Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


3.15 Innerrampens verkliga skick - otätt!

Enligt tyskarna var inte heller innerrampen i gott skick. Rampens vädertäthet hade inte underhållits, dvs rampen läckte. Tyskarna hade funnnit att ett gångjärn (babord) hade gått sönder och att hela rampen var skev och att sidolåsen kanske inte gick in i sina fickor (låshusen).

För att täta rampen påstod tyskarna att besättningen tätade med lösa 'kuddar' och trasor, etc. Dessa 'kuddar' kan ses på videofilmerna tagna i början av oktober 1994. Det innebär vidare att rampen aldrig varit öppen, eftersom 'kuddarna' och trasorna då skulle ha spolats bort. Det har angivits att rampen säkrades med en tross kring överdelen eftersom låsen inte gick att använda. Det innebär att visiret inte kunde dra ut rampen eftersom trossen sannolikt av säkert surrad och inte kunde dras sönder.

Kommissionen säger att rampen var i perfekt skick, fast man officiellt aldrig undersökte rampens insida, där låsen befann sig. Kommissionen sade (ej i (5)) också att 'kuddarna' hade hamnat mellan ramp och karm efter att fartyget hade sjunkit, då rampen stängdes, dvs 'kuddarna' hade flutit på plats, när fartyget låg på botten, och när rampen slog igen.

Författaren tror att rampen var sliten och skev, men att rampen trots detta var tät. Den befann sig ju över vattenlinjen, så vattentrycket var ju litet, så större mängder vatten kunde knappast komma in den vägen. Och kom det in rann det ju ut ur spygatter innanför rampen. Och - inte att förglömma - en besättningsman inspekterade rampens insida varje timme. Linde var den siste som inspekterade rampen efter smällen cirka kl. 00.40 den 28 september 1994 och Linde uppger att rampen var tät utan 'kuddar'.

Tyskarna anser dock att Linde ljuger!

Författaren har erfarenhet av en (nyköpt gammal) färja med läckande visir/ramp i hårt väder (ett par dagar efter köpet på väg till ny hemmahamn utan passagerare). Vatten sprutade in och skvalpade runt på bildäck! Ingen fara i princip så vad gjorde besättningen utom att sakta ner? Jo, den arrangerade att vattnet kunde rinna ut genom befintliga avlopp på bildäcket utan att skvalpa runt, dvs den arrangerade en temporär fördämning på bildäcket, så att vattnet som läckte in leddes till de närmast belägna avloppen. Vid senare besiktning visade det sig att visiret varit otätt sedan länge utan att den tidigare ägaren och dess nationella myndighet brytt sig. OK - färjan hade bara gått mellan Tyskland och Danmark i ganska skyddat vatten men var certifierad för internationell fart enligt SOLAS.

---

3.16 Index