M/S Costa Concordia olyckan 13-14 januari 2012 och M/S Estonia olyckan 28 september 1994 - en jämförelse april 2017

av


Anders Björkman of Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Den 21 september 2007 skrev journalisten Olle Rossander (OR) en artikel - Sveket - i veckotidningen Fokus nr 30 om M/S Estonias förlisning 28 september 1994, dvs exakt 13 år tidigare. Det är oklart varför Fokus publicerade en så oseriös artikel så långt efteråt.

Det var emellertid en intressant artikel, där OR skickligt hjälper svenska makthavare med falska uppgifter i media ... 13 år efter olyckan. Det hela har likheter med M/S Costa Concordias förlisning 14 januari 2012.

Media (OR) hittade 2007 på vad som helst för att vilseleda allmänheten om Estonia. Samma sker idag om Costa Concordia 2012/7.

Jag citerar ur Fokus-artikeln 2007:

OR - De som inte drunknade klämdes ihjäl i paniken.

(Min kommentar:) Nej, ingen ombord klämdes ihjäl på Estonia. De blev instängda och drunknade!

OR - Däremot har den est-finsk-svenska haverikommissionen misslyckats med att förklara varför fartyget sjönk så snabbt. Den har inte heller analyserat orsakssammanhangen och ansvarsfrågan. Skälet är att de politiker som skapade JAIC (Joint Accident Investigation Commission of Estonia) valde att inte ge kommissionen något sådant uppdrag.

En haveriutredning skall enbart klarlägga orsaken till olyckan. Och inta hitta på fantasier!

OR - Alla har de kommit undan sitt ansvar därför att politikerna aldrig drev igenom en seriös ansvarsanalys. I det informationsvakuum som uppstod har i stället olika privatspanares teorier frodats, ...

Hm, har det? Mina uppgifter att M/S Estonia inte var sjövärdig har bara ignorerats av media och myndigheter.

OR - Enligt haverikommissionen och de svenska inspektörerna fanns visserligen en del brister men inte värre än att Estonia ansågs sjövärdigt.

Hm, har det? Inte kan en färja eller passagerarfartyg segla runt till havs med 20+ öppna vattentäta dörrar i skrovet!

OR - I det läget borde inspektörerna, bland andra svenska Sjöfartsverket, ha slagit larm om att fartyget inte var godkänt för den nya rutten.

Nej. Inspektörerna borde enbart ha sagt att fartyget inte kunde anlända svensk hamn. Det gjorde de inte.

OR - När Estonia, något försenad, väl lämnade hamnen, gick hon med högsta möjliga fart i allt grövre motsjö. Andra färjor i området drog ner farten. Men inte Estonia. När kaptenen under natten kom upp på bryggan var hans enda kommentar till styrman att fartyget var försenat.

Nej. Inga färjor i området drog ner farten. Det är falska uppgifter som spridits senare. 

OR - Allt tyder på att Estonias bogvisir slets loss i den grova sjön.

Hm. Har det? Borde inte dessa stora, starka slitkrafter ha hörts och känts, så man saktat in? Jag har testat själv!

OR - Bakom visiret finns bogrampen som ska fungera som ett vattentätt skott.

Nej. Bogrampen fungerade bara som en vädertät dörr i en icke vattentät överbyggnad. Vattentäta skott finns bara i skrovet under under huvudäck under vattenlinjen.

OR - Med mycket vatten blir däremot katastrofen oundviklig för ett fartyg där hela bildäck ligger öppet från för till akter och en stor del av fartygets vikt redan tidigare ligger över vattenlinjen. När bogvisiret slets loss på Estonia drog det med sig bogrampen, det enda återstående skyddet mellan bildäck och havet. Rampen blev hängande i sina undre fästen. När fartyget dök upp och ner i vågorna, under full fart framåt, slängdes rampen upp och ner - och vatten forsade in på bildäck.

Full fart framåt? Men fartyget girade ju först 180°, saktade sedan in, stannade och sjönk 40 minuter senare ... en sjömil österut. Vattnet borde ju ha runnit ut.

OR - När experter beskriver rorofartygens stabilitet brukar de likna fartyget vid en långpanna fylld med vatten. Alla som försökt bära en sådan förstår direkt vad som kan hända. Med tillräckligt mycket vatten i långpannan, vatten som forsar fram och tillbaka, slår fartyget runt. Hon blir då flytande upp och ner en bra stund på den flytkraft som finns i utrymmena under bildäck. Så skedde med färjan Jan Heweliusz som slog runt 1993. Men det gjorde inte Estonia. Hon krängde våldsamt ett par gånger men sjönk sedan mycket snabbt. Det är detta, det så kallade sjunkförloppet, som har bäddat för teorierna om sabotage. Hon sjönk helt enkelt för fort.

Experter? Innan Estonia sjönk drev hon flytande upp-och-ner en sjömil österut för att plötsligt sjunka efter 40 minuter. Fast i verkligheten drev hon inte alls. Överlevande satt på skeppets botten medan skeppet sjönk.

