Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


2.6 Kunde besättningen ha räddat färjan?

Det är klart att besättningen skulle kunna ha räddat fartyget, om det var läckage ombord som noterades redan kl. 00.55 eller tidigare och om man hade stängt de vattentäta dörrarna. Fartyget hade då alltid flutit trots skadan. Men om de vattentäta dörrarna inte gick att stänga, var situationen en annan - då vet varje sjöman att fartyget kommer att sjunka. Därför meddelar Kommissionen inte en detalj om de vattentäta dörrarna.

Det är klart att befäl och besättning var i en förtvivlad situation. Det yngre befälet på bryggan, om de var medvetna om läckaget f.o.m. kl. 00.55 eller inte är oklart, noterade dock slagsidan kl. 01.02/5 och girade troligtvis upp mot eller bort från vinden för att minska krängningen, och det var bra. Sedan hängde man nog kvar vid kontrollpanelerna (krängningen var betydande) och försökte ringa upp Kapten eller annat äldre befäl för att få hjälp. Troligtvis var det svårt att få kontakt - Kapten och äldre officerare hade svårigheter att nå sina telefoner och komma ut ur sina hytter. Det förklarar kanske varför inget Mayday sändes tidigare.

Officerarna på bryggan glömde nog att stänga eller gjorde något fel med de vattentäta dörrarna. Hade de vattentäta dörrarna stängts omedelbart, eller hade de varit stängda, när läckaget startade, skulle fartyget aldrig varken ha krängt eller sjunkit 1.23.

Det är otroligt att Kommissionen inte undersökt, om de vattentäta dörrarna var stängda. Det verkar som om länspumparna startades 1.3 men inte var effektiva. Mycket är fortfarande ett mysterium. Skeppet sprang nog läck redan kl. 00.55 eller tidigare och man undrar varför skeppet lugnt fortsatte sin färd, eller om hon verkligen gjorde det. Den plötsliga slagsidan uppstod helt säkert kl. 01.02/5, som överlevande passagerare uppger och som kommissionen ignorerar. Sedan uppstod panik och besättningen kunde knappast göra något alls. Och varför sändes inte Mayday förrän 20 minuter senare?

Överstyrman (1/0) lyckades tydligen ta sig till bryggan senare och sände Mayday kl. 01.24 per VHF, kanal 16. Sedan var det tyst på kanal 16. Inte ens de assisterande fartygen kommunicerade med varandra på kanal 16. Varför inte Mayday sändes tidigare via radio, vet vi ej. Kanske radion hade satts ur funktion? Det är inte känt om Kapten var på eller kom till bryggan. Tyvärr vet vi inte vilka som var på bryggan. Kapten kunde göra mycket litet - efter kl. 01.06/8 kunde ingen insats rädda mer liv eller skeppet. Det verkar som om säkerhetskulturen ombord var låg - vid läckage (kl. 00.55?) skulle man naturligtvis genast ha slagit larm och samlat alla passagerare för evakuering. Nu gjorde man bevisligen ingenting tills man sände Mayday kl. 01.24! Kommissionen skyller ju allt på visiret och ursäktar besättningen. Med en sådan attityd ökar man inte säkerheten i framtiden. För vad hände egentligen ombord mellan kl. 00.55 och 01.24?

---

2.7 Index