Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


3.20 Varför betalade försäkringsbolagen?

Estonias H&Ms ledande underwriter var Folksam i Stockholm, ett bolag associerat med svensk stat och regering, men med minimal erfarenhet av sjöförsäkring. Folksam hade naturligtvis spritt sjörisken med andra underwiters i Europa, som var tvingade att följa Folksam. När Folksam utan tvekan (!) accepterade att Estonia var sjövärdig och hade sjunkit, pga konstruktionsfel täckt av försäkringen, betalades totalförlusten direkt till redaren av Folksam och deras partners innan ens olyckan hade utretts. De var i sin tur återförsäkrade, så att direktkostnaden för dem blev liten.

Estonias P&I försäkring var norska Skuld som också utan tvekan (!) accepterade att Estonia var sjövärdig och hade sjunkit, pga konstruktionsfel. Därför betalade Skuld direkt alla tredjehandsskador utan att tveka. Skulds risk var spridd mellan andra P&I klubbar, så att direktkostnaden för dem blev liten.

Jag har naturligtvis kontaktat Folksam  och Skuld att Estonia inte var sjövärdig och att försäkringarna var ogiltiga men aldrig fått ett svar.

Sjöförsäkringsbedrägeri är jättlätt när man backas upp av svensk stat och regering. Se också här!

 3.21 Index