Den största maritima bluffen i alla tider

- SKLs analys av filmer 2008

Korrespondens med SKL


Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Falska bildbevis av icke existerande skador

T.h visas figur 11.4 ur Delrapporten publicerad i april 1995 med en suddig närbild av

'omfattande skador på (väder)däcket'

från film 2 oktober 1994 tagen på 65,2 meters djup kl. 13.52:56. Bilden verkar tagen med det vita/gröna ? däcket i luften över det svarta vattnet men ... ? Vad är det för bild????

Notera att Kommissionen säger att skadorna på det grönmålade väderdäcket orsakats av fästöron för visirets hydraulcylinder.

Var är de omfattande skadorna?

Var är det 100 mm breda spåret genom däcksplåten, så att vi kan se kanterna?

Det är klart att bilden ej visar ett upprivet däck och är ren vilseledning. Enligt Heiwa Co:s uppfattning befann sig visiret fortfarande hängande på överbyggnaden när fotot togs och hade aldrig rivit upp däcket.

Fig. 11.4 ur delrapporten - en falsk bild tagen av en en okänd fotograf = 100% desinformation!! Undervattensrobotar kan inte ta liknande bilder

T.h. visas figur 11.5 ur Delrapporten publicerad i april 1995 med en oklar närbild tagen den 2 oktober 1994 kl. 13.50:58 av

'öppningarna i frontskotten med jämnare konturer'

och som

'sträckte sig en bit ner längs frontskottet'.

Notera att Kommissionen nu säger att skadorna på frontskottet orsakats av hydraulcylindern, dvs ej fästöronen.

Var är frontskottet?

Var är skadorna med de 'jämnare konturerna'?

Sannolikt visar bilden inte någon skada alls utan är ren vilseledning!

Dessa två suddiga bilder är de enda bevisen som presenterats av Kommissionen att visiret trillade av överbyggnaden 28 september 1994.

Fig. 11.5 ur delrapporten


Heiwa Co:s slutsats är, baserat på Kommissionens falska bilder och förvillande uppgifter i del- och slutrapporter, att visiret aldrig rev upp varken däck eller förskott i överbyggnaden. Därför är den officiella uppgiften att visiret föll av innan slagsidan uppstod en lögn. Naturligtvis sprängdes och drogs visiret loss under vatten efter olyckan!

Det är mycket enkelt att verifiera. Studera ROV-filmen (naturligtvis det finska MASTER orginalet) av den 2 oktober 1994 mellan kl. 13.45 och 13.55 igen! Heiwa Co är övertygad att filmen ej visar ett skadat väderdäck och förskott på babords sida som Kommissionen uppger! De suddiga bilderna användes med syftet att förvilla allmänheten.

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida