Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


2.26 Rekonstruktion av de sista 46 minuterna. Sjunkningsförloppet

Plotten i eget fönster här Rekonstruktion

 

Sjunkförloppet 

'Estonia's generalarrangemang visas t.h. Författaren antar att fartyget var på väg med svag styrbords slagsida och akterligt trim. Anledningen var att förrampen läckte, pga dåligt underhåll, och att mycket små mängder vatten hela tiden kom där på bildäcket och sedan rann akterut på styrbordssidan och ut genom avloppen. Det var normal rutin på fartyget - läckage vid rampen, akterligt trim och svag slagsida så att läckvattnet kunde rinna ut! För säkerhets skull hade man en man avdelad att hålla ett öga på läckaget vid rampen. Det finns bevis för att han var där, men det kan inte Kommissionen meddela av vad som framkommer nedan

Läckage uppstår

Säg att färjans skrov sprang läck vid styrbords stabilisatorfena ca kl. 00.46 varvid stabilisatorrummet, korridorerna förut och saunautrymmet förut vattenfylldes med ca 100 ton/minut. En spricka uppstod i skrovet. Fartyget var fortfarande stabilt - bara tre utrymmen under vattenlinjen vattenfylldes, eftersom de vattentäta dörrarna där var öppna.

Alternativt var det saunautrymmet som började läcka, pga en spricka i styrbords bordläggning i slaget ovan innerbotten. Det var en känd rostfälla. Vatten i bassängerna skvalpade alltid över och hamnade i slaget. Spantens svetsade brickor till innerbotten rostade och bröts. Skrovplåten hade inget stöd och deformerades elastiskt innåt och massor av vatten forsade in. Det innebar att fartyget började trimma på fören. Det observerades av vaktmannen vid den läckande rampen. Vattnet som tidigare hade runnit akterut på bildäcket började nu samlas innanför rampen.

Vaktmannen larmade bryggan och maskinkontrollrummet att öka aktertrimmet, så att läckvattnet vid rampen kunde rinna ut. Snart förstod dock besättningen att färjan var läck under bildäcket - saunan/stabilisatorrummet.

Besättningen startade därför länspumparna. Ca kl. 00.55-00.57 började vatten stiga upp i passagerarutrymmena på däck #1 ovanför genom trapphusen ner till däck 0 och de s.k. down-flooding öppningarna i däck 1. Passagerare noterade vatten i mittkorridoren. Situationen visas t.h - vattenfyllda utrymmen är gråa.

Vattentäta dörrar öppnas - slagsida

Emellertid ca kl. 01.00 hände något! Antingen öppnade bryggan de vattentäta dörrarna till generatorrummet akterut och till konferensutrymmet förut fast man trodde att man stängde dem (anledningen var dels den förvirrande dörrindikeringen på bryggan - röd indikering visade stängd dörr när den skulle visa grön - dels att det faktiskt gick att öppna dörrarna från bryggan), eller spred sig sprickan i bordläggningen förut och akterut så att bordläggningen elastiskt kunde tryckas in och stora mängder vatten forsa in. Nu var plötsligt fem utrymmen delvis vattenfyllda och färjan förlorade initialstabiliteten kl. 01.02, rullade >30° och intog snabbt ett nytt, stabilt jämviksläge med ca 18° slagsida. Situationen visas t.h.

Vattnet sprids - slagsidan ökar - men skeppet är stabilt!

Om det var en spricka som spred sig, hade styrbords tomma krängtank fyllts vid detta tillfälle - det hade bidragit ytterligare till den snabba slagsidan. Troligtvis var även den vattentäta dörren mellan generator- och maskinrum öppen varvid vatten började fylla även maskinrummet och slagsidan minskade till <12° när mera vatten läckte in, vilket underlättade evakuering under 10-15 minuter fram till kl. 01.20. Läget var stabilt med sex utrymmen delvis vattenfyllda. Situationen visas t.h.

Läckaget verkar ha trimmat fartyget på aktern. Sannolikt var även de vattentäta dörrarna akter om huvudmaskinrummet öppna.

 

 

 

 

Däck 2 under vatten - bildäcket fylls akterifrån medan skrovet fylls via läckan

Ca kl. 01.14 var däck #2, bildäcket, under vattenlinjen när slagsidan var 12°. Akterrampen där var inte helt stängd och då började vatten forsa in på bildäcket, däck #2, via akterrampen. Det innebar att fartyget nu började trimma på aktern när bildäcket snabbt vattenfylldes i aktern, medan slagsidan nu började att öka drastiskt 20, 30 (Mayday sänds), 60, 90, 120°. Evakuering var nu omöjlig. Situationen visas t.h.

Sedan sjönk 'Estonia' snabbt med aktern först. Visiret satt kvar under hela sjunkförloppet och slogs delvis loss när fören sjönk under vatten cirka kl. 01.35. Men visiret hängde kvar.

Ovan förlopp kan lätt simuleras med dator.Det är inte lätt att verifiera en spricka i bordläggningen. Skrovplåten deformeras elastiskt bara under vatteninflödet och sedan sluts sprickan igen. Men vid noggrann besiktning borde sprickan kunna ses. Kommissionen letade aldrig efter en spricka i styrbordssidan.

---

Sammanfattning del 2 Index