Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


2.21 Sjunkning på aktern. Vatten i maskinrummet. Innerrampens skador

Kommissionen säger att skeppet sjönk med aktern först, även om 3/M Treu har sagt att maskinrummet akterut var torrt, när han lämnade det kl. 01.30 (8), fast det är troligare att han lämnade kontrollrummet 28 minuter tidigare i samband med slagsidan kl. 01.02 och ljög om att maskinrummet var torrt 1.48.

Notera att Treu befann sig inne i maskinkontrollrummet, som ligger mellan två vattentäta skott för om maskinrummen. För att kontrollera om det var vatten i maskinrummen skulle Treu ha tvingas öppna minst en vattentät dörr för att titta efter. Eftersom fartyget trimmade på aktern skulle allt vatten i maskinrummet varit under durken akterut - tittade Treu där?

Om vatten läckte in i skeppet förut, borde skeppet ha sjunkit med fören först. Det är då möjligt att innerrampen trycktes upp inifrån av last som förskjutit sig förut, när skeppet sjönk. Skador på innerrampen skulle då ha skett kl. 01.40. Kommissionen har enligt slutrapporten (5) och den officiella dykrapporten aldrig kontrollerat insidan av rampen och garaget 3.10.

Hade rampen dragits ut kl. 01.15 som meddelats av Kommissionen, när 'Estonia' hade full fart framåt, borde rampen ha knäckts av vattentrycket, förpiksdäcket skulle ha tryckts ner och rampen skulle aldrig kunnat stängas igen. Dessa enkla fakta nämns inte i slutrapporten. Det är naturligtvis troligare att skeppet sjönk med aktern först, men då måste faktiskt skrovläckaget ha varit midskepps eller akterut, så att maskinrummen akterut kunde ha vattenfyllts under sjunkningsförloppet och de vattentäta dörrarna mellan de olika maskinrummen måste ha varit öppna. Förnyad dykning kan lätt kontrollera förhållandena inne i maskinrummen och eventuellt läckage akterut. Vad man bl.a. bör kontrollera är inte bara stabilisatorerna utan även sjövattenintagen - har en stoppventil eller ett rör brustit kan det ha orsakat läckaget.

---

2.22 Index