SSPA gör modellprov 3 april 2008 - media inbjudna

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


SSPA gör modellprov 3 april 2008 - media inbjudna

Under proven skall modellen med 14 knops fart fullskala - 2.2 knop modellskala - i motsjö tappa visiret som drar ut rampen tillöverbyggnaden. Modellförsöken kommer att gå 6,3 gånger snabbare än i verkligheten. Eftersom modellen är mindre måste tiden skalas. Vatten skall sedan under 19 sekunder och cirka 16 stampningar (nerdoppningar) med öppningen under vatten lasta vatten på bildäcket i överbyggnaden och kränga åt styrbord. Slagsidan kommer efter 19 sekunder (två minuter fullskala) med stor sannolikhet att överstiga 40° enligt tidigare modellförsök, då däckshuset bestod av skumplast! Nu kommer det icke vattentäta däckshuset under vatten och vattenfylls genom krossade fönster i sidan, då slagsidan ökar ytterligare! Se även Heiwa Co:s beräkningar 2000 .

Efter 19 sekunder och sänkt fart (slagsidan är >40° med vatten lastat i överbyggnaden) är det tänkt att modellen skall gira babord upp mot vågorna och svänga 180 grader under ytterligare 19 sekunder, stanna och kapsejsa och sedan flyta med skrovet upp och ned. Det är nu, efter fyra minuter fullskala, som evakueringen börjar ... hur det nu är möjligt med >40° slagsida?

"Det är inte bestämt om de vattentäta dörrarna i skrovet under bildäcket ska vara öppna eller stängda i försöken", enligt Björn Allenström, en av de ansvariga forskarna.

Det spelar dock ingen roll om de vattentäta dörrarna är öppna eller ej. Flytkraften - luften instängd i skrovet - är densamma och flytkraftens läge i långskeppsled ändras ej. Modellen kommer enbart att flyta litet högre upp än i fullskala när den är upp och ned efter kapsejsning!

"När Estonia fylldes med vatten komprimerades luften i skrovet. Eftersom vi inte kan åstadkomma samma höga vattentryck i modellen måste vi släppa ut luft ur modellen under kontrollerade former, annars får modellen för hög flytkraft", enligt Claes Källström, forskningschef vid SSPA (källa Ny Teknik, 2008-03-19)

Källström menar nog att luft inne i det kapsejade skrovet komprimeras, dvs när flytläget är upp och ned, dvs när vatten slutat fylla skrovet! Hur mycket luft som skall släppas ut ur modellen kan enkelt beräknas, sà att modellen flyter lika lågt som i fullskala efter kapsejsning, men sedan får man naturligtvis inte släppa ut mera luft! Modellen måste naturligtvis flyta efter kapsejsning.

Estonia sjönk på cirka 50 minuter. Modellen kommer emellertid inte att sjunka efter åtta minuter enligt Heiwa Co:s beräkningar. Den kommer aldrig att sjunka! Den komprimerade luften i skrovet kan aldrig läcka ut efter en så snabb kapsejsning. Maskinrumsbesättningen och passagerna på däck 1 skulle aldrig haft tid att komma ut!

Heiwa Co ser fram emot SSPA:s modellförsök 3 april 2008. Dessa kommer att bekräfta att Estonia inte sjönk, pga vatten lastat på bildäcket! (Publicerat 2008-03-21)

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida