Mörkläggningen av sabotaget som orsakade M/S Estonias sänkning 1994/2023

(februari 2023)

Färjan Estonia tappade aldrig sitt bogvisir i överbyggnaden 29 september 1994. Det sprängdes loss på havsbotten oktober 1994 efter sänkningen för att dölja sprängläckaget av skrovet

Sommrarna 2021/2 utfördes två (!) nya undersökningar av skrovskadorna som sänkte Estonia, pga läckage av statliga "haveri"utredare i Estland och Sverige. Resultatet av fotogrammetrin av Estonias skrovs styrbordssida däck #0 skulle bli tillgängligt i slutet av januari 2023 hade det uppgivits av lögnaktiga, svenska utredare.

Det verkar som mörkläggningen av Estoniasabotaget och skyddet av terrorister som dödade >1 000 personer 1994 fortsätter som vanligt av helt korrupta och kriminella ämbetsmän nämnda nedan

Frågan är fortfarande sedan 1994, vem som är terroristen?

Anders Björkman

a

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

 

Välkommen januari 2023 till min andra webbsida om Estoniaolyckan 1994, som är en fortsätting från den första här!

Estonia sänktes 1994, pga sabotage. Eftersom det svenska rederiet inte ville betala utpressningspengar, sänktes färjan av terrorister! Och sabotaget mörklades av Sveriges regering och statsministrar Bildt och Carlsson! Av okänd anledning kunde ansvariga personer naturligtvis inte meddela vad som hänt.

Estoniaolyckan 1994 undersöks/utreds (sic) därför igen 2023. Bättre sent än aldrig. Men själva sabotaget skall inte utredas, eftersom det aldrig gjorts. Det var ju Sverige som sänkte färjan !!!!

Man vet 29 år senare inte ens vad lasten ombord var.

Svenska Försvarsmakten har 15 december 2022 gett besked om det!

Fast inte att många laster var sedan starten 1994 stulna sovjetiska råvaror, metaller, guld, diamanter, droger, etc.

Sovjetunionen hade just kollapsat 1991 och nu skulle demokrati och frihandel infôras, vilket gjordes av gamla kommunister som bara tog över sovjetiska företag och sålde vad de kunde hitta där. Och dessa gangsters behövde en enkel transport västerut.

En lastbil, en färja, korrupt tullkontroll i båda ändar. Sverige ställde 1992 upp med en gammal fyllefärja Viking Sally som blev Estonia. För att underlätta smugglandet hittade man på att det handlade om topphemligt, sovjetiskt miltärutrustning, bla, bla, bla!

Det är naturligtvis trams alltsammans. Som hela haveriutredningen 1994/2023. Sveriges regering/myndigheter ljög och ljuger oss rakt upp och ner om allt om Estonia sedan 1994 för att skydda sig sjäva och sänkningen av terrorister som de hjälpte till med. Och svenska folket ... sover. Som vanligt.

Det hela är enkelt! Ett fartyg sjunker inte, om man fyller överbyggnaden i luften över vattenlinjen med vatten! Det är bara extra last som tippar skeppet upp och ner, dvs skeppet kapsejar alltid och flyter upp och ner på luften i skrovet. Lasten - vattnet - rinner ut!

Ett fartyg flyter enbart på sitt skrov och sjunker, om det blir läck under vattenlinjen och förlorar flytkraft!

Estonia hade 22 vattentäta dörrar i skrovskotten som alltid stod öppna, dvs färjan saknade inbyggd flytkraft vid läckage, pga sabotage.

Estonia saknade korrekt livräddningsutrustning för alla ombord, dvs den var mest släng-över-bord-flottar som man skulle simma till efter att ha hoppat i sjön, om man ville överleva. Naturligtvis aldrig testat eftersom allt var olagligt som inte kunde fungera!

Estonia uppfyllde inte elemementära sjösäkerhetsregler (SOLAS) och hade därför falska certifikat!

Redare, myndigheter och "experter" i land och personal ombord var/är helt kriminella som deltog i mörkläggningsspektaklet att skydda terrorister. Estonia var aldrig sjövärdig!

Anhöriga och överlevande efter Estoniaolyckan 1994 har december 2022 inbjudits av Statens Haveri Kommission, SHK, till ett informationsmöte den 17 januari 2023 i Stockholm.

Det skall kanske handla om de senaste undersökningarna 2021/2 av Estonias skrovs styrbordssida däck #0 som är sprängskadat. SHK har sjäva inte rapporterat något om det. 

SHKs GD Ann-Louise Eksborg författade 1997 en s.k, "slutrapport" om olyckan att Estonia var i perfekt skick och sjönk som en sten när bogvisiret ljudlöst trillade av. Rapporten med vetenskapliga undersökningar av olika slag var 100% lögn att skydda terrorister!

Olof Palme var tydligen insyltad i Estoniasabotaget 1994 trots att han var död (sic) redan 1986!

Andra som Simo Aarnio, Börje Stenström, Johan Björkman och Claes Källström har plötsligt avlidit efter att ha diskuterat Estoniasabotaget med mig. Min egen dotter som är överläkare på Princesse Grace's sjukhus i Monaco påminner mig alltid att även personer i 50/60 blecket inkl. hennes egen farbror bara dör knall och fall av olika orsaker, och att bara konspirationsteoretiker (tid 22.30) kanske tycker annorlunda. Själv är jag inte det.

Jag gillar att leva äventyrligt och besiktiga skepp inkl. Estoniafärjor över hela världen sedan 1971 och ha kul. Jag bara drogs in i smeten, när jag kände Börje Stenström sedan 1990 och hade en egen färja som sänktes, pga sabotage i Röda havet.

Här är en gammal länk om hur olyckor utreds. En massa poliser som utredde Palmemordet 1986 omkom tydligen när Estonia sänktes 1994!

En video av JAICs ROV-besiktning av Estonias styrbordssida mellan slingerköl däck #0 och havsbotten 2 december 1994 har dykt upp 5 januari 2023! De svartvita bilderna av skrovet i videon är inte bara suddiga till oigenkänlighet utan videon är också redigerad att inte visa sprängskadorna akterut vid maskinrummet och förut vid saunan.

Jag har själv videofilmat många flytande fartygsskrov med ROV under vatten under 1990-talet i färg och kvaliteten är naturligtvis mycket, mycket bättre. Att SHK/JAIC säljer redigerade videofilmer 2023 är pinsamt.

Studera denna länk från tid 26.20 framåt! "Experten" Vassalos vet inte att en vågsmäll hörs och känns och att man saktar in för att undvika olyckor.

Och varför inte denna länk?

Osv, osv.

Intervju av anhörig 19 januari 2023.

Måndagen 23 januari 2023 hände massor:

Det var presskonferens i Tallinn med Rene Arikas (Estland), Risto Haimila (Finland) Jonas Bäckstrand och Martin Jakobsson (Sverige) som presenterade "en latest intermediate report" om de senaste vrak/olycksundersökningarna 2021/2.

Dessa lögnhalsar meddelade:

Until now, we have not found anything to considerably alter the joint committee's (JAIC) technical conclusions and as concerns the causes of the accident from its 1997 report.

A 3D model of the hull using 45,000 photographs and the location of holes in the hull will be created.

Vid presskonferensen ställde journalisten Harry Lambert, Financial Times en fråga:

I just want to understand: is it the position of your group that Estonia sank with an intact hull? Because that was the initial conclusion well, the final conclusion from JAIC in 1997 and from the preliminary conclusions I read here, given you don´t think it´s a collision, is it the position that Estonia sank with an intact hull, because that would as far as I know be the first boat, passenger ferry, to ever sink under in one hour. There are 11 other ferries that have sunk under one hour and two of them sunk because of torpedoes , one sunk because of an explosion and eight sunk because of an collision, so the Estonia is historically remarkable for sinking with an intact hull in under one hour, so I like to know, if it continues to be the position, and finally going back to those scraping sounds, that we heard from the deck 1, if that wasn´t caused by a collision, what counts for those sounds?

Jonas Bäckstrand, SHK svarade:

"Well so far we have not found any damage to the hull before the sinking, so far we do know that when she sank, she didn´t have a bow visor, she didn´t have a ramp (!!) that actually means that the hull wasn´t intact, because you had a large opening in the bow area, so you cannot say the hull was intact, but so far we haven’t found any damage than other that in the bow area ... [long silence since Bäckstrand does not answering the question.]

Bäckstrand upprepar lögnerna att visiret trillade av ljudlöst och att rampen slets upp och vet inte skillnaden på ett skrov (hull) under däck #2, som Estonia flöt på och en överbyggnad över däck #2, som bara skyddar lasten, och glömmer att rampen i överbyggnaden sågs stängd av maskinbesättningen i ECR, när slagsidan uppstod innan sjunkning, och att rampen filmades stängd på havsbotten och surrad med rep till däck #4 efter sjunkning. Bäckstrand ljög rakt upp och ner om rampen i vanlig ordning och glömde att rampen numera är lossad från vraket och placerad att dölja det sprängda hålet i överbyggnaden mellan däck #3/4.

Från "the intermediate report:"

Based on the evidence gathered so far, there is no indication of an explosion in the bow area.

Kommentar: Det sprängda hålet i styrbords överbyggnad förskott - se ovan - filmat av Bemis/Rabe 1998 mellan däck #3/4 sågs inte, eftersom det numera är dolt av bogrampen som flyttats! Men det skall bli intressant att se de 45.000 bilderna av skrovet, speciellt däck #0 styrbord vid saunan förut och maskinrummet akterut, där jag misstänker sprängskador.

SHK har just publicerat 45 000 bilder av vraket. SHK säger att jag får kontakta dem och att SHK ska försöka svara på mina frågor efter bästa förmåga och så fort de kan. Kontakta sker via e-post. info@havkom.se OK! Här följer ett försök.

"Jag har nu klickat runt i SHKs fotodokumentation, men kan inte hitta en enda bild av styrbords undervattensskrov som befinner sig över lerbotten. SHK säger att styrbords fenstabilisator midskepps däck #0 är infälld. Kan ni sända en bild av den? Samma med styrbordsskrovet däck #0 förut vid saunan och akterut vid maskinrummet. Sänd bilder! Jag antar att det är sprängskadat! Sedan är det Evertssons berömda spricka i överbyggnaden styrbord däck 2. Ni har tydligen filmat den. Var börjar och slutar sprickan? Är Evertssons foto äkta? Fotot/sprickan ser inte riktig ut. Sprickan är ju dold av leran i havsbotten! Hur kunde Evertsson filma den.

Jag har ju letat och hittat sprickor i fartygsskrov >30 år, men aldrig sett en spricka liknande Evertssons.

Jag bara hittar hos ert babords babords undervattenskrov och ser bara suddiga bilder som inte säger ett skvatt, t.ex. spantnummer, plåtstråkssektioner, etc. Varför är inte skrovet rengjort och områdena identifierade/märkta, så man vet vad det handlar om? Varför är allt så amatörmässigt?

Osv. Och ...

The bow ramp was detached from the wreck.

Kommentar: När Estonia sjönk 1994 satt bogrampen kvar surrad med rep i sin karm i överbyggnaden, däck #2/4, så att det inte gick att komma in på bildäcket. Gångjärnen däck #2 var intakta! Rampens överdel var surrad med rep till däck #4. Rampen har senare lossats ur sin karm (gångjärnen har skruvats isär, repen tagits bort) och placerats utanför att dölja sprängskadan/hålet, dvs vraket har besökts 2021 och last tydligen bärgats från #2/3 bildäck!

A remotely operated vehicle (ROV), or underwater robot, video survey was carried out between 14 July 2021 and 15 July 2021. The starboard stabilizer fin was inside the hull (not in the extended position). Shortened forward bilge keels due to installed fin stabilisers (previous models have original double bilge keels or even single bilge keels).

Kommentar: Styrbords infällda stabilitetsfena däck #0 sitter precis mellan sprängskadorna i skrovet förut vid saunan och i maskinrummet akterut. Dessa två sprängsskador har videofilmats redan 1994, men filmerna har tydligen redigerats/försvunnit!

No penetrating damage is observed in the hull below the water line,

Kommentar: Det är ren lögn, eftersom hela skrovet under vattenlinjen och däck #1 inte har rengjorts, besiktigats och filmats. Passagerare noterad vatteninströmning vid saunan, maskinbesättningen noterade vatteninströmning i maskinrummet akterut och många passagerare hörde och kände smällarna 1994. Klara bevis att skrovet var läck. Enligt JAIC/slutrapporten 1997 strömmade vattnet ner från det vattentäta bildäcket ovanpå och sänkte färjan.

A complete photogrammetry survey of the wreck and its immediate vicinity was conducted between 6 June 2022 and 22 June 2022.

Kommentar: Klart att man filmat däckshusets babordssida som aldrig varit i kontakt med havsbotten och är ointressant. Men man filmade även sprängskadorna i skrovet däck #0 styrbord!

additional surveys may be devised which would expand our understanding of the sinking.

Kommentar: Jag har redan föreslagit att Estonias skrovs styrbordssida däck #0 borde besiktigas och filmas. Det har inte gjorts.

The seaworthiness of MV ESTONIA was re-assessed by SHK and OJK, based on the JAIC report, concluding that MV ESTONIA was not seaworthy.

Kommentar: Klart att Estonia 1994 aldrig var sjövärdig med 22 "vattentäta" dörrar i skrovskotten som alltid stod öppna och med totalt värdelös livräddningsutrustning à la Vaxholmsbåt kasta i sjön och simma iland, men det har inte undersökts 2021/2. Istället upprepar man 2023 att visiret i överbyggnaden inte var vädertätt efter en kontakt/kollision med en kaj januari 1994, men det gjorde inte Estonia osjövärdig.

Sammanfatting: Det verkar som mörkläggningen av Estoniasabotaget 1994 och skydd av terrorister som dödade >1 000 personer fortsätter som vanligt av helt korrupta, kriminella, nya ämbetsmän nämnda ovan.

 

Fortsättning följer tyvärr! 

 

Tillbaka till Heiwa Co start sida
Tillbaka till Heiwa Co Estoniasida med länkar