda sida) upptar namnen: Avo Piht, Tiina Müür, Kalev Vahtras.

Lista 12. Möjligen den absolut första listan: 28.9.94 kl 11.50. Gått från den finska ambassaden i Tallinn till Tallinns hamn och därifrån till Radio Kuku i Tallinn. Handskriven, upptar tolv namn, bland dem: Tiina Müür, Kalev Vahtras, Avo Piht.

Lista 13. Från finsk polis till den estniska kontrollmyndigheten, antagligen tidig lista. En sida, enda lista som ej upptar något av de elva aktuella namnen.

No.

BSN No

Nat.

Namn

Kat.

Sista förhör

Livflotte

21

48

S

Peter Järvinen

Croupier

1.42

P+heli

22

154

S

Holger Wachtmeister

Pass.

-

P+heli

23

75

S

Paula Liikama*

Croupier

1.42

N

24

32

S

Tomas Grunde

Pass.

-

P+heli

25

33

S

Alti Hakanpää

Pass.

-

P+heli)

Tabell 1.41.2 - Namn på fem överlevande från 'Mariella' i Stockholm 940928 ej namngivna av BSN

Tre försvunna på 'Mariella' och flera försvunna på 'Silja Europa'

Officiellt räddade 'Mariella' 15 personer från livflottar och tog emot 11 personer från en helikopter och sände en person till Finland med helikopter. 25 personer anlände till Stockholm och vi känner deras namn. Allt tycks stämma. Emellertid från ovan analys vet vi att slutrapporten (5) är felaktig beträffande flottarna. Antalet personer räddade ur flottar till 'Mariella' - 15 - enligt slutrapporten (5), 18 enligt Jörle-Hellberg (20) är oförklarad eftersom en flotte är oredovisad eller flotte "N" felredovisad.

Självklart vet 'Mariella's besättning exakt hur många de vinchade upp från fyra flottar förutom de två som besättningen tog upp. Det måste ha varit minst 18 personer! Inte 15. Kapten Thörnroos på 'Mariella' måste veta om räddade personer senare flögs iväg med två svenska polishelikoptrar. Allt borde ha noterats i loggboken.

Lista 14. Denna lista, 3 sidor, har upprättats av polisen i Åbo "28.9.1994, kello 22.00" varifrån den faxats till svenska rikskrim och därifrån till sv amb i Tallinn, vilken fick listan med de för hand tillskrivna namnen. Sidan upptar de åtta för hand tillskrivna namnen, vilka därefter av svenska ambassaden i Tallinn upptagits i dess lista till UD, nr 6, ovan, i denna förteckning. De åtta namnen är: Lembit Leiger, Tiit Meos, Tiina Müür, Avo Piht, Ago Tomingas, Kalev Vahtras, Hannely Veide, Hanka Veide.

Dessa två personer, Müür och Piht, har ju ej påträffats drunknade. Vilken form av bevis för att de båda inte skulle ha överlevt erhöll Åbo-polisen under dagen den 28 september 1994? Har Åbo-polisen kontrollerat med Tallinns hamn, Finlands ambassad i Tallinn, Tallinns stadshus samt Baltic News Service och därvid erfarit att samtliga fyra instanser misstagit sig?

Jag kan mycket väl förstå att personer från Estonia först förklaras omkomna och därefter räddade, men det är mycket svårt att förstå det motsatta förhållandet, nämligen att personer först förklaras räddade och därefter omkomna, utan att deras kroppar påträffats. Jag sätter nu värde på ett snart svar. Om Åbo-polisen har dokument i anslutning till min fråga ber jag att få kopior av dessa dokument, jämlikt gällande författning rörande utlämnande av allmänna handlingar. Vänlig och engagerad hälsning, Sven Anér

Var t.ex. 'Estonia's fartygsläkare Viktor Bogdanov på 'Mariella'? Den estniska överlevande, purser Andres Vimare meddelade det! Eller maskinchef Lembit Leiger 1.46? Thörnroos har ju uppgett att han räddade 17 personer ur sjön.

Enklast vore att be 'Mariella' ange namnen på de som räddades från flottar och de som anlände med helikopter, men konstigt nog svarar inte rederiet. Minst tre personer kan inte identifieras och möjligheten finns att dessa tre flögs iväg med helikoptrar som landade på 'Mariella'.87

'Silja Europa' - livflottar "P" och "J" - Sju extra överlevande kl. 03.45?

'Silja Europa' - On-Scene Commander - tog omkring kl. 06.00 emot fyra personer i flotte "P" från helikopter OH HVD (se tabell 1.41.3 nedan) och senare kom en femte person (Tage Hellgren i flotte "J") med samma helikopter, OH-HVD. En skadad helikopterbesättningsman från helikopter Y 65 ombordsattes senare. Senare simmade en estnisk passagerare till 'Silja Europas' lotsstege och klättrade ombord.

No.

BSN No

Nat.

Namn

Kat.

Sista förhör

Flotte

1

47

E

Maiga Järvi

taxfree

940929

P

2

35

S

Tage Hellgren

Pass.

-

J

3

36

S

Mats Hillerström

Pass.

-

P

4

78

E

Aino Lee*

wife of Aulis

-

P

5

159

S

Lars Torsten Österberg

Pass.

-

P

6

49

E

Marek Kaasik

Pass.

961203

-

Tabell 1.41.3 - Namn på sex överlevande från 'Silja Europa' i Stockholm 940929

Om vi bortser från helikopterbesättningsmannen skulle det ha varit sex överlevande ombord på 'Silja Europa'. Konstigt nog meddelade Sveriges Radio redan kl. 03.45 på olycksmorgonen (tre timmar efter olyckan) att det fanns sju (sic) överlevande ombord på 'Silja Europa'. Det var vi en tidpunkt innan de fem sattes ombord av OH-HVD och innan esten i sjön klättrade ombord och man får intrycket att sju extra överlevande hade redan satts ombord på 'Silja Europa' med en annan helikopter, OH-HVG?, tidigare. Som angivet ovan meddelade OH-HVG att de bara räddat 37 men senare blev det just 44. När 'Silja Europa' emellertid anlände till Stockholm morgonen den 29 september var de bara sex överlevande. Ingen polis sattes ombord på 'Silja Europa' att skydda de överlevande.

Polisen larmas

Enligt (33) gjorde svenska polisen följande:

"Polisen i Sverige fick inget egentligt larm. Polisens Länskommunikationscentral (LKC) i Stockholm fick kännedom om katastrofen genom Sveriges Radios sändningar klockan 02.00. Relativt snart beslutade LKC och Rikspolisstyrelsen att Polismyndigheten i Stockholm skulle leda den polisiära verksamheten. Vidare beslöt man att ansvaret för identifiering av omkomna skulle ligga på Rikspolisstyrelsen. Polispatruller skickades snart till Estline-terminalen och senare till Huddinge sjukhus och Södersjukhuset, dit överlevande och anhöriga förväntades. Polisinsatschefen vid Estline-terminalen övertog så småningom ansvaret för ledningsgruppen vid färjeterminalen. ...

Även en rad polismyndigheter i övriga landet berördes av olyckan. Något besked gavs aldrig från jourcentralen i Stockholm till landets övriga polisdistrikt. De fick besked om olyckan främst via media. En rad åtgärder vidtogs vid berörda polismyndigheter. Krisgrupper bildades, samverkan skedde med andra polismyndigheter i länet, kommunen, ID-kommissionen och polismyndigheten i Stockholms län. Underlag för registrering av dödsfall vidarebefordrades till ID-ansvariga i Stockholm och i Finland. "

Inte ett ord att polisen flög till 'Mariella'. Och varför kan inte polisen meddela vilka som var på Huddinge sjukhus?

Helikoptrar bistår (?) överlevande

Jörle-Hellberg säger följande på sid 239 i (20):

"Två svenska helikoptrar från polisen skulle dock senare genomföra en landning på Mariella när hon framåt torsdagskvällen kommit in i Stockholms skärgård. Två svenska polishelikoptrar satte ned fyra poliser för att hjälpa de 18 (sic) räddade och framför allt bistå dem att komma undan (sic) massmedierna som väntade i hamnen."

Dramatiken (polisens bistånd!) ombord på 'Mariella' och vad som hände i Värthamnen finns beskriven i (28):

"... svensk polis (antagligen från SÄPO) flögs ombord när Mariella kom in på svenskt territorialvatten. Polisen gav order om att alla de 25 (sic) överlevande skulle spärras in på ett separat område i fartyg. De förbjöds att umgås med övriga passagerare trots att många av dem gärna ville ha kontakt med dessa. Polisen och vaktpersonal hårdbevakade rummen med de räddade. Om de ville besöka toaletten ... så eskorterades de av vakterna.

