Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


1.32 Omöjligt sjunkningsförlopp med vatten i däckshuset

Slutrapportens (5) sjunkförlopp är beskrivet i 1.21.

Slutrapporten sid 176 säger att vatten forsade in i 'Estonia' genom styrbords krossade fönster i däckshussidan, först på däck 4 akterut och senare på däck 5, och sänkte henne 3.12 trots att däckshuset annars var helt vattentätt.

Det finns inga öppningar i själva däcket 4 akterut på styrbordssidan förutom en liten ventilationsöppning på öppna akterdäck ner i överbyggnaden (där vatten naturligtvis forsade in men biläcket var ju redan vattenfyllt). Vatten kan därför inte rinna ner i överbyggnaden till bildäck, däck 2 genom däck 4 (se fig. 1E i 2.16). Däck 4 (garagets tak!) är av stål och gastätt och brandisolerat. Det finns sedan inga öppningar i bildäck, däck 2 (garagets golv!) under den skadade vattenlinjen, så att vatten kan fylla upp alla 14 vattentäta utrymmen under bildäcket i skrovet. Öppningarna (trapphuset) är ovan vattenlinjen i garaget. Vatten i däckshuset och överbyggnaden leder enbart till kapsejsning och flytläge upp och ned - ej sjunkning.

Slutrapportens sjunkningsförlopp är därmed omöjligt.

Det har också professor Anders Ulfvarson, Chalmers Tekniska Högskola, konstaterat i en Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet 980923, som berörda parter i Kommissionen aldrig kommenterat. Vad som borde ha hänt med vatten i överbyggnaden på bildäck och i däckshuset är att skeppet naturligtvis slår runt och flyter upp och ned på 18.000 m3 luft och material instängda i 14 vattentäta skrovutrymmen under bildäcket 2.16. Slutrapporten visar inte hur 'Estonia' sjönk utan att slå runt.

Ett stort antal överlevande kom från däck 1, och troligtvis lyckades än flera evakuera däck 1 och nå däck 7 innan slagsidan uppstod men drunknade senare. Överlevande från däck 1 har meddelat att det var vatten på däck 1 före kl. 01.00, före slagsidan uppstod, och ett par av dessa har sagt att vatten forsade upp underifrån. Man behöver inte vara särskilt klipsk för att tro att 'Estonia' var läck, om det forsade upp vatten underifrån på däck 1.

Slutrapportens (5) vittnesdel (kapitel 6) återger naturligtvis inte dessa uppgifter. Istället återger man vittnesmål som säger att passagerare som sprang upp från däck 1 såg (några liter) vatten sippra in i trapphuset på däck 2 (bildäcket). Men samma vittnen, som såg vatten sippra in på däck 2, såg inget vatten på däck 1 eller att vatten rann ner från däck 2 till däck 1. Faktum är, att om det var vatten på bildäck, så skulle det bara kränga skeppet (upp och ner). Det skulle knappast sippra in genom en dörr i centerlinjen, eftersom allt vatten var i sidan när skeppet krängde och dörrarna var nära centerlinjen. Vittnen som uppger att de sett vatten sippra eller spruta in genom dörren vid däck 2 måste alltså ha sett fel, eller har vittnesmålen helt enkelt manipulerats av Kommissionen.

En annan möjlighet är att själva vittnesförhören manipulerats med ledande frågor, t.ex. att man sade att fartyget sjönk som följd av vatten på bildäcket och frågade om vittnet hade sett vatten strömma in i trapphuset på däck 2. Ett vittne som sett vatten på däck 1 trodde då kanske att han sett vatten på däck 2, etc. Studerar man förhörsprotokollen noga, ser man att det är inga stora mängder vatten som setts läcka in i trapphuset - man talar om ett par liter vatten! För att sänka 'Estonia' krävdes att cirka 6 000 000 liter vatten forsade ner från bildäcket till utrymmena under bildäcket. Ingen såg något liknande, eftersom det var fysiskt omöjligt!

---

1.33 Index