Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


3.5 Kollisionsskottet

'Estonia' hade naturligvis ett kollisionsskott i skrovet under bildäcket. Myndigheter, redare och varv menade att rampen utgjorde kollisionsskottets förlängning ovanpå bildäcket och att visiret var stötdämparen i kollision. Det resonemanget är korrekt - ytterligare ett, två meter högt, kollisionsskott bakom rampen 2.5 meter över vattenlinjen hade inte ökat säkerheten vid kollision vare sig i skyddat eller öppet vatten. Kollisionsskottet behandlas i kapitel 3.6.3 i slutrapporten (5). Där konstateras korrekt att kollisionsskottet ursprungligen ej krävdes av den finska sjöfartsmyndigheten för den avsedda trafiken, dvs skyddad kustfart mellan Stockholm och Mariehamn, där SOLAS-reglerna ej var tillämpliga. Detta antyds svävande i kapitel 18.1 i (5).

Faktum är vidare att, när traden sedan ändrades 1993 till kort internationell resa på öppet hav mellan Tallinn och Stockholm, så krävde de estniska myndigheterna inga ändringar, dvs att ett kollisionsskott eller en inre dörr skulle byggas.

Anledningen är att de estniska myndigheterna inte krävde några som helst förbättringar av 'Estonia' när flagg och traden ändrades, dvs att kollisionsskott skulle byggas, att livräddningsutrustning skulle förbättras, att evakuerings- och rutiner för säkerhet skulle förbättras och anpassas till de nya omständigheterna, etc. Dessa enkla fakta påpekas ej i slutrapporten. Anledningen är att de estniska utredarna var samma personer som skulle ha tillsett att SOLAS-reglerna tillämpades vid flaggbytet 1.7. Det faktum att kollisionsskott i överbyggnaden saknades var sedan en sinkadus, som Kommissionen hänsynslöst utnyttjade, dvs man hittade på att vatten hade trängt in på bildäck, vilket skulle ha förhindrats av det saknade kollisionsskottet. Att kollisionsskottet saknades eller hade ersatts av rampen, pga underlåtenhet hos de estniska myndigheterna, brydde man sig inte om att nämna.

"Det är märkligt att tänka sig att vi i Skandinavien trodde att vi hade världens säkraste fartyg", säger Börje Stenström, teknisk expert i haverikommissionen. "Och så seglade vi omkring utan att följa de viktigaste säkerhetsreglerna."

"Det finns många sätt att tolka Solas detaljer. Men när det gäller det vattentäta skottet finns ingen tolkningsmån."

På Nordström & Thulin i Stockholm slänger vice VD Sten-Crister Forsberg uppgivet Jan Jansons certifikat ifrån sig.

"Jag blir mörkrädd", säger han. "Hade vi bara vetat så hade vi byggt om Estonia. Då hade hon inte sjunkit även om visiret fallit bort. Så jag frågar mig: Vad är meningen med all pappersexercis? Här får vi snygga dokument från finska sjöfartsstyrelsen som säger att båten stämmer med kraven. Och så visar det sig att hon inte gör det. Vad är papperet då värt?"

 

---

3.6 Index