Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


3.17 De tyska skadeuppskattningarna - vatten på bildäck

Tyskarna anser sedan att krängningen ökade, när mera vatten kom in på bildäcket i överbyggnaden genom den delvis öppna, ej utdragna, rampen och samlades på styrbords sida. Sedan gör tyskarna (24) en felaktig slutsats (utan att förklara hur gångjärnen gått sönder):

'cirka kl. 01.20 rörde sig visiret framåt när hydrauliken bröt igenom det främre skottet (i överbyggnaden) och visiret separerade från skrovet (sic - skall naturligtvis vara överbyggnaden) - slagsidan var då 50-60 grader och vatten forsade in ovanpå bildäcket (i överbyggnaden) och också ner till de undre däcken (sic - i skrovet - hur?) i ökande mängder'.

Ovan är totalt nonsens. Vad tyskarna inte begriper (eller inte vill begripa) är att skeppet inte var stabilt med 50-60 grader slagsida med vatten enbart ovanpå bildäcket i överbyggnaden och i däckshuset, och att vatten inte kan forsa ner i skrovet under bildäcket, när fartyget kränger - öppningarna i bildäck är ju i centerlinjen på det torra - och att skeppet slår runt 2.16.

Och som ses på figur 3.10 kan visiret knappast trycka upp rampen, innan hydrauliken har penetrerat däcksbalken vid spant 159. Vidare - kl. 01.20 var färjans hastighet noll och fören vänd bort från vågorna, dvs vatten kunde inte forsa in ovanpå bildäcket då - det borde ha runnit ut.

Tyskarna använder samma stabilitetsexpert som Kommissionen

Varför drar tyskarna fel slutsats här beträffande stabiliteten? Vem var tyskarnas stabilitetsexpert? Jo - det var ingen mindre än Veli-Matti Junnila från Ship Consulting Ltd. som hade hjälpt Kommissionen att konstruera det förfalskade jämviktsläget i 3.12 och som skrev 'Estonia's stabilitetsmanual efter stabilitetskontrollen 1991 2.17.

Tyskarna kan ej heller förklara det stora hålet i styrbords frontskott. När och hur uppstod det? Tyvärr är tyskarnas påstående att

"hydrauliken bröt igenom det främre skottet (i överbyggnaden) och visiret separerade från skrovet"

obevisat - tyskarna vilseleddes av Kommissionens förfalskade uppgifter om skador i skottet.

Tyskarna har tyvärr aldrig presenterat en plott som visar 'Estonia's kurs och fart mellan förlusten av visiret och vrakplatsen, dvs hur visiret kunde förloras 1 570 meter väster om vraket.

Därför är tyskarnas olycksscenarium inte alls övertygande, även om det innehåller många värdefulla observationer om visirets och rampens skick och om de överlevandes vittnesmål. Inte ens tyskarna kan till sist förklara varför 'Estonia' verkligen sjönk. För att sjunka måste helt enkelt 'Estonia' vara läck! Tänk att det skall vara så svårt att förstå!125

Frågan är bara, var var 'Estonia' läck?

---

125 I sin senaste utredning 1999 anger tyskarna att 'Estonia' faktiskt var läck Appendix 5.

3.18 Index