Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


Appendix 8

Två olika estniska versioner av händelseförloppet

Den estniska delegationen (Meister, Laur och Neidre) ingav två olika versioner av händelseförloppet till Kommissionen.

Det första (C11* i SHK-arkivet) är daterat 950117.

Det andra (C30*) är daterat 950818, dvs sju månader senare.

Det är intressant att notera olika tidspunkter för samma händelser i de olika versionerna enligt nedan utdrag. T.ex. i den första varianten är Linde på bryggan kl. 00.58 - noterar vaktbytet - och lämnar bryggan kl. 01.01/2. Sedan upplever Linde slagsidan redan kl. 01.05 på däck 5 och sedan tar sig Linde upp till däck 7 kl. 01.11, dvs Linde stannar kvar på däck 5 efter slagsidan. Visiret trillar av kl. 01.15 efter slagsidan. I den andra varianten kommer Linde tillbaka till bryggan kl. 01.05 (missar vaktbytet) och lämnar kl. 01.07 och är nere på däck 5 kl. 01.08 då slagsidan uppstår och han springer upp till däck 7 direkt. Inget stämmer med vad Linde meddelade Dagens Nyheter 7 oktober 1994

Händelse

Tidpunkt C11*

Tidpunkt C30*

I Dagens Nyheter 941007

'Estonia' lämnar Tallinn.

19.00

19.15

Linde startar sista vaktrundan

-

00.30

Styrman Kukk lämnar bryggan

00.30

00.30

Kukk träffar Linde vid Pub Admiral

00.32-00.33

Ca 00.40

Linde gör vaktrunda i garaget

00.35-00.43

-

00.30

Linde befinner sig vid insidan av rampen och hör ett metalliskt ljud. Linde rapporterar till bryggan (2/O Kannussar via talkie-walkie).

00.45

00.50 eller senare.

00.30

Linde lämnar bildäcket och går ner till däck 1 för att avsluta vaktrundan.

-

Ca 01.00

Ca 00.35

Linde återkommer till bryggan.

00.58

01.05 eller senare

00.40 - rapport om vatten däck 1

Vaktavlösning på bryggan.

01.00

01.00

Linde lämnar bryggan.

01.01-01.02

01.07 eller senare

ca 00.46 för att kontrollera däck 1. Linde möter passagerare som rapporterar vatten på däck 1

Visirlåsen har gått sönder och visiret börjar slå mot främre rampen. Efter att ett visirgångjärn gått sönder trasslar visiret in sig i rampen och drar ut rampen. Vatten startar flöda in i skeppet.

01.02-01.04

-

Skeppet får styrbords slagsida. Linde på däck 5 ser saker falla.

01.05-01.10

-

Innan slagsida uppstår rapporterar Linde till bryggan om vatten på däck 1

Linde anländer till däck 5 och ber 'Informationen' öppna dörren till bildäcket. Skeppet kränger plötsligt åt styrbord.

-

01.08 eller senare.

Linde springer upp till däck 7.

01.11-01.14

01.08 eller senare.

Direkt efter slagsidan

Linde kommer upp till däck 7 och träffar en passagerare som säger att det är vatten på däck 1.

01.15.

01.10

Ej rapporterat i DN. Enligt DN var Linde i kontakt med bryggan om vatten på däck 1 innan slagsida uppstod.

3/M Treu hör starka slagljud från fören och ser vatten tränga in vid rampen.

01.14-01.15

01.08-01.14

Visiret lossnar från 'Estonia' och drar ut rampen ytterligare.

01.15

-

Den plötsliga ökningen i slagsida visade att visiret hade fallit av och att rampen var helt öppen.

-

01.08-01.14

Befallning från bryggan till 3/M Treu att ballasta fartyget upprätt

01.15-01.20

Före 01.20

Livbåtsalarm med ringklockor. Alarm "Mr Skylight 1" och "Mr Skylight 2" med högtalare. Sedan livbåtsalarm med siren.

01.20

Före 01.22

Slagsida upp till 25-30 grader.

01.20-01.26

-

Slagsida >30 grader.

-

Före 01.22

Babords framdrivningsmaskiner stannar.

01.20-01.26

Före 01.22

Styrbords framdrivningsmaskiner stannar.

01.20-01.26

Ca 01.22

Mayday call.

01.24

01.25

Slagsidan är 40-45 grader.

01.30

-

Slagsidan närmade sig 90 grader.

-

Före 01.30

3/M Treu lämnar kontrollrummet.

01.30

-

3/M Treu anländer till däck 7.

-

Före 01.30

3/M Treu sveps överbord av en våg.

-

Ca 01.30

'Estonia' försvinner från 'Silja Europa's och 'Mariella's radarskärmar.

01.48

01.53


Kommentar: Ovan bekräftar dels att den estniska utredningsgruppen inte brydde sig om de överlevande passagerarnas vittnesmål, dels att besättningens tidsangivelser (och andra uppgifter) inte kan tas på allvar. Det klart är att vaktmatros Linde tydligen var på bildäcket och hörde en smäll, sedan eventuellt gick ner till däck 1, och strax därpå var tillbaka på bryggan, men om det var före eller efter kl. 01.00 är oklart. Allt var normalt.

Vatten började sedan komma in vid rampen. Linde var på däck 5, när slagsidan uppstod, och strax därpå var Linde på däck 7.

Det är också klart att 3e maskinist Treu var i kontrollrummet och att han såg vatten komma in vid rampen, fast det var tydligen minst 10 minuter senare. Rampen dras sedan helt ut vid en viss tidpunkt, då farten är cirka 14 knop, men den estniska delegationen vet inte att det skulle innebära att bildäcket skulle ha vattenfyllts på en minut och att fartyget skulle ha kapsejsat direkt.

Slagsidan är därför oklart beskriven i händelseförloppet och anledningen är tydligen att Treu befinner sig enligt uppgift i maskinkontrollrummet när slagsidan ökar mellan 45 och 90 grader. Treu kan ju bara komma ut ur kontrollrummet om slagsidan är <20 grader men trots detta uppger esterna i C11* att slagsidan var 40-45° kl. 01.30 då Treu rusade upp från däck 1 till däck 8 och kastade sig i sjön. I C30* är slagsidan >90° före klockan 01.30 och då har Treu lämnat kontrollrummet tidigare. När Treu lämnade kontrollrummet är alltså inte förklarat i de estniska händelseförloppen 1.48.

Det är värt att notera att alla huvudmaskiner stannar mellan kl. 01.20-01.26 vilket också visas i figur 13.2 i (5) (1.9) efter att 'Estonia' hade girat 180° kl. 01.16-01.20, vilket inte antyds i ovan händelseförlopp. Efter att maskinerna stannat fortsätter sedan fartyget cirka 2 500 meter österut med ökande slagsida under cirka 30 minuter. Den estniska delegationen förbiser det faktum att 'Estonia' skulle ha kapsejsat redan vid 34° slagsida och sedan flutit upp och ned och 3/M Treu skulle ha blivit instängd i kontrollrummet.

Appendix 9 Index