Det största maritima bedrägeriet i alla tider -Estoniasamlingen

Länspumpar, vatteninflöde, vattentäta dörrar och livräddningsutrustning ej beskrivna

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


"När Estonia sjönk 1994 omkom 63 poliser. De deltog på en konferens ombord på färjan. Fartygsolyckan blev ett dråpslag mot Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media. Dammegård (2016) är övertygad om att flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som skulle kunat avslöja osanningar kring Palmemordet. Dykare som varit nere i djupet och studerat fartygsskrovet har fått munkavle sedan de upptäckt ett stort uppfläkt hål under vattenlinen på styrbords sida. En kraftig explosion hade långt innan fartyget fick slagsida, hörts av besättningsmän och passagerare. Explosionen är enligt dykarna orsaken till att Estonia kantrade och sjönk. Fartyget måste helt enkelt ha utsatts för sabotage. ... Ansvariga politiker har gjort allt för att dölja detta faktum."

Källa - sid 129 ur "En oväntad vändning" - ISBN 978-91-7527-156-9 - Claes Hedberg 2017

 

Den 1 september 2004 öppnade Styrelsen för Psykologiskt Försvar en hemsida - www.estoniasamlingen.se - där enligt uppgift, bl.a. kompletterande och klargörande uppgifter om olycksutredningen skulle visas. Heiwa Co anser det är ett utmärkt initiativ; äntligen skall alla bevis för uppgifter i slutrapporten kunna ses och bedömas. Heiwa Cos idé var sedan att länka till dessa sidor, etc.

MEN, har man sett på maken! Sidan innehåller enbart en samling brev till olika myndigheter - oftast från privatpersoner - och kopior på TT-telegram och dylikt. Inte ett enda bevis för att, t.ex. visiret hade trillat av finns angett. Detta är förklaringen till nedan e-post till SPF:

040911 - Till SPF

Hej,

Min avsikt är att recensera hemsidan Estoniasamlingen publicerad 1 september 2004 på min egen hemsida http://heiwaco.tripod.com .

För att kunna läsa dokumenten pà sidan har jag installerat DjVu utan problem (och undrar varför ni inte använder Acrobat?)

Jag har först sökt på begreppet ’länspump’ som intresserar mig. Hade Estonia 1994 länspumpar? Det finns tydligen bara sex dokument om länspump i hela Estoniasamlingen – fyra av dessa dokument är brev från mig till olika myndigheter ... alla obesvarade! Jag vet naturligtvis vad dessa dokument handlar om, men de kan ej öppnas från er hemsida. Er ISP meddelar att de är bortplockade. De andra dokumenten har anonyma avsändare (privatpersoner) och kan ej läsas. Jag finner det anmärkningsvärt att det inte existerar någon korrespondens mellan olika myndigheter eller från privatpersoner om Estonias länspumpar. Slutrapporten har ju inte ett ord om begreppet. Ett fartyg sjunker och ingen utreder om Estonia hade länspumpar. Ofattbart! De startades ju när Estonia blev läck under vattenlinjen.

Jag söker sedan på begreppet ’vatteninflöde’ som intresserar mig. Där presenterar Estoniasamlingen fyra dokument varav två obesvarade brev från mig till olika myndigheter? Som inte kan läsas. Jag är ju intresserad av myndigheternas korrespondens om vatteninflöde ... men där finns ingenting. Ingen tycks vara intresserad av begreppet. Men hur kan en färja sjunka utan vatteninflöde i skrovet?

Jag söker sedan på begreppet ’vattentät dörr’. Estoniasamlingen har ett, säger ett, dokument om detta intressanta ämne, naturligtvis ett brev från mig till myndigheten, obesvarat. Jag vet naturligtvis att Estonia hade 22 vattentäta dörrar, i de vattentäta skotten i skrovet - totalt olagligt, och ville ha litet besked. Tyvärr finns inga uppgifter om Estonias olagliga vattentäta dörrar i Estoniasamlingen.

Jag har naturligtvis också sökt på ’livräddningsutrustning’. Där finns 20 dokument varav minst sju obesvarade brev från mig till olika myndigheter om det faktum att Estonia saknade korrekt livräddningsutrustning. Estoniasamlingen ger inga besked om motsatsen. Eller någonting. Jag börjar bli bekymrad. Vad är detta för Estoniasamling? Har ni nàgot att dölja?

Jag söker vidare på ’evakuering’. 32 dokument, men jag kan inte läsa ett enda av dem. Alla dokument med offentlig avsändare inklusive undertecknad är bortplockade. De andra kan inte läsas överhuvudtaget! Estonia hade ingen korrekt evakueringsplan! Varför inte meddela det? Varför inte meddela som det var? Att evakuera = hoppa i sjön och simma iland!

Vad är detta för hemsida? Är ni seriösa? Är det hela ett skämt?

Jag söker på ’Anders Björkman’. Det finns tydligen bara 14 dokument i Estoniasamlingen ... alla oläsliga, dvs kan ej lastas ner/bortplockade? Tydligen ett urval obesvarade brev från mig. Jag har nämligen 1994-2001 skrivit betydligt mera, väldigt seriösa, brev till olika svenska myndigheter om alla fel i olycksutredningen ... i princip obesvarade. OK, jag har beskrivit samma samma saker på min ganska populära hemsida. Tyvärr är den länk till min hemsida som ni anger ... felaktig, trots att alla myndigheter ofta besöker den. Och det finns inte ett enda dokument från en myndighet till en annan om mig ... eller hemsidan.

Sedan ger jag upp. Hemsidan Estoniasamlingen.se är totalt värdelös. Hur kan ni publicera sådan smörja? Värdelös skit. Ganska oförskämt. Men lyckligtvis har jag inte med saken att göra. Jag arbetar med seriös sjösäkerhet. Som ni kan läsa om på http://heiwaco.tripod.com . Synpunkter emottages.

Hälsning

Anders Björkman

Heiwa Co, European Agency for Safety at Sea

Enligt uppgift lär SPFs hemsida ha kostat >SEK 3 millioner att sammanställa (jämfört med SEK 40 000:- att producera en vattenfyllnadsstudie) men värdet är noll. Intresserade personer bör naturligtvis protestera. En dag borde SPF verkligen presentera bevis för alla märkliga uppgifter i slutrapporten.

---

Senare har hemsidan Estoniasamlingen uppdaterats att man kan läsa Björkmans dokument (men ej andras!) och konstatera att de är obesvarade men inga märkliga uppgifter finns redovisade och det är bara att konstatera att hemsidan är värdelös ur sjösäkerhetsaspekt och att ge full info om Estonia. Ingen svarar 2011 om man anger ovan på info@estoniasamlingen.se ! Försök själva! Dvs besök sajten , knappa in Björkman i sökrutan och resultatet blir länkar till 336 dokument där Björkman, bl.a, har informerat ansvariga Estoniaolycksutredare hur de skall göra, mm. Det är lätt att konstatera att ingen ansvarig tog intryck. De var naturligtvis upptagna av sina egna problem ... att tillfredsställa uppdragsgivarna. Och det mesta skedde 1995-1998. Sedan dess har det blivit ännu värre.

Till Heiwa Cos startsida