Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


2.3 Orsaken till att stabiliteten förlorades. Livsfarliga bryggrutiner

Orsaken till att stabiliteten förlorades är troligtvis en (eller flera?) skrovskador i t.ex. förrådsutrymmena akterut eller utrymmet med pumpar och stabilsatorfenor för om maskinrummen (troligast), och/eller i saunan förut på däck 0 under vattenlinjen, vilket ledde till inflöde av havsvatten. De fria vattenytorna inne i skrovet minskade sedan stabiliteten.

Skrovskadan uppstod troligtvis kl. 00.55 eller tidigare. Vattnet fyllde sedan utrymmena och började spilla ut på däck 1 ovanför cirka kl. 00.56. Sedan spreds vattnet genom vattentäta dörrar som öppnades på däck 0 kl. 01.00. Alla eller flera vattentäta dörrarna var nog öppna i inledningsskedet, dvs 'Estonia' saknade inbyggd flytkraft för att flyta med läckage.

Att 'Estonia' kunde sjunka om stort läckage uppstod är klart.

'Estonia' seglade alltid med de vattentäta dörrarna öppna 1.23, trots att det inte var tillåtet enligt de internationella säkerhetsreglerna SOLAS.

Om läckage uppstod skulle enligt instruktion 5.81.1 i 'Estonia's säkerhetsmanual (se supplement 226 i slutrapporten (5)) någon på bryggan stänga (sic) de vattentäta dörrarna, vilket var en helt livsfarlig procedur.

Det finns inga som helst bevis att de vattentäta dörrarna stängdes på 'Estonia'. I en bisats nämns i ett vittnesmål, att de vattentäta dörrarna kanske stängdes efter att plötslig slagsida uppstod, men då var det ju för sent. Vittnesmålet visar å andra sidan, att de vattentäta dörrarna var öppna innan slagsidan uppstod. 'Estonia' avseglade alltså enligt uppgift något försenad kl. 19.15 den 27 september 1994 med öppna dörrar i de vattentäta skotten.

Drygt fem timmar senare hände något i det hårda vädret - läckage uppstod - och stora mängder vatten började forsa in i skrovet. Läckaget kunde ha uppstått på flera olika sätt - explosion i en spilltank akterut (den första smällen), svetsning ombord, de felaktigt installerade stabilsatorerna, mm. Olyckan skulle inte ha orsakat några problem, om alla vattentäta dörrar varit stängda och ett par dörrar stängdes troligtvis för att förhindra vattenspridning. Det exakta förloppet är ännu omöjligt att rekonstruera, men pumprummet och utrymmet för om pumprummet - saunan - vattenfylldes troligen mellan kl. 00.55 - 01.00. Länspumparna startades, men de kunde inte hålla undan vattnet, som fyllde utrymmena och började spilla ut på däck 1 ovanför, där passagerare bodde. Flera personer observerade vatten på däck 1 strax före kl. 01.00.

Då, med cirka 400-800 ton vatten i ett utrymmen på däck 0, öppnade en besättningsman eller officer på bryggan kanske en eller flera vattentäta dörrar under tryck, som resulterade i två smällar och att vatten spreds till flera, tidigare torra utrymmen i skrovet under bildäcket.

Det ledde till förlorad initialstabilitet kl. 01.02 och plötsligt krängning >30 grader styrbord och stabilisering sedan med 15 grader slagsida kl. 01.05. Folk, som inte höll i sig, och lösa föremål kastades ner i lä, personer bröt armar och ben och panik uppstod. De som kunde tog sig sedan upp till däck 7 2.12, 3.21.

Det är märkligt att de normalt bemannade utrymmen längst ner i färjans styrbords skrovsida inte har undersökts av dykare för att lokalisera skadan och eventuella inre skador och vattentäta dörrars lägen.

---

2.4 Index