OR - Amatörernas teorier om förloppet är många ... Bogvisiret föll aldrig av utan sprängdes bort efteråt.

Hm, jag är ingen amatör och jag är den ende som anger att visiret sprängdes bort under vatten efter olyckan. Av svenska flottans dykare.

OR - Vad som är ostridigt är att Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, kom över "intressant material" i Estland som i två omgångar i vanliga personbilar fraktades till Sverige med Estonia. Det var med största sannolikhet kommunikationsutrustning i någon form eftersom det rörde sig som rätt små volymer - de fick plats i en vanlig bil. Dessutom bekräftar Försvarets radioanstalt (FRA) att man tagit hand om lasten.

Jaha! Är det ostridigt? JAIC har emellertid aldrig nämnt saken.

OR - Inget tyder på att någon sådan eller liknande last fanns ombord under olycksnatten.

Nehej! Och hur vet man det?

OR - Uppgifterna om Must-transporterna och andra hemliga laster underblåste ryktet om hemliga svenska militära dykningar direkt efter olyckan.

Gjorde det?

OR - De flesta alternativa teorier saknar alltså nödvändiga bevis, även om några har rätt på vissa punkter.

Jag har rätt på alla punkter! Estonia sjönk, pga läckage i skrovet. Det är enda möjligheten. Det är inte ens en konspirationsteori. Det är en sjunkteori. Arkimedes princip!

OR - Man kan också fråga sig om det rimliga och sannolika i att stoppa en enskild last genom att sänka hela färjan, vilket flera av teorierna går ut på.

Klart man ska. Men i detta fall ville nog bara lokala gangsters bli betalda!

OR - För den som ville utlösa sprängladdningar ombord på Estonia förefaller det besynnerligt att sätta laddningarna på visiret.

Men visiret trillade ju aldrig av! Sprängladdningen satt ju i saunan.

OR - Varken politiker, ansvariga tjänstemän eller inblandade företag ser det som sin uppgift att dementera ens de mest uppenbara felaktigheterna.

Själv har jag blivit mordhotad, om jag inte tiger! Det är inte lustigt. Trots detta tiger jag inte.

OR - Åklagaren i Sverige har kommit fram till att "brott ej kan styrkas" och inte heller "oaktsamhet".

Stämmer! Färjor bara sjunker och ingen är ansvarig! Enklast så!

OR - Klart är dock att M/S Estonia sjönk därför att fartyget var illa byggt, illa underhållet, felaktigt godkänt och drevs på ett ansvarslöst sätt av rederi och besättning.

Nej, M/S Estonia sjönk för att hon var läck, sannolikt, pga sabotage! Och detta enkla faktum vill man mörklägga.

OR - M/S Estonias haveri var inte det första i sitt slag. Det lär heller inte bli det sista. Så länge inget ansvar utkrävs och branschen tillåts att systematiskt missköta säkerheten kommer samma typ av olyckor att hända igen.

Stämmer. Jfr M/S Costa Concordia där allt skylls på kaptenen.

 

För att få ändring på det senare skrev jag nedan till tidningen Fokus redaktion 24 april 2017:

Hej,

i Italien är en medelàlders sjökapten, tidigare ostraffad, anklagad för massmord, felnavigering, miljöförstöring, att ha övergett sitt fartyg i nöd, mm, och är dömd till 16+ àr i fängelse. Åklagaren vill ha mer - 27 år. Fängelset är en beryktad håla i Neapel där italienska mafians yrkesmördare hamnar om man får tag pà dem. Jag beskriver den otroliga historien pà http://heiwaco.com/news8.htm .

Sjömannen är faktiskt en bekant till mig och jag anser han är oskyldig, stackarn. Att han inte drivits till självmord hittills är ett mirakel. Alla är ju efter honom ledda av media. Han har naturligtvis överklagat domen och besked kommer 12 maj 2017. Vilken show! Gör ett (snällt) reportage om honom.

Det lustiga är att vraket numera är i torrdocka i Genua. Lustiga? Ja, för inte placerar man ett vrak i torrdocka! Där reparerar man fartyg. Det blev fel någonstans! Det går knappast att skrota ett 17 000 tons vrak i en torrdocka. Om varje skrotbit är 1 ton så handlar det om att lyfta 17 000 skrotbitar upp ur dockan och lasta dem på bil eller pråm och forsla iväg och det kommer att ta många år (och kosta skjortan).

För att vara ännu lustigare har jag därför förslagit att hela vraket och torrdockan skall göras om till muséum ... och att sjökaptenen skall få bli guide och förklara för allmänheten om olyckan. Jag beskriver det lustiga förslaget på http://heiwaco.com/news811.htm . Det kan bli ett underhållande reportage. Men kanske ni/Fokus inte får skriva om sjöolyckor och hur man kan förbättra sjösäkerhet på ett seriöst sätt? Folk kan ju börja tänka på M/S Estonia och den svenska mörkläggningen av den olyckan och det är tydligen inte bra.

Hälsning

Anders Björkman

http://heiwaco.com