Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


Sammanfattning av del 3 - ytterligare 12 bevisade fakta att utreda

Kommissionens beskrivning av visir och ramp och deras konstruktion, funktion och skador är fel.

Ritningar saknas i slutrapporten.

Tyskarnas beskrivning av visir och ramp och deras konstruktion, funktion och skador är också fel.

Tyskarna har presenterat en helt annan förklaring till olyckan. Kommissionen har inte ens behagat nämna denna förklaring i sin slutrapport, och varför den är fel.

En färja sjunker inte om visiret faller av och drar ut rampen. Trots att slutrapporten (5) hävdar just det, så finns det inte ett enda bevis för den saken. Att Kommissionen har fel och att slutrapporten (5) är rent trams bekräftas av att Kommissionen vägrar att rätta till felen.

Som tur är finns det klara bevis att rampen aldrig var öppen. Förpiksdäcket är oskadat, vilket alla foton av vraket visar. Det innebär att visiret aldrig slog upp och ner mot det däcket, när visiret var påstått löst. Det innebär vidare att rampen aldrig föll ner och slog emot förpiksdäcket.

Videofilmer från oktober 1994 visar att rampen är stängd, medan videofilmer från december 1994 visar att rampen är delvis öppen, dvs dykarna bräckte upp rampen. Och nu senast har det visats att låsen ej rivits upp!

Videfilmerna från oktober och december 1994 visar ej heller styrbords frontskott, där en stor oförklarad skada befinner sig.

'Estonia' sjönk nog för hon sprang läck, vilket besättningen inte kunde kontrollera. Författaren tror att den manipulerade kontroll- och indikeringspanelen för de vattentäta dörrarna på bryggan spelade den avgörande rollen. Inspektör G. Zahlée har vittnat att det gick att fjärröppna de vattentäta dörrarna från bryggan, vilket inte var tillåtet. Indikeringen var också förvirrande. Dessa fakta plus all annan information om de vattentäta dörrarna förtigs i slutrapporten.

Tyskarna anser numera att 'Estonia' utsattes för ett attentat som ledde till läckage.

Tyskarna anser sedan att 'Estonia' inte var sjövärdig, dvs ej uppfyllde krav och regler för en säker resa, vilket ledde till själva olyckan. Att läckage under vattenlinjen bidrog till olyckan torde vara klart.

Ann-Louise Eksborg inte bara vägrar att besvara frågor om olyckan. När hon uttalar sig i massmedia sprider hon medvetet felaktig information om slutrapporten och vad man utredde och utredningsresultat. Hon går inte att rubba - SHK är inte intresserad av 'Vad hände?', 'Varför hände det? och 'Hur undvika att händelsen upprepas? - svaren på tre frågor som alltid borde ställas vid en haveriutredning.

Hypotesen att visiret sprängdes och drogs loss under vatten efter olyckan bör utvärderas.

En ny utredning borde undersöka om 'Estonia' var läck. En enkel kontroll är först att undersöka rampens kondition.

---

Del 4 Index