Estoniaolyckan ägde rum 10-13 minuter tidigare än officiellt rapporterat - Fyra ggr mera vatten än rapporterat skulle ha kommit in första minuten

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Olyckan ägde rum 10-13 minuter tidigare än officiellt rapporterat - Fyra ggr mera vatten än rapporterat skulle ha kommit in första minuten

"Idag, mars 2007 kan en viktigt slutats dras:

Bogvisiret förlorades redan ett par minuter efter klockan 1, och inte klockan 01:15 som sägs i JAIC Final Report. Skillnaden beror på olika tolkningar av överlevandes vittnesmål."

Delrapport "Research Study of the Sinking Sequence of MV Estonia"

Hamburg Ship Model Basin (HSVA) 9 mars, 2007

"Estnisk tid

händelse/observation

kl. 01.02

fartyget kränger och lösa föremål faller. Bland dessa är en väckarklocka som stannar kl. 12.02AM när batteriet trillar ur.

kl. 01.05

Minst en hel krängning sida-till-sida upplevs innan fartyget stannar med slagsida mer än 15° till SB."


Research Study of Sinking Sequence of M/V Estonia (Chalmers University of Technology) 10 oktober 2006 (se länk t.v. ovan)

Att två oberoende forskningsgrupper bekräftar ovan ändrar allt i den officiella slutrapporten. Det är nu 19-22 minuter mellan slagsida och Mayday sänt kl. 01.24 och inte 9 minuter. JAIC har rapporterat en massa händelser mellan kl. 01.02-01.15 där man antar att slagsida ej uppstått. Alla dessa händelser måste nu äga rum tidigare men det är inte möjligt, pga motsägelser, t.ex. vaktbyte kl. 01.00. Det är nu dubbelt så mycket tid mellan slagsida och Mayday som måste förklaras. Vad gjorde besättningen?

Ett annat forskningsresultat (av SSPA Marine AB) januari 2007 är att fyra gånger mer vatten kommer in i överbyggnaden, pga förlorat visir, än som uppgetts av JAIC. Det innebär att färjan skulle ha kapsejsat och flutit upp och ned efter två minuter.

Dessa ny uppgifter ändrar allt i JAIC:s slutrapport och en helt ny undersökning krävs.

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida