Estniska regeringen avvisar krav på ny utredning 2009!

Hur krängde Estonia? Kan en färja flyta på ett däckshus? Naturligtvis inte!

 

by Anders Björkman

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Estniska regeringen avvisar krav på ny utredning! (27 juli 2009)

Hur krängde Estonia? (18 juli 2009)

Det finns numera fyra olika officiella versioner enligt estniska regeringens specialkommission 16 februari 2009 hur Estonia krängde vid olyckan 28 september 1994 - se nedan figur.

Enligt JAIC uppstod slagsidan kl. 01.14 och var snabbt 40° kl. 01.23, 60° kl. 01.30 och 180° (kölen upp) cirka kl. 01.47. Kl. 01.52 sjönk/försvann sedan Estonia. Hur Estonia kunde sjunka mellan kl. 01.47 och 01.52 förklarade inte JAIC. Eller hur 300+ personer lyckades ta sig ut på babords öppna däck 7 under ett par minuter. Svenska regeringen beslöt 2006 att sjunkförloppet, men ej den snabba evakueringen, skulle förklaras, baserat på JAIC:s uppgifter, och SSPA/Chalmers/Strathclyde/MARIN (S3) och HSVA (S6) fick 2007 uppdraget.

SSPA, S3 och HSVA, S6 angav i maj 2008 att slagsidan uppstod tidigare (!), cirka kl. 01.05, och att snabbt - två, tre minuter (!) senare - slagsidan var 40°, pga stora mängder vatten, >4 000 ton, i överbyggnaden som lastades genom öppen förramp, vilket, tyvärr, ingen noterade även om ljuset var på.

Hur 300+ personer ombord lyckades ta sig ut till öppna däck 7 babord anger ej SSPA.

Sedan flyter Estonia på däckshuset (sic), fönster i däckshussidan går ej sönder, vatten flödar inte in i däckshuset, så att slagsidan är konstant ett tag. Sedan flyter Estonia upp och ned under 35 (S6) eller 20 (S3) minuter. I SSPA:s modellprov vattenfylls däckshuset långsamt under nästan 25 minuter och sedan flyter Estonia uppochned under 20 minuter när luft pyser ut ur det oskadade skrovet.

Enligt JAIC gick alla fönster i däckshusets sida sönder när de kom under vatten och däckshuset vattenfylldes direkt. Samma hände med M/S Herald of Free Enterprise utanför Zeebrügge tidigare. M/S Herald of Free Enterprise som kapsejsade utanför Zeebrügge 6 Mars 1987 flöt aldrig på däckshuset:

"When the ferry reached 18.9 knots (35.0 km/h; 21.7 mph) 90 seconds after leaving the harbour, water began to enter the car deck in large quantities. ...

In a matter of seconds, the ship began to list 30 degrees to port. The ship briefly righted herself before listing to port once more, this time capsizing. The entire event took place within 90 seconds.[8] The water quickly reached the ship's electrical systems, destroying both main and emergency power and leaving the ship in darkness.

The ship ended on her side half-submerged in shallow water 1 kilometre (0.54 nmi; 0.62 mi) from the shore. Only a fortuitous turn to starboard in her last moments, and then capsizing onto a sandbar, prevented the ship from sinking entirely in much deeper water, which would have resulted in an even higher death toll."

M/S Herald of Free Enterprise flöt aldrig på däckshuset utan kapsejsade under 90 sekunder!

Men M/S Estonia uppträdde helt annorlunda, när hon kapsejsade den 28 September 1994, säger SSPA 2008:

Nu kan fönstren i däckshuset motstå 10 meter (!) vattentryck under 22 minuter. Det finns naturligtvis inga bevis för det men däckshuset vattenfylls därför långsamt och kl. 01.30 flyter och driver M/S Estonia upp och ner för att sjunka kl. 01.52!

SSPA/Chalmers har även gjort modellprov och datorsimulationer; slagsida 40° uppstår snabbt, sedan flyter modellen på däckshuset (!) och först efter 22 minuter flyter modellen uppoch ner för att sjunka ytterligare 18-20 minuter senare. Dessa modellprov och datorsimulationer är förfalskade

Ett däckshus är den svagaste delen av en färja. Väggarna består av tunna, 5-6 mm stålplåtar och enkla förstyvningar som klarar vindlast, regn och vågstänk. Fönster och dörrar är enbart dimensionerade för vindbelastning. Vid högre belastningar, t.ex. ett hydrostatiskt tryck, deformeras däckshuset och fönster och dörrar läcker som ett såll. Att föreslå att en färja kan flyta på ett däckshus är intellektuell ohederlighet och rent kriminellt när det gäller ett statligt forskningsuppdrag.

90° slagsida inträffar vid fyra olika tidpunkter enligt ovan; kl. 01.13 (S6), 01.24 (S3), 01.30 (SSPA:s modellprov) och 01.37 (JAIC). Det är vid denna tidpunkt som två överlevande (!!) går på babords fartygssida, som är plan, högt över vatten, fram till fören ... och klättrar ner på den stängda rampen enligt nedan (S3)! Och sedan upp igen ... för att hoppa i sjön. De konstaterar att visiret saknas! Kan vi lita på dessa överlevande? Naturligtvis inte. De blev betalade av estniska staten att ljuga.

 

De fyra, olika förloppen stämmer inte heller med uppgifterna beträffande krängning som Estonia upper i sitt 'Mayday' nödanrop mellan kl. 01.23 och 01.30.  Då är slagsidan enbart 20-30°.

De stämmer inte heller med överlevandes uppgifter; en majoritet överlevande anger att slagsida, plötslig stabilitetsförlust, >30° uppstod redan kl. 01.02, och att slagsidan sedan reducerades (!), så att oorganiserad evakuring från inre däck 1, 4, 5, 6 och 7 till öppna däck 7 babord kunde ske under 10-15 minuter.

Enligt all internationell erfarenhet är evakuering enbart möjlig, när slagsidan är <18°!

En majoritet överlevande hoppar i sjön strax efter kl. 01.30, då färjan ligger på sidan, slagsida 90°, och anger att färjan försvann, sjönk, strax efteråt. Heiwa Co anser de överlevandes och Mayday's uppgifter som trovärdiga.

Det är en anledning till att Heiwa Co anser att slagsidan uppstod, pga, läckage under vattenlinjen (styrbords sida) och plötslig förlust av initialstabilitet och >30° slagsida kl. 01.02, följd av slagsida <15° under minst 10-15 minuter som tillät evakuering och att färjan sjönk, kl. 01.35. Läckvattnet spreds genom öppna dörrar i de vattentäta skotten i skrovet. Länspumpar startades men kunde inte rädda fartyget. Visiret hade inte med olyckan att göra - beskrivet i boken Estoniabluffen.

 

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida