Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


Sammanfattning av del 2 - ytterligare minst 13 uppgifter som kräver förnyad utredning

De överlevandes berättelser om olycksförloppet är betydligt mer trovärdiga än slutrapportens (5) påstådda olycksförlopp.

Orsaken till att 'Estonia' först fick slagsida och sedan sjönk är skrovläckage under vattenlinjen och vatten som spreds i fler än tre vattentäta utrymmen. Orsaken till läckaget har inte utretts.

Visiret föll av efter att slagsidan uppstått. Rampen var aldrig öppen. En stor skada på styrbords frontskott har ej rapporterats eller förklarats av Kommissionen.

Besättningen ljög helt enkelt om vad som hände ombord före och efter slagsidan uppstod. Slutrapporten (5) utreder inte möjligheten att besättningen ljög.

Slutrapportens (5) beskrivning av 'Estonia's stabilitet med vatten ovanpå bildäck är fel. Inget fartyg är någonsin stabilt med en viss mängd vatten ovanpå bildäck - det slår alltid omedelbart runt och flyter upp och ned.

Olyckan kunde ha förhindrats om 'Estonia' alltid hade stängda vattentäta dörrar till sjöss, om länspumparna fungerade och om läckagealarm funnits i alla vattentäta utrymmen. Färre personer hade omkommit om livräddningsutrustningen varit enligt internationell standard.

Överlevande och anhöriga har inte fått en riktig förklaring om olyckan. Svenska regeringen bär ett stort ansvar för detta. Alla planer för övertäckning av vraket och slutlig gravfrid, innan en ordentlig, hederlig undersökning gjorts, blir suspekta.

Slutrapportens olycksförlopp i figur 13.2 i (5) är omöjligt i ljuset av överlevande passagerares berättelser!

Enbart en ny haveriutredning kan fastställa sanningen!

Vi kan inte kompromissa om sjösäkerheten, eftersom vi alla önskar högsta sjösäkerhet.

Metoder för ökad sjösäkerhet skall vara realistiska, säkra och ekonomiskt försvarbara.

Extrema särintressen gynnar ingen, speciellt inte sjösäkerheten.

Det är möjligt att skissa ett alternativt olycksförlopp där slagsidan uppträdde innan visiret föll av.

---

Del 3 Index