De överlevande förhördes delvis av polisen redan ombord på 'Mariella'. Några fick inte ringa sina anhöriga när de ville utan var tvungna att ansöka om lov. Somliga beviljades endast ett telefonsamtal. Innan de ringde fick de uppge namn och personnummer på den person de tänkte ringa. ...

När sedan de överlevande ankom till Värtahamnen ... fick de vänta tills Mariella tömts på de vanliga resenärerna. Man ville förhindra ömsesidig kontakt under alla omständigheter. ... Thure Palmgren ... tilläts inte avvika från gruppen. Svenska polismän föste med våld in honom i bussen, mot hans bestämda vilja. Han uppgav för mig att han aldrig blivit så upprörd och ilsken som i denna stund. Några av de överlevande ansåg att polisen därmed begick ett brott, nämligen olaga frihetsberövande.

När alla hade fraktats till Södersjukhuset spärrades de in i sjukrum. Polismän vaktade dörrarna. När en av de överlevande ville lämna sitt sjukrum förstes han tillbaka av polismannen på ett mycket otrevligt sätt. ..."

Naturligtvis finns det inga förhörsprotokoll av polis på 'Mariella'. Socialstyrelsen (33) ger en annan berättelse om vad som hände på Södersjukhuset:

De första patienterna från M/S Mariella kom strax före midnatt. Alla patienter togs emot direkt på den förberedda avdelningen genom en dörr på gaveln till avdelningen utan att passera akutmottagningen. De anhöriga som kommit till sjukhuset fick träffa de sina på avdelningen så snart registrering och undersökning var utförd. Alla patienter var vuxna, ingen hade svåra skador men i skadepanoramat fanns benbrott, hjärnskakning och sårskador. Ingen var nedkyld. Senare på natten efter kl 01.00 kom sex patienter från M/S Silja Europa. Fjorton oskadade och lindrigt skadade personer kunde lämna sjukhuset efter några timmar. Dagen därpå kunde de övriga utom två lämna sjukhuset.

Polishelikoptrarnas färdväg

Det är klart att två polishelikoptrar landade på 'Mariella' kl. 18.49 (alla tider svensk tid) enligt olika tillgängliga källor:

Kl. 16.34 önskade svenska polisen flyga ut fyra man till 'Mariella'. Kl. 17.43 frågade polisen svenska sjöräddningen vid MRCC Stockholm: 1. När är 'Mariella' inomskärs? 2. Var ligger hkp däck? 3. Kan man passa 123.10?

Svar direkt från 'Mariella': 1. 18.15. 2. 30 meter akter bryggan. 3. Nej.

Kl. 18.15 startade hkp 945 och 950, SE-HPL och SE-HPP, från Gärdet enroute 'Mariella'. Kl. 18.49 bekräftade polisen att 2 hkp landat på 'Mariella'. Kl. 19.12 meddelade polisen att hkp 945 och 950 återvänder från 'Mariella'.

Enligt uppgift var det fyra poliser som skulle ha ombordsatts, men enligt överlevande ombord på 'Mariella var det bara tre som sågs vid ankomst Värtan. En polis skulle därför i princip kunnat ha eskorterat, t.ex. tre okända överlevande på 'Mariella' på en av helikoptrarna.

Vart flög helikoptrarna?

Författaren har inga bevisade fakta utan enbart uppgifter för framtida forskning: Var de tomma gick de nog direkt till "basen", vilket sannolikt var Barkarby eller Tullinge flygplats, ankomst cirka kl. 20.00. Om de istället (en eller båda) gick till Huddinge sjukhus (ankomst ca kl. 20.00) eller till Gärdet, så bör de i alla fyra tänkbara fall ha pratat med tornet på Bromma för färdtillstånd. Förutom bokföring från/vid flygtrafikledningen, så borde man i helikoptrarnas loggböcker förutom start- och landningstider och platser ha skrivit in antal ombord på varje flygning. Svaret finns alltså i helikoptrarnas loggböcker och i Brommas flyglogg den 28 september 1994.

Överlevande anländer till sjukhus

Under olycksdagens förmiddag den 28 september var fördelningen av överlevande i Finland enligt svenska socialstyrelsens rapport (33):

Åbo Universitet Centralsjukhus 38
Mariehamn (Ålands centralsjukhus) 8 (fast 12 flögs dit - 6 med helikopter Q91 och 6 med helikopter Y68).
Hangö HVC 8
Ekenäs kretssjukhus 4
Helsingfors Universitet Centralsjukhus 1
Västra Åboland 4,

dvs totalt 63 överlevande fanns i Finland på förmiddagen.

Helikoptrar hade då enligt slutrapporten (5) räddat 104 personer varav 7 flugits till Huddinge sjukhus, Sverige, och 36 satts ner på olika färjor (11 på 'Mariella', 20 på 'Silja Symphony' och 5 på 'Silja Europa'), dvs bara 61 överlevande borde ha befunnit sig i Finland under förmiddagen! Tydligen hade en eller flera helikoptrar räddat flera - två stycken? - än som senare meddelas i slutrapporten (5)!

Hur många räddades egentligen till Finland på förmiddagen?

Analysgruppen säger i (25) sid 29 att det var 37 överlevande vid Åbo Universitet Centralsjukhus på morgonen. Kunde man inte räkna? Eller hade kapten Piht förts till Sverige, Huddinge sjukhus? - se nedan.

'Silja Symphony' anlände strax före kl 19 till Helsingfors med 20 överlevande från 'Estonia'. De hade räddats av helikopter OH-HVG som satte ner dem på 'Silja Symphony'. De transporterades med buss till Helsingfors Universitet Centralsjukhus. Ingen behövde kvarligga för vård. 'Isabella' medförde 16 överlevande, som räddats ur havet, när hon kl 19 anlände till Helsingfors. De transporterades med buss till Maria sjukhus. Totalt kom 99 överlevande till Finland.

Till Sverige kom följande överlevande (33):

Huddinge sjukhus 6 (sic): Enligt slutrapporten (5) kom emellertid sju personer till Huddinge sjukhus och de har identifieras: en kom med helikopter Y 65: estniskan Anneli Konrad dansare, f 7901218, och ytterligare sex personer kom med helikopter Y74: Gullbritt von Payr passagerare, f.1946, Igor Griciuss passagerare, f 700116, lett, Krista Kööp, besättningsmedlem, f 751220, Ulla Marianne Tenman, passagerare, f 640327, Rait Pöllendik, passagerare, f 730814 och Helve Blumfeldt, servitris, f 511019. Men säkerligen kom det även åtta eller nio estniska besättningsmedlemmmar med Y64 och två eller tre från 'Mariella'.

Huddinge sjukhus vårdar 15 överlevande den 28 september

Enligt SOU 1999:48 sid 56 (26) vårdades därför 15 (sic, sic) överlevande på Huddinge sjukhus den 28 september -

"Samtliga fick psykologisk hjälp senast dagen efter olyckan, i de flesta fall genom en psykiater. De överlevande som önskade fick uppföljande samtal".

Vilka de åtta okända personerna var kan Huddinge sjukhus inte meddela (de var så många (sic)) men systrarna Veide och sannolikt också kapten Avo Piht 1.46 och flera andra estniska besättningsmedlemmar borde ha varit där på morgonen. Maskinchef Lembit Leiger, fartygsläkaren och Tiina Müür kan ha anlänt på kvällen från 'Mariella (vad som hände med dem sedan är ett mysterium).

Senare, den 29 september, kom sju namngivna överlevande till Huddinge, som hade räddats till Finland. Det var först och främst svenskarna Kent Härstedt, passagerare f 650129, Sara Hedrenius, passagerare, f.1974, som räddats ur en flotte av helikopter Y 68 Säve och landsatts i Mariehamn. Sedan var det Anita Persson-Flygare, passagerare, f 560225, som räddats av helikopter Q 91 till Utö, och sedan förts skadad till Mariehamn. De tre flögs till Huddinge (via Arlanda) tillsammans. Ännu senare den 29 september kom enligt uppgift fyra andra överlevande svenskar: Magnus Lindström, passagerare, f 701103, och Yasmina Weidinger, passagerare, f 751106, som hade räddats av helikopter OH-HVG och satts ombord på 'Silja Symphony' kl. 07.57 och anlänt Helsingfors kl. 18.48 på olyckskvällen. Sedan var det Maria Fägersten, passagerare, f 600227, som hade räddats av helikopter OH-HVG och landsatts i Nagu. Till sist var det Erik Genheden, passagerare, f 711230, även han räddad av helikopter OH-HVG och ombordsatt på 'Isabella', som kom till Helsingfors kl. 19.00 olyckskvällen. De fyra skulle ha flugits till Huddinge från Åbo via Arlanda, men det torde ha varit dagen efter olyckan. Vi har 14 namn i Huddinge och alla var inte där olycksdagen då 15 personer enligt uppgift vårdades där.

Sannolikt ringde en eller flera av de estniska överlevande på Huddinge sjukhus till estniska ambassaden i Stockholm den 28 september för att få hjälp, men när konsuln anlände till sjukhuset blev han bryskt avvisad; sjukhuset vägrade uppge vilka ester som var intagna och vägrade konsuln att träffa dem! Polispatruller hade skickats till Huddinge sjukhus och Södersjukhuset, dit överlevande och anhöriga förväntades.

Senare på kvällen anlände sannolikt ytterligare tre ester till Huddinge från Mariella.

Vi känner namnen på fyra ester, en lett och två svenska kvinnor på Huddinge sjukhus den 28 september men sannolikt befann sig ytterligare minst elva ester där. De fyra kända esterna och letten flögs till Estland den 29e medan de övriga esternas öde är okänt. (Tillägg februari 2005 - Piht och en sjöman flögs troligtvis med helikopter till Finland redan den 28e, de övriga nio flögs troligtvis från Arlanda i två omgångar till okänd ort. På kvällen den 29 september fanns inga ester kvar på Huddinge sjukhus).

Södersjukhuset 31 (25 från Mariella, 6 från Silja Europa) - alla intagna den 29 september.

Totalt redovisar (33) 136 överlevande. Var fanns den 137e? Troligtvis på Huddinge sjukhus, som inte kan räkna för där fanns minst 8 extra estniska överlevande redan olycksdagen.

Att rädda skeppsbrutna är normalt en glädjestund för varje skepp och besättning. De skeppsbrutna 'föds på nytt' och adopteras av fartyget. Men på 'Mariella' verkar de överlevande ha kommit ur askan i elden. Ett av 'Estonia's alla, fortfarande olösta gåtor. Varför rapporterade inte 'Mariella' namnen på alla överlevande ombord? Och hur många var de egentligen - 25, 28, >30?87

Troligtvis räddade 'Mariella' minst 18 personer ur havet och tog emot 11 från en helikopter. Men sedan plockades överlevande bort från 'Mariella' av svenska polishelikoptrar för att hamna i Huddinge.

I SOU 1999:48 sid 55 (26) säger man att det fanns ett 30-tal överlevande ombord 'Mariella'. Var kom den siffran ifrån? Och varför säger samma källa att det var 15 överlevande på Huddinge sjukhus den 28 september när vi bara känner 7 namn?

Det torde finnas ett samband mellan den hänsynslösa behandlingen av överlevande och alla uppgifter om att personer som uppgavs som överlevande försvann. Besättningen på 'Mariella' och Y 64 och personalen på Huddinge sjukhus har nog litet att berätta.

Tillägg 31 januari 2004

Författaren till boken Katastrofutredning anser att svenska marinens helikopter Y 64 med ytbärgare Kenneth Svensson räddade nio estniska besättningspersoner ur havet (varav en dog) efter Estoniaolyckan och flög dem till Huddinge sjukhus, vilket aldrig har rapporterats. Författaren anser vidare att 'Mariella' räddade tre estniska besättningspersoner som sedan fördes med helikopter till Huddinge sjukhus, vilket inte heller har rapporterats. Elva estniska besättningsmedlemmar skulle därför ha överlevt olyckan 1.46.

Ovan hypotes är naturligtvis utanför det ursprungliga syftet med boken - bättre sjösäkerhet med hjälp av bättre sjöhaveriutredningar - men idag är det sannolikt att katastrofen inte var en olycka utan ett kriminellt dåd och att haveriutredningens syfte var att dölja det ursprungliga brottet, mha svenska flottan. Haveriutredningen är ju förfalskad från A till Ö som visas i boken. Att ytterligare brott begicks - låta 11 överlevande ester försvinna - förvånar då inte längre.

Intressant att notera hur just svenska flottan deltog/deltar i mörkläggningen av brotten. Marinens helikopter Y 64 räddar överlevande som försvinner. Marinens fartyg deltager att spränga och dra loss visiret ute i Östersjön efter olyckan. Svenska flottans fartyg uppger falska visir och vrakpositioner. Börje Stenström, reservofficier i flottan skriver den förfalskade slutrapporten med hjälp av Olof Forssberg, SHK, f.d. chefsjurist hos Försvarsmakten (och flottan). Olof Forssbergs efterträdare både hos Försvarsmakten och SHK, Ann-Louise Eksborg, skriver under den förfalskade slutrapporten. Men det är inte slut - amiral Frank Rosenius, höjdare i flottan när Estonia sjönk eller sänktes, och FMVs Staffan Sjöling (naturligtvis krigsplacerad i flottan) producerar en förfalskad rapport om Estonias sjunkförlopp mars 2003! Och mörkläggningen fortsätter i SPFs regi. Arma Sverige.

Anders Björkman (f.d. vpl mariningenjör och f.d. krigsplacerad i svenska flottan när Sverige skulle skyddas mot invasion).

Tillägg 23 juli 2006 - "brott mot mänskligheten"

Den 19 juni 2006 fick författaren följande e-brev:

"Hej Anders, Jag heter Kenneth Svensson och jobbade som ytbärgare i marinen helikopter natten då MS Estonia förliste. Jag blev nyligen ombedd av en vän att läsa din s.k utredning kring förlisningen. Döm om min förvåning när jag tar del av vad du insinuerar, att jag skulle vara del i en gigantisk komplott. Det känns till och med kränkande att hängas ut på det viset utan att ens blivit hörd eller intervjuad av dig. Förstår du vad du gör mot andra människor? Jag förstår till fullo vad jag gör mot andra människor, när dom ligger i ett stormande hav och har givit upp allt hopp om att överleva, när jag i helikoptern ser in i deras ögon och dom inser att dom fått en chans till att leva livet. Den blicken, den tacksamheten gör det värt att faktisk riskera sitt eget liv för någon annan. Jag begär inte att du skall förstå vad jag menar, inte idag kanske inte någonsin. Men den dagen våra blickar möts kommer du att förstå att jag är en enkel man utan komplotter och konspirationer. Om du bara givit mig chansen att tala innan. Tänk så många brott mot mänskligheten det har begåtts genom historien bara för att människor inte pratar med varandra, eller bara för att det är lättare att anklaga istället för att försöka sätta sig in i och förstå vad andra vill och menar.

Jag önskar av hela mitt hjärta att du en dag förstår andemeningen med detta brev.

Mvh Kenneth Svensson"

Författaren svarade naturligtvis samma dag:

"Hej Kenneth.

Tack för e-brev om min s.k. utredning. Om du läser noga så är mitt syfte förbättrad sjösäkerhet med hjälp av 100% korrekta olycksutredningar och mina Estoniasidor analyserar JAICs skeppstekniska uppgifter och slutsatsen är att alla väsentliga uppgifter är felaktiga och/eller manipulerade. Ingenting stämmer och jag anser att jag förklarar det rätt tydligt. Ingen har i princip visat att jag har fel när det gäller just de skeppstekniska frågorna: stabilitet med vatten på bildäck, Estonias uppfyllande av SOLASregler (vattentät indelning, vattentäta dörrar, evakueringsplan, livräddningsutrustning, etc.), hållfasthetsberäkningar, mm. Slutsatsen är helt enkelt att olycksorsaken (visiret) är helt fel och hela det officiella olycksförloppet en uppfinning. Det finns inga bevis för JAICs slutsatser.

Anledningen till detta (att författa en 100% falsk olycksutredning) är ännu oklar och diskuteras ofta i Riksdagen, https://heiwaco.tripod.com/riksdagsdebattjuni06.htm t.ex. Men jag tillåter mig att fundera över olika hypoteser och jag är, som du kan läsa, rätt cynisk. Min huvuduppgift är dock forskarens - att iskallt och tydligt ange, bedöma och rätta fakta, så att andra kan fundera om en helt ny utredning är nödvändig.

Vad beträffar räddningsinsatsen och din medverkan var de inte del av min ursprungliga utredning, men har tillkommit med hjälp av olika medarbetare från Estland, Finland och Sverige som frivilligt hjälper mig, vilket torde framgå av relevanta kapitel, t.ex. https://heiwaco.tripod.com/punkt141.htm m.fl. Beskrivningen av räddningsinsatsen i slutrapporten stämmer inte med många överlevandes uppgifter. Enligt finsk sjöräddning och numera officiell radiotrafik (se https://heiwaco.tripod.com/punkt120.htm) är tre helikoptrar på väg till olycksplatsen redan före kl. 02.00! En från Finland, två från Sverige. Uppgiften censureras i slutrapporten.

Många av mina medhjälpare har kommit till slutsatsen att räddningsinsatsen alltså startade tidigare än uppgivits och det är där din insats är aktuell. Vilka räddade du egentligen och hur gick det till? Hamnade du i sjön och simmade runt i en helt timme innan du plockades upp igen? Den hkp som plockade upp dig hade enligt uppgift inte ens startat när du hamnade i vattnet, etc. Mina medhjälpare har faktiskt försökt få tag på dig både på Berga och i Linköping men har inte lyckats. Själv jobbar jag ju i Medelhavet och besöker aldrig Sverige längre.

Finessen med en utredning på Internet är att jag kan rätta felaktiga uppgifter. Det har skett vid flera tillfällen. Du kan hjälpa till genom att ange felen beträffande din egen insats gärna uppbackade med bevis av olika slag. Vi kommer att bedöma dessa och sedan lovar jag att rätta min utredning beträffande din räddningsinsats. Dina chefer på Högkvarteret har knappast varit behjälpliga. De vill inte ge kopior på loggar, mm.

Avslutningsvis delar jag din uppfattning om att rädda nödlidande ur havet. Mina kaptener och besättningar har gjort samma sak vid flera tillfällen och naturligtvis är de räddade oerhört tacksamma. Det är som att födas på nytt. Och många personer har visat stor tacksamhet gentemot mig beträffande min utredning.

Vänlig hälsning

Anders Björkman

PS - som tjänstgjort i Marinen som vpl skeppsbyggnadsingenjör och varit krigsplacerad vid mobila enheter att bygga om (till minutläggare) och reparera fartyg."

Kenneth Svensson har inte svarat på ovan och meddelat vilka han verkligen räddade! Det är sannolikt att hjälten Kenneth Svensson helt enkelt räddade 'fel' personer - alla ester - och blev ofrivillig medhjälpare till ett brott mot mänskligheten.

Urban Lambertsson, bokningschef Estline, b 610718, med förflutet i svenska flottan och landansvarig för laster av olika slag (inkl. militär smuggelgods?) som transporterdes av 'Estonia', har också en del frågor att besvara om ett brott mot mänskligheten.

---

86 Redan 28 september 1994 kl. 16.25 hade BSN publicerat namn på ett begränsat antal överlevande. De vars namn publicerades är märkta med * i tabellerna i 1.41 och 1.42. Tre besättningsmän noterade som överlevande (med födelsedatum) men försvann sedan eller hittades död: Avo Piht* (född 1954), kapten - försvunnen, Tiina Müür* (född 621021) försvunnen, Kalev Vahtras* (född 510325) - senare återfunnen drunknad (tappad från helikopter?). Hur BSN 28 september kl. 16.25 kunde publicera en lista med födelsedata på tre personer som förklarades räddade och som sedan försvann är ännu ett oförklarat mysterium. Sex andra besättningsmän redovisades också som överlevande men försvann senare: maskinchef Lembit Leiger, fartygsläkare Viktor Bogdanov, styrman Kaimar Kikas, mekaniker Agur Targama, och varitéartisterna (tvillingsystrarna) Hannely och Hanka-Hannika Veide. Dessa sex var dock ej noterade på BNS lista 28 september kl. 16.25 som överlevande. Illu Erma, gift med Viktor Bogdanov, säger att Andres Vihmare*, räddad på 'Mariella', ringde henne efter olyckan och meddelade att Viktor Bogdanov överlevde med honom, dvs de var på 'Mariella' tillsammans! Vihmare hävdar idag att det var ett missförstånd 1.46. På en BSN lista 940930 uppgavs vidare Tiit Meos (f 69), musiker, och Ago Tomingas (f 56), affärsbiträde, som överlevande. Meos hittades senare drunknad. Tomingas är rapporterad försvunnen.

87 Författaren har träffat 'Mariella's befälhavare Thörnroos utan att fråga honom om ovan, för han verkade frånvarande när vi diskuterade andra saker och har aldrig sedan svarat på brev etc. Något är konstigt.

1.42 Index