Regeringen beslutar 29 juni 2006 att Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, skall analysera filmer och bilder av M/S Estonia

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Regeringen beslutar 29 juni 2006 att Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, skall analysera filmer och bilder av Estonia

I beslut 37/2006 uppdrar regeringen åt SKL att genomföra en analys av orginalmaterial på bild- och filmmaterial från M/S Estonia.

"Genom analysen (av orginalmaterial?) skall så långt det är möjligt fastställas om (officiellt tillgängligt?) bild- eller filmmaterial redigerats, manipulerats eller på annat sätt förvanskats ..."

anges i uppdraget. Att orginalmaterial har redigerats och att för allmänheten tillgängliga filmer/bilder inte visar allt har redan officiellt meddelats av Styrelsen för Psykologiskt Försvar men förklaringen (att ta bort bilder av omkomna) är oacceptabel.

I regeringsbeslut 37/2006 hänvisas tyvärr enbart till två filmningar, dels 2 oktober på uppdrag av JAIC och dels 2-5 december 1994 på uppdrag av svenska Sjöfartsverket. Av okänd anledning nämns ej filmning vid vrakplatsen 5 oktober, ny filmning av vraket 7-9 oktober 1994 och omfattande filmning av visiret den 18 oktober på uppdrag JAIC och i november 1994 av svenska flottan.

Finsk filmning 2 oktober 1994

Vraket fotograferades på 70 meters djup av två finska ROV (fjärrstyrda undervattens-) kameror (Jutta och Semi) fem dagar efter olyckan, den 2 oktober 1994, utan dykare. Enligt uppgift koncentrerades filmningen till överbyggnadens förliga del, där visiret enligt uppgift saknades. Kompletta bilder som visade att visiret verkligen saknades kunde dock ej visas!

Videoupptagningen togs i fyra andelar mellan kl. 13.14.40 - 19.49.38, tillsammans 2 timmar 46 minuter, enligt finska myndigheterna (Lehtola i brev till författaren 1998) - men under 16 timmar enligt media. Videon (2 timmar 46 min.) finns i AIB-Finlands arkiv, dvs hos finska haverikommissionen. Senare uppgifter talar om tre finska videofilmer: 'Jutta 1' filmen är mellan kl. 12.26 och 18.54 med avbrott kl. 13.59 - 14.51 och kl. 15.15 - 17.28 - totalt tre timmar, fem minuter film, 'Jutta 2' filmen är mellan kl. 18.54 och 20.08 - en timme, tio minuter film, 'Simo 1' filmen är mellan kl. 13.14 - 20.04 med avbrott kl. 14.51 - 17.51 och smärre avbrott senare - tre timmar, 12 minuter film, dvs totalt sju timmar, 27 minuter videofilm sammanlagt. Men sannolikt filmade de två ROV-kamerorna åtta timmar vardera och enbart redigerade filmer arkiverades och gjordes senare tillgängliga för allmänheten.

Tyvärr existerar inga videologgar, dvs skriftliga redogörelser vem som filmade, var och när, och vad som filmades. Det är mycket möjligt att all filmning mellan kl. 15.15 - 17.28 visade visiret vid vraket ... som man naturligtvis inte kunde visa.

Finsk filmning 5 oktober 1994

Den 5 oktober filmades, bl.a. 'fragment' inkl. en 'stàlplàt' som ser ut som visiret ... och man undrar vad det kan vara? ... och varför regeringen inte anger att SKL skatt studera den filmen. Den filmen är enligt kommissionen beviset att Estonia skulle ha girat 180° 2500 meter väster om vrakplatsen och 800 meter väster om visirets uppgivna fyndplats och där tappade en massa 'fragment'. Senare har JAIC uppgett att det man filmade 5 oktober var ett 'soltak' som trillat av 2500 meter väster om vraket. Men enligt alla uppgifter filmade man inte där! Vart dessa filmer av 'fragment', stàlplàtar, soltak, etc. finns är oklart.

Visiret filmas 7-9 oktober 1994

Den 7-9 oktober ROVfilmade finnarna igen och enligt SHK:s dagbok aktbilaga B 2 är det fyra filmer av bl.a. visiret;

"Datum 1994-10-14, aktbilaga B 2, Inkommen handling - 4 st videofilmer (ramp, visir m.m.) tagna 94-10-08--09".

Dessa fyra filmer har senare blivit två filmer och ett sammandrag av det hela - och det är mycket mystiskt. När TV4s nyhetsreporter Joachim Dyfvermark den 23 februari 2000 försökte få kopior på dessa fyra videofilmer meddelade nämligen SHK:s GD Ann-Louise Eksborg den 1 mars 2000 (SHK akt A 04/99) att aktbilaga B2 fràn 14 oktober 1994 bara bestod av tre (sic) VHS-band varav två var oredigerade inspelningar och ett innehöll ett sammandrag.

De fyra filmerna (typ ?) i SHK:s dagbok B 2 är kopior - orginalen (typ ?) finns i Finland - och överlämnades av Karppinen till Stenström i Nådendal 10 oktober där de tillsammans tittade på filmerna. Stenström lämnade sedan in dessa fyra filmer till SHK, när han kom tillbaka 13-14 oktober från Finland till Stockholm, där Gunnel Göransson registrerade dem - med anteckning att det var 'visir m.m' som filmats. Om numera filmerna i SHK akt B 2 bara är två filmer + ett sammandrag finns naturligtvis orginalen i Finland (4 st videofilmer) = lätt att jämföra för SKL

Att Eksborg ljuger 2000 är lätt att visa; naturligtvis ser Karppinen/Stenström på fyra orginalfilmer den 10 oktober tagna dagarna tidigare och kopior görs - ingen tid att sitta och redigera 'sammandrag'. Sedan registreras de fyra filmerna hos SHK den 14 oktober men var ej tillgängliga för allmänheten och de glöms bort i röran. Senare upptäcker någon att filmerna visar visiret (på botten under vrakets förskepp) - filmerna redigeras och någon gör ett 'sammandrag' med avsikten att inte visa visiret. Klar bevisförstöring! Visiret lokaliserades ju inte förrän 18 oktober - enligt uppgift 1560 meter väster om vraket! Det är märkligt att regeringen inte anger att SKL skall analysera dessa filmer!

Officiell filmning av visiret sker först 18 oktober och i november 1994 men om det sker 1560 meter väster om vraket är oklart och borde analyseras av SKL.

Senast den 1 november 2006 skall SKL meddela hur uppdraget skall utföras. Uppdraget skall redovisas i två steg. Den första redovisningen skall handla om orginalmaterialet (filmer/bilder) förvanskats för att förvilla allmänheten, t.ex. skadade delar filmas men redovisas ej och anges som oskadade i officiella rapporter, etc. Den andra redovisningen skall sedan handla om orginalfilmerna visar förändringar på vrakplatsen orsakad av mänsklig påverkan, t.ex. att visiret helt enkelt togs bort från vraket mellan 2 och 7 oktober 1994.

Heiwa Co följer utvecklingen (7 juli 2006)

I november 2006 har SKL meddelat att men enbart lyckats lokalisera 11 filmer (av mer än 30).

Finska filmer innehåller kopierat material

I augusti 2007 är situationen följande: Alla videoband som SKL fått in har digitaliserats och arbetet fortgår vad gäller frågan om manipulation.

Det första steget i arbetet går ut på att undersöka om banden är i original eller utgörs av kopior. Samtliga band från Finland är klara vad gäller den första delen av undersökning och analysen av de svenska banden pågår för närvarande. Laboratoriet har begärt en förlängning av lånetiden eftersom SKL:s uppdrag har förlängts i enlighet med regeringsbeslut FÖ2006/2569/CIV. SKL har också kommit fram till att på tre av de finska banden finns kopierat material där SKL saknar ursprungsmaterialet. Laboratoriet har därför ställt en begäran till den finska mynigheten där SKL önskar få tillgång till detta material. SKL skall redovisa hela uppdraget den 3 mars 2008.

Beträffande de finska ROV-filmerna har Heiwa Co ställt följande frågor till SKL:

1. Filmer tagna den 2 oktober 1994 av vraket - hur mànga är de, är de orginal, total filmtid och finns det avbrott i dem? Anges position för filmfartyget? Anledningen är naturligtvis att JAIC uppgivit att 16 timmar film tagits medan enbart cirka 8 timmar hittills visats för allmänheten.

2. Film tagen den 5 oktober 1994 av botten - visas 'stàlplàten' ? Position? Djupet? Anledning är naturligtvis att JAIC uppgivit att man filmat en 'stàlplàt' på havsbotten och det vore intressant att se vad det kan vara. Senare uppger JAIC att det är ett 'soltak'.

3. Filmer tagna 7-9 oktober 1994 av vraket igen - hur mànga är de, är de orginal, total filmtid och finns det avbrott i dem? Beträffande skador i förskeppet - är de exakt likadana som pà filmer tagna den 2 oktober? Är rampens läge detsamma 2 och 7-9 oktober? Anledning är förstås att se om förändringar skett på vraket mellan 2 och 7 oktober 1994.

4. Filmer tagen 18 oktober 1994 av bogvisiret - hur mànga är de, vem filmar, är de orginal, total film tid och finns det avbrott i dem? Anges position för filmfartyget? Anledning är att uppgifter föreligger att visiret filmades vid vraket!

5. Vilka finska filmer innehàller kopierat material?

SKL har meddelat att de har tyvärr inte möjlighet att besvara specifika frågor under 2007. SKL kommer dock att, som sagt ovan, redovisa sin undersökning till Försvarsdepartementet den 3 mars 2008.

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida