Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


1.42 Alla motormän, svetsare och reparatörer ombord på 'Estonia' räddades!

Vid genomgång av listor på överlevande noterade författaren att hela maskinrumsbesättningen, dvs alla motormän och reparatörer ombord överlevde. Sju av dem fanns med redan på BSNs lista 28.09.94 kl. 16.25 märkta * enligt nedan. Sillaste var i tjänst vid olyckan och har vid flera förhör uppgivit att han trodde fartyget var läck 1.3. Uppgiften har censurerats. Märtsson och Siljajev kallades svetsare i förhörssammanställningar D21 och vilket ändras till svarvare och 'fitter' (reparatör) i G42. Märtsson räddades ombord på 'Mariella' enligt 1.41 och hamnade på sjukhus i Finland (Ekernäs). Varför man ändrade yrkesbeteckningen är oklart. Verro var kyl(kompressor)maskinist med Raba som assistent. Kadak var vakthavande motorman. Siegel och Moosar var de övriga motormännen. Moosar räddades ombord på 'Mariella' enligt 1.41. Verro, Raba och Siegel, klädd i varm arbetsjacka efter att ha räddats, var enligt egna uppgifter i sina hytter när olyckan skedde och sprang genast ut. Raba var på däck 1 och sprang enligt uppgift genom ett 'draperi' av vatten när han var på uppgång. Det är en av de få märkliga uppgifter som fick Kommissionen att tro att det var vatten på bildäcket som rann ner till däck 1. Var svetsarna Märtsson och Siljajev och motorman Moosar befann sig, när slagsidan, uppstod har författaren inte kunnat finna ut. De var enligt uppgift väl klädda att överleva; Siljajev med varm arbetsjacka och Mossar och Märtsson i estlineoveraller.Siljajev hade en ficklampa han inte ville låna ut i flotten.

Namn

Titel

Födelsedatum

Sista förhör

Flotte/räddare

Landsatt/sjukhus

Henrik Sillaste*

Systemingenjör (ombord i 18 månader)

690913

94092

'Q'/ OH-HVG

Nagu/Åbo sjukhus

Vassili Märtsson*

Svetsare (D21), svarvare (G42)

511222

960111

'P'/ OH-HVG

Mariella (sedan till Hangö med X-92)

Ivan Siljajev*

Svarvare, svetsare (D21), fitter (G42)

491001

960214

'I'/ 'Isabella

Helsingfors

Andres Verro*

Kylmaskinist

590908

940929

'K'/ Q95

Utö

Hannes Kadak*

Motorman (ombord bara 12 timmar)

710518

950331

'Q'/ X-42

Åbo/Åbo sjukhus

Tavi Raba

Motorman – kylanläggningar

1973

940929

'I'/ 'Isabella

Helsingfors

Elmar Siegel*

Motorman

510306

951227

'S'/ Y68

Mariehamn

Tanel Moosar*

Motorman

712904

951228

'P'/ OH-HVG

Mariella/Stockholm

Tabell 1.42.1 - Namn på 8 överlevande motormän och reparatörer.

14 månader efter olyckan förhördes Märtsson, Siljajev, Siegel och Moosar, alla välklädda under olyckan, igen, tillsammans med 22 andra överlevande ester varav fyra var ombord på 'Mariella' eller 'Silja Europa' med Märtsson och Moosar 1.41 av estniska säkerhetspolisen. Den 28 februari 1996 skrev Kommissionen i sitt protokoll (A168*) att ...

"An agreed basic document regarding testimonies had now been created",

dvs man hade skapat (sic) eller åstadkommit ett överenskommet dokument om vittnesmål. Men strax därpå intervjuade svenska myndigheter tre svenskar igen som var på 'Mariella' eller 'Silja Europa' - Eckhard Klug, Peter Järvinen och Paula Liikamaa. Protokollen (D29* ) hemligstämplades. Så sent som 25 oktober 1996 intervjuade svenska myndigheter Eckhard Klug och hemligstämplade handlingen (D30*). Efter man hade kommit överens om vittnesmålen blev chefen för estniska säkerhetspolisen, Priit Männik full medlem i Kommissionen 1.20.

En orsak att maskinrumsbesättningen överlevde är nog att det var läckage i maskinrummet redan kl. 00.40, innan plötslig slagsida uppstod kl. 01.02, vakthavande maskinister evakuerade till öppna däck och larmade sina kollegor att göra samma sak.

 

Vattenfyllnad

Kommissionen möttes den 4-5 december 1995 (A153a*) - då diskuterades Roll-Nix systemet (ett stabiliseringssystem med >100 ton vatten i tankar) - användes det? - Estland (Laur) och Sverige (Stenström) skulle undersöka! Nästa möte var 31 januari 1 februari 1996 (A162*) - inte ett ord om Roll-Nix! - det var då man (Rosengren) sade att

"the flooding studies will support any conclusions of the probable sequence and time scale of events (vattenfyllningsberäkningarna kommer att stödja vilka slutsatser som helst beträffande troliga händelse- och tidsföljder)"

jfr 1.9. Det var vid den tidpunkten Rosengren (och Huss) hade producerat den förfalskade plotten av olycksförloppet med hjälp av ett ett helt oskadat fartyg, som aldrig sjönk. Med den metoden kunde man naturligtvis sedan hitta på vilket vattenfyllnadsförlopp som helst, om man bortsåg ifrån det fatala faktum att 'Estonia' skulle ha kapsejsat och flutit upp och ned med 2 000 ton vatten i överbyggnaden. Någon vattenfyllnad av skrovet skulle aldrig äga rum!

Explosioner och kollisioner undersökta men osannolika

Den 27-28 februari var nästa möte (A168*)

... "An agreed basic document regarding testimonies had now been created"! (se ovan) ..."Chapter 8 should be expanded to indicate that other causes for the accident like explosions and collisions had been considered but found unlikely (Kapitel 8 skulle utvidgas och ange att andra olycksorsaker som explosioner och kollisioner hade undersökts men befunnits osannolika)". …

finns med i protokollet men ej i slutrapporten. Men inte ett ord om Roll-Nix.

Mötesprotokollen anger inte varför esterna plötsligt förhörde Märtsson, Siljajev, Siegel och Moosar igen i december 1995 och i januari, februari 1996 (och 22 andra). Eftersom man 23-24 februari just hade 'kommit överens' om vittnesmålen, så kanske hade esterna just snackat med svetsarna Märtsson och Siljajev att hålla tyst om eventuella exposioner ombord och sedan stämt av med ester som fått nys om saken.88

---

88 Författaren anser att svetsare Märtsson och Siljajev, kylmaskinist Varre, tekniker Sillaste och de fyra motormännen (som mest putsar och gör rent, etc) visste precis vad som var fel med båten och att det var de (plus kollegorna i den andra besättningen) som reparerade saker och ting till sjöss. Det kan ju vara på det viset att de t.ex. svetsade på en tank (varför man nu gjorde det mitt i natten?) - Roll-Nix-systemet - som inte var gasfri och en explosion uppstod - PANG. Hela båten skakade - det noterades av många överlevande ombord strax innan kl. 01.00. Sedan försökte man göra något och det var en andra smäll - PANG - vatten forsade in i Roll-Nix systemet med plötslig överhalning som följd - också noterat av alla överlevande. och sedan spreds vattnet överallt genom öppna vattentäta dörrar - alla nio rusade upp till däck 7 och överlevde. Faryget sjönk långsamt. I denna analys stämmer alla uppgifter vad som hände ombord. Saken bör undersökas!

1.43 Index