Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


1.28 'Estonia' på flera ställen samtidigt

Resan till Sverige gick genom finskt fiskevatten och olyckan skedde utanför finskt territorialvatten. Enligt pressrelease 941017 (7) såg finsk landradar (på Utö) hur 'Estonia' sjönk kl. 01.48 1.12-5. Denna uppgift finns ej med i slutrapporten (5), eftersom positionen, som ej anges, troligtvis var fel, dvs det var inte 'Estonia' som försvann på skärmen. Likaledes har alla uppgifter plockats bort om finska observationer från Utö av 'Estonia' före kl. 01.24 då Mayday sändes, trots att finska uppgifter om andra skepps (Mariella, Silja Europa) kurs och fart registrerades och finns publicerade i slutrapportens kapitel 13.

Ingen person eller skepp hade enligt Kommissionen 'Estonia' under observation mellan t.ex. kl. 00.00 och 01.24,

fast det enligt slutrapporten hade meddelas att finsk landradar hade 'Estonia' på sin skärm, när hon sjönk. 'Anette' placerade 'Estonia' en halv distansminut öster om vrakplatsen kl. 01.20!

Efter kl. 01.30 observerade ett fartyg ('Mariella') 'Estonia' och placerade henne cirka 1 800 meter söder om platsen, där visiret senare återfanns. Slutrapporten återger inte uppgiften, eftersom enligt slutrapporten 'Estonia' vid den tidpunkten var på väg tillbaka till Estland 1 500 meter norrut 2.11.

Slutrapporten är helt ologisk - å ena sidan visar man på figur 13.2 i (5) att 'Estonia' är på väg tillbaka, med >90 graders slagsida, till Estland kl. 01.30 med > 2 knops fart efter slagsida uppstod kl. 01.15 och efter giren kl. 01.18 1.9, å andra sidan visar man 'Estonia' på figur 17.1 i (5) stilla i vattnet kl. 01.30 cirka 2 700 meter söder om positionen given i figur 13.2.

Fartyget kan naturligtvis inte vara på två ställen samtidigt, men det är vad slutrapporten visar. Förvirrande, eller hur? Figur 13.2 är, som redan sagt, rena förfalskningen 1.9 och positionen i figur 17.1 är inte heller korrekt.

Naturligtvis stannade 'Estonia' i närheten av platsen, där hon sjönk kl. 01.32/36, vilket noterades av 'Mariella'. Ett vattenfyllt fartyg driver inte med >2 knops fart - det ligger nästan stilla. 'Estonia' kunde därför knappast ha drivit en längre sträcka, när hon var vattenfylld och höll på att sjunka, medan Kommissionen låter 'Estonia' förflyttas >1 200 m efter kl. 01.30! Därför är visirpositionen falsk. Det verkar som om alla assisterande fartyg noterade 'Estonia' stilla i vattnet cirka kl. 01.30, och det innebär förstås att 'Estonia' då måste ha varit i närheten av platsen, där hon sjönk, och vraket hittades. Det låter självklart, men trots detta gick Kommissionen ut med en falsk position för vraket 2 110 meter nordost om den verkliga vrakplatsen 1.14. Detta faktum nämns ej heller i slutrapporten (5).

Anledningen till alla falska positioner är att dessa meddelades av Kommissionen. Kommissionen uppgav tidigt en falsk vrakposition och sannolikt även en falsk visirposition. 'Mariella', t.ex., uppgav riktiga uppgifter, men dessa modifierades av Kommissionen i samtal med media, som sedan rapporterade dem. Det finns ju ingen anledning varför 'Mariella' skulle ha rapporterat 'Estonia' 1 800 meter söder om (den falska) visirpositionen kl. 01.30. 'Mariella's styrman 1.9 har uppgivit att han då hade 'Estonia' på radarn och att han noterade positionen i loggboken. En kompletterande haveirutredning torde kunna klargöra vilka positioner assisterande fartyg verkligen noterade för 'Estonia'. Enklast är att kontrollera 'Mariella's loggbok som lämnats in till Kommissionen, men som ej registrerats i SHK:s arkiv.

---

1.29 Index